Home

Oude foto's - Vieilles Photos

Anti-chronologisch geklasseerd.
Classées antichronologiquement.

Diverse oude foto's

Klik hier voor het fotoalbum.
Stuur uw foto's naar het bestuur.
En voeg een onderschrift toe, met vermelding van de namen van diegenen die op de foto staan.

Les sessions sous cadre

Enkele jaren geleden lazen we in Facebook:

Hugo Van Aelst :

Van 28 april 1969 tot 2 september 1970 was ik Commandant en Hoofd-Instructie van NAVCLEARMIN. Over gans die periode werden alle medewerkers en alle leerlingen apart of in groep gefotografeerd. Dat gebeurde automatisch d.m.v. een "permanente werkbon". Telkens er iemand muteerde of er een nieuwe sessie leerlingen arriveerde, telefoneerde ik naar de Lithografische dienst. Die kwamen dan, meestal met twee, om professionele foto's te maken.

Die foto's werden op karton geplakt en van een onderschrift, met namen en datum, voorzien, door onze secretaris, Michel De Bakker. Hij schreef alles met de hand, in schoonschrift en in Chinese inkt. Daarna werden de foto's opgehaald door de scheepstimmerij van CEDRA om ingekaderd te worden. Dat gebeurde weer met een "permanente werkbon".

Tenslotte werden die ingekaderde foto's in het bureel van de Commandant of in de gang opgehangen. Op het einde van mijn periode bij NAVCLEARMIN hingen er minstens een dertigtal foto's. Ik was er zeker van dat deze routine zou verdergezet worden en dat die foto's nog historische waarde gingen krijgen, zeker bij de oudgedienden. Nu die foto's onvindbaar zijn heb ik enorm spijt er geen dubbele van te hebben. Wat er juist gebeurd is, weet ik niet. Ik vrees dat ze in de verhuis van Oostende naar Zeebrugge van de camion gevallen zijn.

In alle geval, ik blijf hopen dat die oude historische foto's ooit terug gevonden worden. Dan kunnen we ze, in deze site, voor iedereen beschikbaar maken.


Dit was één van de fotografen van de LITHO, mevrouw De Punder, en dan was er ook nog haar mannelijke collega. De namen van beiden ben ik vergeten. Graag een beetje hulp om mijn geheugen op te frissen.

Foto's met de namen eronder heb ik altijd graag gezien, bijvoorbeeld: