De Belgische Marine sedert 1946
La Marine Belge de 1946 à nos jours


klikken om te vergroten

De Belgische Marine sedert 1946

Een geschiedenis

Een brok Belgische militaire geschiedenis

Onder leiding van Professor em. Dr. Christian Koninckx, erevoorzitter van de Belgische Marine Academie

Met bijdragen van:
Jacques Rosiers
John Saussez
Michel Verhulst

In 1946, na het einde van de Tweede Wereldoorlog, wordt in België een permanente militaire marine opgericht. Oorspronkelijk als Zeemacht genaamd wordt zij nadien herdoopt tot Marine en kort daarna tot component Marine.

De Belgische Marine sedert 1946. Een geschiedenis is het verhaal dat 75 jaar schetst van haar bestaan en haar ontwikkeling in de greep van de belangrijkste gebeurtenissen van de recente wereldgeschiedenis.

Het boek is rijkelijk gedocumenteerd en plaatst de geschiedenis van de Belgische marine in een breed perspectief, waarbij de mijlpalen van het verleden in herinnering worden gebracht, terwijl als slot toch ook naar de evolutie in de toekomst wordt gekeken.


Meer details op de sites van:


cliquer pour aggrandir

La Marine Belge de 1946 à nos jours

Comité scientifique 75 ans Marine Belge

Sous la direction du professeur Christian Koninckx Président honoraire de l'Académie royale de Marine de Belgique

Avec des contributions de:
Jacques Rosiers
John Saussez
Michel Verhulst

C'est en 1946, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qu'est créée une marine militaire permanente en Belgique. Elle sera successivement appelée Force navale, Marine et Composante marine.

Cet ouvrage retrace les 75 ans d'existence de la Marine belge et son évolution en prise avec les grands moments de l'Histoire récente.

Richement documenté, il met aussi cette histoire en perspective, rappelant les points forts du passé et s'attachant à décrire les perspectives d'avenir.


Meer details op de sites van: