↑  
updated: 30-Apr-2024
         
 
 

ZMFN Retired Officers
Annuaire / Jaarboek 1991

edit   1991   by
Jean-Pierre Falise

Gedrukt
Imprimé
edit   2016   by
Hugo Van Aelst

Digitaal +
Numérique +

Bekijk de film van de transformatie van gedrukt naar digitaal.
Regardez le film de la transformation de l'imprimé vers le numérique.
YouTube 17min 36sec

Voorwoord
bij het gedrukte jaarboek van 1991

Gedurende belangrijke ondernemingen die gezamenlijk met westelijke zeemogendheden werden uitgevoerd, heeft de Zeemacht een operationeel topniveau bereikt in het kader van de toegewezen opdrachten. Dat was mogelijk dankzij de hoge vakbekwaamheid en de beroepskennis van het personeel.

Zo'n resultaat bereikt men niet na één dag, maar is het gevolg van dagelijkse inspanningen geleverd door het personeel en in het bijzonder de officieren. Wij denken vooral aan de "Oudsten" die de geboorte van de hedendaagse Zeemacht hebben meegemaakt, de jeugdziektes hebben gekend en die tijdens moeilijke momenten geijverd hebben voor de overleving van de Zeemacht en voor de voorziening van schepen en bemanningen met een hoog prestatievermogen.

Wij willen de Oudsten eren door de gepensioneerde officieren die de eer hebben gehad aan boord te zijn van de MMS, de ALGERlNES, de MSI, de MSC, de MSO, de logistieke schepen en onlangs de CMT en de FFGM, of die gediend hebben in het kader van EM / FN, COMAR, CEDRA, GPT / LOG, CFN en COMOPSNAV, te verzamelen in een jaarboek.

Men wil ook de mogelijkheid geven aan degenen die hun curriculum vitae zullen lezen of deze van hun collega's en vrienden, om de vele gebeurtenissen, vaak aangenaam, soms lastig maar altijd opwindend, te herdenken.

Tijdens ontmoetingen is het aangenaam om bepaalde stukken uit zijn persoonlijke loopbaan of die van een collega terug te roepen in de herinnering. Met de jaren en met de hulp van de verbeelding, gebeurt het dat sommige gebeurtenissen de fictie overschrijden. Dit jaarboek zal voor sommigen verdedigend zijn en voor anderen matigend.

Moge dit werk een voorbeeld zijn voor onze jonge officieren zodat ze nu, na het lezen van de vele mutaties van onze Oudsten, ervan bewust worden dat één van de belangrijkste kwaliteiten van een officier van de Zeemacht de beschikbaarheid is, maar ook de verwezenlijking van een roeping evenredig met de ambities.

Aangezien men niet alle dossiers kan terugvinden en anderen onvolledig zijn, zal deze eerste editie fouten en lacunes bevatten. Wij bieden onze verontschuldigingen aan aan de geïnteresseerden. Wij vragen uw medewerking opdat we, ná de verkoop van de vierhonderd exemplaren, waarvan de winst naar " de Vereniging voor Hulpbetoon in de Zeemacht " gaat, met uw eventuele opmerkingen en informatie rekening zouden kunnen houden voor het uitgeven van een nieuwe editie.


Uw eventuele opmerkingen kunnen schriftelijk gericht worden aan de...
Commandant CENPERS, Leopold de Bruynestraat 125, 8310 Sint-Kruis Brugge.

Een tweede verbeterde uitgave - op papier - is er nooit gekomen. Daarom werd deze digitale versie gemaakt die te allen tijde gemakkelijk kan bijgewerkt worden.

Préface
de l'annuaire imprimé 1991

Lors d'opérations d'importance menées conjointement avec les grandes marines occidentales, la Force Navale a prouvé qu'elle atteint, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, un niveau opérationnel pour le moins égal aux meilleures. Cela a été rendu possible grâce à la haute technicité de ses moyens et aux connaissances professionnelles du personnel.

Un tel résultat ne s'acquiert pas en un jour mais résulte d'efforts journaliers de l'ensemble du personnel et des Officiers en particulier. Nous songeons tout particulièrement à nos "Anciens" qui ont vécu la naissance de notre Force Navale, connu ses maladies de jeunesse et surtout lutté, lors de moments difficiles, pour qu'elle survive et soit dotée de navires et d'équipages performants.

C'est pour rendre hommage à tous nos anciens que nous avons voulu réunir dans un annuaire tous les Officiers pensionnés qui ont eu l'honneur de servir à bord des MMS, ALGERINES, MSI, MSC, MSO, bâtiments de soutien logistique et plus récemment à bord des CMT et des FFGM ou au sein d'organismes tels les EM / FN, COMAR, CEDRA, GPT / LOG, CFN, COMOPSNAV et BASES NAVALES.

Un autre objectif de cet annuaire est de permettre à ceux qui liront leur curriculum vitae ou celui de leurs collègues et amis, de se remémorer bon nombre d'événements, souvent agréables, parfois pénibles mais toujours exaltants.

Lors de retrouvailles, on aime à rappeler certains passages de sa carrière ou de celle d'un collègue. Avec les années et l'imagination aidant, il arrive que quelques séquences dépassent même la fiction. Cet annuaire sera en quelques sorte un modérateur pour certains et un défenseur pour d'autres.

Enfin que cet ouvrage soit un exemple pour nos jeunes officiers qui, à la lecture des nombreuses mutations qui étaient le lot de la majorité de nos Anciens, soient conscients qu'une des principales qualités de tout officier force navale est d'être disponible et de pourvue ainsi concrétiser une vocation à la mesure de ses ambitions.

Vu qu'il ne nous a pas été possible de retrouver tous les dossiers et que d'autres par contre étaient incomplets, cette première édition comportera des lacunes et également des erreurs. Nous tenons à nous en excuser auprès des intéressés. Nous demandons la coopération de tous pour qu'après la vente des quatre cents exemplaires dont le bénéfice ira à " l'Association d'Entraide de la Force Navale ", la nouvelle édition qui sera mise sous presse tienne compte de vos éventuelles remarques ou plus amples informations.


Vos remarques éventuelles sont à transmettre par écrit au...
Commandant CENPERS, Leopold de Bruynestraat 125, 8310 Sint-Kruis Brugge.

Une deuxième édition améliorée - sur papier - n'est jamais venue. C'est pourquoi cette version numérique a été conçue pour pouvoir être facilement mise à jour à tout moment.
A

Adriaens Paul

Stamnummer: O 04944

° 1931.06.02 Leuven

† 2011.09.19 Oostende

Taal: N

Steense Dijk 535, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.08.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.10.15
 • 1LV-1LZ: 1969.12.27

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Zeevaartschool Oostende: Kustvaart
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegofficier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant mijnenvegen
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • M903 Dufour
 • M901 Lecointe
 • M904 De Brouwer
 • CEDRA N3 2e COMD
 • COMAR OST
 • M905 De Moor
 • RES DEP KALLO
 • A954 Gerlache
 • RES DEP ZEB 2e COMD
 • A960 Godetia
 • COMSERVOST (RES OFF)
 • COMLOGNAV N3
 • COMOPSNAV N3 MOB
 • ADM DIV MLV / ZS3 MOB

Bevelvoering:

 • Z558 Eureka (visserijwacht ???)

Datum van pensionering: 1982.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1986.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 1

Akset Joseph

Stamnummer: O 96467

° 1935.11.27 Brugge

Taal: N

Tillegemstraat 24, 8200 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1955.02.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1968.11.01
 • 1LV-1LZ: 1984.12.27

Voornaamste cursussen:

 • Zeevaartschool Oostende: Gebrevetteerd zeevaart klas 2 - Schipper

Voornaamste plaatsingen:

 • M929 Heist
 • M927 Spa
 • M934 Verviers
 • CENFORNAV
 • ADM DIV MVL / ZM

Datum van pensionering: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 2

Allewaert Albert

Stamnummer: O 04679

° 1903.11.02 Stavele a/d IJzer

† 1977.06.01

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1920.12.21

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.12.26
 • EDV-VTZ: 1946.10.01

Voornaamste plaatsingen:

 • Zeekorps
 • Regionaal Maritiem Commando Kust
 • A957 Kamina

Datum van pensionering: 1955.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 3

Ameloot Gilbert

Stamnummer: O 95809

° 1930.03.02 Oostende

† 2013.02.03 Oostende

Taal: N

Lindenlaan 8, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1950.08.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1962.09.26
 • 1LV-1LZ: 1976.09.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • M904 De Brouwer
 • COMLOGNAV
 • A957 Kamina
 • A960 Godetia

Datum van pensionering: 1981.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1985.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 4

Andries A

Stamnummer: O 95237

° 1930.10.15

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1957.01.27

Datum van uittreden reservekader: 1976.01.01

Datum van ontslag: 1960.07.25

Mobiliteit: Auditeur

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 5

Antoine Paul

Stamnummer: O 95068

° 1927.10.16 Jodoigne

Taal: F

Chaussée de Bruxelles 330 -1190 Forest Bruxelles

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.10.24

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: 0650 ???

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Officier de dragage
 • KM (Koninklijke Marine) Marine Stafschool, Den Haag

Voornaamste plaatsingen:

 • M908 Truffaut
 • COMINAV
 • COMOPSNAV
 • CRS

Bevelvoering:

 • M485 Andenne
 • M927 Spa
 • M915 Arlon
 • M933 Koksijde
 • M931 Knokke
 • M904 De Brouwer
 • M472 Kortrijk

Datum van pensionering: 1979.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1982.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 6

B

Baetslé Louis

Stamnummer: O 45237

° 1920.09.23 Genval

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.02.15

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: ELO

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.03.20
 • 1LV-1LZ: 1960.03.26
 • CPC-KVK: 1963.09.26
 • CPV-KTZ: 1973.06.26

Militaire brevetten:

 • polytechnicien

Voornaamste cursussen:

 • ERM (École Royale Militaire): 104e promotion polytechnique
 • UCL (Université Catholique de Louvain): Ingénieur civil en constructions navales
 • VUB (Vrije Universiteit Brussel): Licentie in zeerecht en luchtrecht

Voornaamste plaatsingen:

 • BASE NAVALE
 • COMLOGNAV
 • ADM DIV MVL / ZM
 • A957 Kamina
 • ERM
 • CENFORNAV

Datum van pensionering: 1976.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 7

Baps Joseph

Stamnummer: O 95117

° 1932.10.04 Hasselt

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1953.08.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.10.01
 • EDV-VTZ: 1961.03.26
 • LDV-LTZ: 1966.03.26
 • 1LV-1LZ: 1971.02.27

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Officier dek
 • COMIENAV: KRO (Kandidaat reserve officier) dek
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegofficier (reserve)

Voornaamste plaatsingen:

 • M918 Sint-Niklaas
 • M902 Van Haverbeke
 • CMR

Datum van uittreden reservekader: 1987.01.01

Datum van ontslag: 1957.05.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 8

Bawin Joseph

Stamnummer: O 95281

° 1936.08.08 Maaseik

Taal: N

Lombardsijdelaan 145, 8434 Middelkerke

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.08.08

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1956.12.27
 • 1LV-1LZ: 1970.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen)
 • Minesweeping officers course
 • Naval - aviator - helicopter pilot
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant mijnenveger

Voornaamste plaatsingen:

 • COMAR OST
 • FLOT AMC
 • M929 Heist
 • A961 Zinnia
 • F910 Wielingen
 • A960 Godetia

Bevelvoering:

 • PART FN ESC HEL FAE
 • A962 Belgica

Datum van pensionering: 1980.09.30

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 9

Béatse Charles

Stamnummer: O 35393

° 1913.02.16 Renaix

Taal: F

Boulevard des Invalides 193, 1160 Auderghem Bruxelles

Datum aanvang werkelijke dienst: 1929.02.17

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1936.03.26
 • 1LV-1LZ: 1951.03.26
 • CPC-KVK: 1954.03.26
 • CPF-FKP: 1962.03.26
 • CPV-KTZ: 1964.09.26

Voornaamste cursussen:

 • ERC (École Royale des Cadets)
 • Cours de perfectionnement ???
 • Moniteur éducation physique et sports
 • Organisation et gestion des entreprises
 • Contrôle naval
 • RUG (Rijksuniversiteit Gent): Top management

Voornaamste plaatsingen:

 • CORPS NAVAL
 • ADM DIV MVL / ZM / GST
 • ADM DIV MVL / ZM / ZGM
 • ADM DIV MVL / ZM / ZS1 INFO
 • ADM DIV MVL / ZM / ZS1

Datum van pensionering: 1968.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1971.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 10

Becquaert Edmond

Stamnummer: O 04871

° 1916.12.13 Schoten

† 1996.12.29

Taal: N

Rode Kruislaan 3 / 16, 2600 Berchem

Datum aanvang werkelijke dienst: 1935.07.29

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.01
 • 1LV-1LZ: 1967.12.27

Voornaamste cursussen:

 • School betaalmeester en secretarissen: Officier betaalmeester

Voornaamste plaatsingen:

 • ADM DIV MVL / ZM / ZAR
 • ADM DIV MVL / ZM / ZS3 OPS
 • 4e CIE BN ADM MDN / Militaire Technische Samenwerking
 • COMAR ANT
 • NACOMPORT ANT

Datum van pensionering: 1968.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1971.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 11

Beeckman Honoré

Stamnummer: O 73423

° 1931.03.17 Wespelare

† 2002.10.08

Taal: N

Dahlialaan 59, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1950.09.05

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien - Ingenieur in scheepsbouwkunde

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.12.25
 • 1LV-1LZ: 1967.07.26
 • CPC-KVK: 1969.03.26
 • CPF-FKP: 1976.03.26

Militaire brevetten:

 • Polytechnicus

Voornaamste cursussen:

 • KMS (Koninklijke Militaire School): Polytechnische
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegofficier
 • École nationale supérieure du génie maritime, Paris: Ingénieur civil du génie maritime
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • ADM DIV MVL ZM / ZDG
 • ADM DIV MVL ZM / DNFN-BLC
 • ADM DIV MVL ZM / ZDS
 • ADM DIV MVL ZM / ZDPO-F
 • KMS (Koninklijke Militaire School): Repetitor

Bevelvoering:

 • COMLOGNAV / CSG

Datum overgang Zeemacht: 1957.04.15

Datum van pensionering: 1986.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 12

Beels Victor

Stamnummer: O 45938

° 1907.06.03 Antwerpen

† ____.__.__

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1927.07.30

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1941.07.01
 • 1LV-1LZ: 1956.09.26

Voornaamste cursussen:

 • ERM (École Royale Militaire): Cours officier de liaison interprète

Voornaamste plaatsingen:

 • CORPS NAVAL
 • COMAR ANT

Datum overgang Zeemacht: 1952.09.16

Datum van pensionering: 1962.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 13

Beirens Georges

Stamnummer: O 95179

° 1925.11.14 Zandvoorde

† 2005.06.28

Taal: N

C. Permekelaan 11, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1946.04.04

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.06.26
 • 1LV-1LZ: 1969.06.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • M904 De Brouwer
 • CEDRA
 • ADM DIV MVL / ZGN
 • COMLOGNAV
 • A957 Kamina
 • RES DEP NIEUWPOORT

Datum van pensionering: 1977.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1980.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 14

Benoidt Paul

Stamnummer: O 95161

° 1929.02.06 Uccle

† 2020.05.18 Avrillé en Vendée, France

Taal: F

Driftweg 49, 8410 De Haan

Avrillé en Vendée, France

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1956.07.31
 • 1LV-1LZ: 1970.09.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (Ecole supérieure de navigation d'Anvers): Capitaine au long cours
 • Long communication course
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant de dragueur
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • CMR OOSTENDE
 • CEDRA
 • COMAR / OST
 • NAVCOMPORT / OST
 • CENFORNAV
 • EM / FN / ZS3 NCS

Bevelvoering:

 • M933 Koksijde
 • A958 Zénobe Gramme
 • M928 Stavelot
 • M476 Merksem

Datum van pensionering: 1980.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 15

Berckenbosch Henri

Stamnummer: O 95616

° 1939.08.17 Borgloon

† 2013.03.27 Waremme

Taal: N

Rue Richard Orban 12, 4257 Berloz

Aanvang werkelijke dienst: 1955.09.12

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: ____.__.__
 • 1LV-1LZ: ____.__.__

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • KMS (Koninklijke Militaire School)
 • USNA (U.S. Naval Academy)
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): mijnenveegofficier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commanding officer MSO
 • HMS (Her Majesty Ship) Dryad, South Havick: Overseas long navigation and direction course A
 • NAVCLEARMIN: Officier duiker-ontmijner
 • DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen, Oud-Heverlee): ontmijning te land
 • NAVCLEARMIN: demolitie

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • M902 Van Haverbeke
 • COMCEDRA
 • ADM DIV MVL ZM - ZS3 INSTR
 • ADM DIV MVL ZM - ZS4 MAT
 • NAVCOMPORT OST
 • NAVCOMPORT NIEUWPOORT
 • CENFORNAV OID
 • NAVCOMPORT ZEB
 • ADM DIV MVL ZSP ADJ
 • ADM DIV MVL ZS3-INT
 • DEELNAME CEMEC ZM

Bevelvoering:

 • M927 Spa
 • M928 Stavelot
 • M926 Mechelen

Datum van pensionering: 1985.09.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 16

Bické Georges

Stamnummer: O 85696

° 1934.06.13 Denderwindeke

† 2006.11.16

Taal: N

St Petrus en Paulusplein 23, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.09.10

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1958.04.05
 • 1LV-1LZ: 1972.06.26

Voornaamste cursussen:

 • KMS-AW (Koninklijke Militaire School, Alle Wapens): 95e promotie
 • Mijnenbestrijdingsofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • CENFORNAV
 • COMLOGNAV
 • ADM DIV MVL / ZM / ZS3 OPS
 • 6 MOB GP ESK W.DST
 • ML-STAF

Datum van pensionering: 1985.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 17

Blasin André

Stamnummer: O 04623

° 1921.03.17 Péruwelz (Bon-Secours)

† 2003.02.03 Wavre

Taal: F

Rue d'Angoussart 18, 1300 Wavre

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.05.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: 0650 ???

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1939.03.18
 • 1LV-1LZ: 1952.03.26
 • CPC-KVK: 1960.09.26
 • CPF-FKP: 1965.03.26
 • CPV-KTZ: 1969.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Commandant de dragueur
 • Officier d'état-major de dragage
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • BASE RES ZEEBRUGGE
 • CEDRA
 • CINCHAN

Bevelvoering:

 • M905 De Moor
 • M902 Van Haverbeke
 • M903 Dufour
 • M909 Bovesse
 • M906 Breydel
 • NAVCENREP
 • CEDRA

Datum van pensionering: 1976.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1980.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 18

Bocher Georges

Stamnummer: O 95282

° 1934.06.16 Brugge

† 2006.11.16 Brugge

Taal: N

Speelpleinlaan 33, 8310 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.08.28

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1956.12.27
 • 1LV-1LZ: 1970.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • US Navy School Norfolk
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant mijnenveger
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • Long communication course

Voornaamste plaatsingen:

 • M479 Huy
 • A957 Kamina
 • M930 Rochefort
 • M917 Charleroi
 • COMINAV
 • COMSERVOST
 • A954 Gerlache
 • COMAR / OST
 • ADM DIV MVL / ZM

Bevelvoering:

 • M475 Tongeren
 • M929 Heist
 • M909 Bovesse
 • M908 Truffaut

Datum van pensionering: 1985.08.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 19

Bodet Luc

Stamnummer: O 95868

° 1942.05.18 Etterbeek

Taal: F

F-29560 Telgruc-sur-Mer, Finistère Rosplen, France

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1962.12.25

Voornaamste cursussen:

 • ERC (École Royale des Cadets) (Laeken)
 • ERM École Royale Militaire (115e Pol)
 • École Navale (Lanvéoc-Poulmic, France)
 • École d'Application des Enseignes de Vaisseau (Jeanne d'Arc, France)

Datum overgang naar LANDMACHT: 1966.08.03

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 20

Bodet Michel

Stamnummer: O 04953

° 1930.08.16 Gedinne

† 2009.11.22

Taal: F

Av. des Loisirs 10 bte 22, 1140 Bruxelles

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.08.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1958.03.26
 • 1LV-1LZ: 1972.03.26
 • CPC-KVK: 1977.12.26
 • CPF-FKP: 1986.03.26

Militaire brevetten:

 • BEM (Breveté d'état-major)

Voornaamste cursussen:

 • EO / FAe NIVELLES - OFF RES VDA ???
 • Voorbereidingsschool onderluitenant: Kandidaat actief officier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegofficier
 • BEM (Breveté d'état-major)
 • Marine stafschool: Hogere krijgskunde en algemene vorming
 • École supérieure de guerre navale, Paris
 • CSI (Cours supérieur interarmées, Paris)

Voornaamste plaatsingen:

 • CENFORNAV
 • ADM DIV MVL ZM
 • A960 Godetia
 • COMLOGNAV
 • ADM DIV MVL ZM / ZS4 OPS
 • ADM DIV MVL ZM / ZS4

Datum van pensionering: 1985.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1988.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 21

Boehme René

Stamnummer: O 95008

° 1931.03.26 Oostende

† 2017.02.04 Oostende

Taal: N

Eksterstraat 41, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.05.28

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1956.12.27
 • 1LV-1LZ: 1970.12.26
 • CPC-KVK: 1974.12.26
 • CPF-FKP: 1984.06.26

Voornaamste cursussen:

 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegcommandant
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenbestrijdingsofficier
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • M904 De Brouwer
 • COMAR / OST
 • M909 Bovesse
 • M906 Breydel
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • A961 Zinnia
 • A960 Godetia

Bevelvoering:

 • M933 Koksijde
 • M906 Breydel
 • M474 Turnhout
 • NAVCOMANT

Datum van pensionering: 1986.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 22

Boenders Gilbert

Stamnummer: O 95622

° 1932.07.09 Turnhout

† 2012.06.08

Taal: N

Troonstraat 22 bus 1, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1953.12.01

 • Korps (D,T,S): D overgegaan naar S op 1964.11.25
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: 0850 ???

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1960.12.27
 • 1LV-1LZ: 1974.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • EOR (École des Elèves Officiers de Réserve a/b du cuirassé Richelieu, Brest): Chef de Quart
 • Mijnenveegofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • NAVCOMOST
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • COMLOGNAV
 • M929 Heist
 • M902 Van Haverbeke
 • A957 Kamina
 • CENFORNAV: Nautische school
 • COMSERVOST

Datum van pensionering: 1983.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 23

Bogaerts Willy

Stamnummer: O 04994

° 1922.07.01 Haacht

† 2001.08.07

Taal: N

Tervuursevest 166, 3000 Leuven

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.06.26
 • 1LV-1LZ: 1967.07.28

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • M902 Van Haverbeke
 • M904 De Brouwer
 • A954 Gerlache
 • 4e CIE BN ADM MDN / BACO
 • A960 Godetia
 • ADM DIV MVL / ZM / ZDT MEC
 • COMLOGNAV
 • NAVCOMPORT KALLO

Datum van pensionering: 1973.09.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 24

Borgers Guy

Stamnummer: O 09514

° 1930.04.07 Antwerpen

† 2016.11.04 Westkerke

Taal: F

Oude Gistelweg 1, 8460 Westkerke

Datum aanvang werkelijke dienst: 1953.10.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.03.27
 • 1LV-1LZ: 1971.03.27

Voornaamste cursussen:

 • CI / TTR: Verbindingen ???
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenbestrijdingsofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • CMM / DIV. E.M
 • COMAR / OST
 • COMSERVOST
 • COMOPSNAV / N5 ADJ.
 • DIV DNST / COMDO
 • COMFLOT MCM / OFF N1
 • FLOT 22 / 0FF N1
 • NAVCOMOST / OFF N1
 • ADM DIV MVL / ZM / PART BE IMS

Datum van pensionering: 1981.07.01

Mobiliteit: 1981.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 25

Borgniet Jean

Stamnummer: O 23242

° 1898.11.05 Sars-la-Bruyère

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1918.12.14

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1922.06.26
 • 1LV-1LZ: 1939.06.26
 • CPC-KVK: 1946.03.26
 • CPF-FKP: 1950.12.26
 • CPV-KTZ: 1957.11.13

Militaire brevetten:

 • BEM (Breveté d'état-major)

Voornaamste cursussen:

 • Professeur d'éducation physique
 • Officier Infanterie – Cavalerie
 • BEM (Breveté d'état-major)
 • Cours d'aéronautique (observateur)

Voornaamste plaatsingen:

 • 2e CHASSEURS
 • 1e GRENADIERS
 • 3e AIE
 • MDN / EMG / FN / DIR.S.MOB et protection marine marchande

Bevelvoering:

 • BN CHASSEURS ARDENNAIS

Datum van pensionering: 1954.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 26

Boting Johan

Stamnummer: O 04610

° 1909.02.06 Hamburg(D)

† 1989.09.19

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.09.15

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1936.07.05
 • 1LV-1LZ: 1946.02.01
 • CPC-KVK: 1946.07.05
 • CPF-FKP: 1953.06.26
 • CPV-KTZ: 1962.03.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (Ecole supérieure de navigation d'Anvers): Capitaine au long cours
 • Pilote des branches de l'Escaut
 • Cadet sur navire école "Avenir"
 • Training for warrant officer
 • Officer R.N.R. (Royal Naval Reserve)
 • Stage relatif à la branche "communication"
 • NATO naval tactical course

Voornaamste plaatsingen:

 • HMS Phrontis (FD142, patrolboat)
 • A960 Godetia
 • EM / CN
 • ADM DIV MVL / ZM / ZGN
 • ADM DIV MVL / ZM / ZFP

Bevelvoering:

 • F910 Victor Billet
 • A957 Kamina
 • CENTRE INSTRUCTION
 • COMLOGNAV
 • COMAR / ANT

Datum van pensionering: 1965.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1967.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 27

Boydens Honoré

Stamnummer: O 45287

° 1921.09.05 Oostende

† 2017.06.12 Nieuwpoort

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1944.12.29

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1946.03.26
 • 1LV-1LZ: 1961.03.26

Voornaamste cursussen:

 • KMS AW (Koninklijke Militaire School, Alle Wapens): prom 88
 • Infanterieschool Tervuren: Pelotonoverste
 • Artillerieschool

Voornaamste plaatsingen:

 • 4A
 • 31A
 • 41A
 • Centrum luchtdoelartillerie
 • 2e SCOOK
 • RES DEP NIEUWPOORT
 • ADM DIV MVL / ZM / SEC
 • Openbaar ambt / Dienst algemeen bestuur-Rijksregister

Mobiliteit: 7210

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 28

Boydens Maurice

Stamnummer: O 04667

° 1899.11.10 Oostende

† 1996.05.21

Taal: N

Stuiverstraat 11 bus 2, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1946.06.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1938.04.01
 • 1LV-1LZ: 1951.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Scheepsmecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • M907 Artevelde
 • STAF ZEEKORPS

Datum van pensionering: 1955.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 29

Brouyère René

Stamnummer: O 43094

° 1919.08.16 Tournai

† 2000.12.27 Prades, Pyrénées-Orientales, France

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1938.03.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1940.09.25
 • 1LV-1LZ: 1955.09.26

Voornaamste cursussen:

 • UK RAOC (Royal Army Ordnance Corps): Officer RAOC

Voornaamste plaatsingen:

 • HM NR 1 (Gent)
 • MDN / SGA
 • CORPS NAVAL
 • BN OOSTEND
 • SANO DIV2 / TOURNAI
 • COMLOGNAV
 • CENFORNAV / École des services

Bevelvoering:

 • 31e ORDONNANCE

Datum van pensionering: 1959.11.01

Datum overgang Zeemacht: 1951.12.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 30

Brugmans Frans

Stamnummer: O 35893

° 1912.09.05 Borgerhout

† 2009.12.20

Taal: N

Rucaplein 95, 2610 Wilrijk

Datum aanvang werkelijke dienst: 1932.08.09

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1936.03.26
 • 1LV-1LZ: 1955.03.26
 • CPC-KVK: 1958.09.26
 • CPF-FKP: 1963.12.26
 • CPV-KTZ: 1967.06.26

Militaire brevetten:

 • Polytechnicus

Voornaamste cursussen:

 • UK RASC (Royal Army Service Corps): Officer RASC
 • KMS (Koninklijke Militaire School): Applicatieschool 103e R Polytechnische
 • RUG (Rijksuniversiteit Gent): Seminarie voor productiviteitsstudie en onderzoek top management

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEBASIS

Bevelvoering:

 • COMLOGNAV

Datum van pensionering: 1967.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1970.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 31

Buisseret Fernand

Stamnummer: O 95283

° 1932.02.14 Hornu

Taal: F

Bld. Genwahis 24 bte 25, 1030 Bruxelles

Datum aanvang werkelijke dienst: 1954.10.01

 • Korps (D,T,S): D naar S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1956.12.27
 • 1LV-1LZ: 1970.12.27
 • CPC-KVK: 1972.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (Ecole supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • KM (Koninklijke Marine) Den Helder: Artillerie voor wachtofficieren
 • KM (Koninklijke Marine) Amsterdam C: Verbindingen voor wachtofficieren
 • US Naval school: Minesweeping officer

Voornaamste plaatsingen:

 • M925 De Panne
 • A954 Gerlache
 • COMAR OST
 • COMCEDRA
 • ADM DIV MVL / SDAZ
 • ADM DIV MVL ZM / ZS1-G
 • ADM DIV MVL ZM / JS1-G
 • COMLOGNAV
 • ADM DIV MVL ZM / SGA-SKE

Datum van pensionering: 1987.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 32

Buys Prosper

Stamnummer: O 04873

° 1930.01.03 Aalst

† 2004.06.30

Taal: N

Capucienenlaan 85-9300 Aalst

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.09.21

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: ELEC

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.26
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1968.09.26
 • CPF-FKP: 1974.06.26
 • CPV-KTZ: 1986.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KMS (Koninklijke Militaire School)
 • Electrotechnicus

Voornaamste plaatsingen:

 • COMOPSNAV
 • COMLOGNAV
 • ADM DIV MVL / IM (ZDT-ZSL)

Datum van pensionering: 1986.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 33

Buzin Jean

Stamnummer: O 95445

° 1936.05.02

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1958.12.24

Datum overgang naar luchtmacht: 1960.07.20

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 34

C

Callier Eduard

Stamnummer: O 04633

° 1917.05.24 Vlissingen

† 2009.12.13 Oostende

Taal: N

Stephaniesquare 63, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1940.12.02

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: 0652 ???

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1940.10.23
 • 1LV-1LZ: 1953.12.26
 • CPC-KVK: 1957.09.26
 • CPF-FKP: 1963.03.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Officier d'état-major de dragage
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEKORPS
 • MMS 1020
 • MMS 193
 • F910 Victor Billet
 • M907 Artevelde
 • A954 Gerlache
 • M906 Breydel
 • COMAR OST
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)

Bevelvoering:

 • M915 Arlon
 • M903 Dufour
 • M901 Lecointe
 • M907 Artevelde
 • RES DEP ZEEBRUGGE
 • COMAR ANT
 • M904 De Brouwer
 • M908 Truffaut
 • MMS 188
 • M906 Breydel

Datum van pensionering: 1972.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1974.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 35

Carlier Luc

Stamnummer: O 95001

° 1933.06.06 Nieuwpoort

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.08.01

 • KORPS (D,T,S): D
 • KADER (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.12.28
 • EDV-VTZ: 1959.12.26
 • LDV-LTZ: 1964.12.26
 • 1LV-1LZ: 1969.12.27
 • CPC-KVK: 1974.03.26
 • CPF-FKP: 1981.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Zeevaartschool Oostende: Aspirant kustvaart
 • Mijnenbestrijdingsofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • M914 Roeselare
 • M920 Diksmuide
 • A954 Gerlache
 • M910 Diest
 • RIJNSMALDEEL

Datum van ontslag: 1961.02.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 36

Carlier Wilfried

Stamnummer: O 95069

° 1931.06.06 Brugge

† 2002.09.23

Taal: N

Ten Hove 19-8200 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1948.09.22

 • Korps (D,T,S): D naar S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26
 • CPC-KVK: 1970.03.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest): VORMINGSCYCLUS ???
 • KM (Koninklijke Marine) verbindingsofficier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegofficier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegcommandant

Voornaamste plaatsingen:

 • M904 De Brouwer
 • M902 Van Haverbeke
 • ADM DIV MVL / ZM
 • CENREP
 • CENFORNAV
 • COMBENECHAN / DEN HELDER
 • A957 Kamina

Bevelvoering:

 • M473 Lokeren
 • M477 Oudenaarde
 • COMD CENPERS

Datum van pensionering: 1982.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 37

Ceulemans Henri

Stamnummer: O 04604

° 1914.04.26 Wijnegem

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.06.14

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: 0650 ???

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1935.03.31 (fictief)
 • CPC-KVK: 1946.02.01
 • CPV-KTZ: 1958.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Officer mine countermeasure
 • Naval command and staff course
 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Kapitein ter lange omvaart

Voornaamste plaatsingen:

 • STAF OFF. MINEWARFARE CINCHAN
 • CHANCOMTEE
 • M907 Artevelde
 • STAF ZEEKORPS

Bevelvoering:

 • A957 Kamina
 • MMS 191
 • F910 Victor Billet
 • RMCI

Datum van pensionering: 1970.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1972.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 38

Charloteaux Jean

Stamnummer: O 35404

° 1911.02.14 Oignies

† 1992.10.16

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1928.09.12

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1936.03.26
 • 1LV-1LZ: 1951.03.26
 • CPC-KVK: 1954.03.26
 • CPF-FKP: 1959.06.26

Militaire brevetten:

 • BAM (Brevet supérieur d'Administrateur Militaire)

Voornaamste cursussen:

 • École centrale scientifique
 • École du Service Administratif: Administrateur militaire

Voornaamste plaatsingen:

 • 5e REG. DE LIGNE
 • Bureau central de comptabilité n°4
 • CIE ADM MDN / FN / ZQF
 • A957 Kamina
 • Coopération technique militaire au Congo

Datum van pensionering: 1966.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1968.04.01

Datum overgang Zeemacht: 1951.12.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 39

Claeys Daniel

Stamnummer: O 96863

° 1956.01.02

Taal: N

Pastoor Deswaeflaan 6 B, 9990 Maldegem

Datum aanvang werkelijke dienst: 1977.10.03

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): T
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1978.09.28
 • EDV-VTZ: 1982.09.27

Datum overgang naar Landmacht: 1983.05.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 40

Claus Amedé

Stamnummer: O 95276

° 1927.09.35 Melle

† 2004.08.07 Eernegem

Taal: N

Stuiverstraat 353, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1953.09.10

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1956.12.26
 • 1LV-1LZ: 1970.12.26
 • CPC-KVK: 1974.12.26
 • CPF-FKP: 1990.12.26

Militaire brevetten:

 • SBH (Stafbrevethouder)

Voornaamste cursussen:

 • HMS (Her Majesty Ship) Dryad: MTC 23
 • MCM (Mine Counter Measures) updating course for command staff
 • Wapens E 71
 • DIC ???
 • KM (Koninklijke Marine): CCO (Commando Centrale Officier)

Voornaamste plaatsingen:

 • M903 Dufour
 • SQUAD 18
 • M906 Breydel
 • M929 Heist
 • M475 Tongeren
 • M933 Koksijde
 • COMSERVOST
 • COMCEDRA
 • ADMDIV MVL ZM
 • CENFORNAV
 • F911 Westdiep
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)

Bevelvoering:

 • M475 Tongeren
 • M933 Koksijde
 • M903 Dufour
 • COMSQUAD / TRAINING
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool) / KORPSOVERSTE

Datum van pensionering: 1990.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 41

Coene Georges

Stamnummer: O 54334

° 1941.10.06 Nieuwpoort

Taal: N

Fritz Vinckelaan 216-8450 Bredene

Datum aanvang werkelijke dienst: 1958.04.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1966.12.27
 • 1LV-1LZ: 1980.12.26
 • CPC-KVK: 1984.11.26

Voornaamste cursussen:

 • Centrale school, Lier
 • Voorbereidingsschool OLT (Onderluitenant)
 • Federal armed forces logistic school (Hamburg): NATO logistic course

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • ADM DIV MVL ZM / ZS4 OP
 • COMOPSNAV

Datum van pensionering: 1988.11.01

Datum overgang Zeemacht: 1973.11.15

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 42

Collard Charles

Stamnummer: O 04810

° 1928.03.06 Anhée-sur-Meuse

† 1991.07.25 Bruxelles

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1947.10.13

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: 0650 ???

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1949.12.26
 • 1LV-1LZ: 1964.12.26
 • CPC-KVK: 1967.03.26
 • CPV-KTZ: 1977.06.26

Voornaamste cursussen:

 • ERM-TA (École Royale Militaire, Toutes Armes)
 • École Navale (Brest, France): Officier pont
 • École Officier Canonnier, Toulon
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • Ingénieur de l'école navale
 • Commandant de dragueur

Voornaamste plaatsingen:

 • M901 Lecointe
 • M904 De Brouwer
 • CMR OST
 • COMLOGNAV
 • CEDRA
 • COMAR / OST
 • ADM DIV MVL ZM / ZS3 OPS
 • COMINAV
 • COMOPSNAV
 • PART BE CHAN
 • ADM DIV MVL ZM / ZDPO

Bevelvoering:

 • M933 Koksijde
 • M929 Heist
 • M908 Truffaut
 • A961 Zinnia
 • COMFLOT 22
 • NAVCOMPORT / OST
 • M907 Artevelde
 • A960 Godetia

Datum van pensionering: 1984.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 43

Cooman Francis

Stamnummer: O 96091

° 1944.09.09 Jette

† xxxxxx

Taal: N

Wenenstraat 30-2710 Hoboken

Datum aanvang werkelijke dienst: 1964.02.03

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1966.02.1
 • EDV-VTZ: 1971.06.27
 • LDV-LTZ: 1976.06.27
 • 1LV-1LZ: 1981.06.27

Voornaamste cursussen:

 • Mijnenveegwachtofficier
 • KRO (Kandidaat reserve officier) Dek

Voornaamste plaatsingen:

 • M474 Turnhout
 • M908 Truffaut
 • M905 De Moor
 • M906 Breydel
 • M909 Bovesse

Datum van ontslag: 1969.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 44

Coosemans Joseph

Stamnummer: O 04645

° 1902.04.04 Oostende

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.09.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1940.11.01
 • EDV-VTZ: 1945.11.01

Voornaamste cursussen:

 • Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • M907 Artevelde
 • A961 Zinnia
 • KUSTDIVISIE
 • F910 Victor Billet
 • DIV B-DEPOT
 • DIV C-DEPOT

Datum van pensionering: 1953.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 45

Coppejans Jules

Stamnummer: O 73145

° 1932.07.15 Ertvelde

† 2013.01.30 Oostende

Taal: N

Eendenstraat 6, 8460 Oudenburg

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.10.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit: 0850 ???

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.01.21
 • 1LV-1LZ: 1970.03.27

Voornaamste cursussen:

 • MP (militaire politie) school: KRO (Kandidaat reserve officier)

Voornaamste plaatsingen:

 • COMSERVOST N2-N3-N5
 • NAVCOMOST 0PS LAND

Bevelvoering:

 • DIV NP COMSERVOST
 • DIV NP - NAVCOM OST

Datum overgang zeemacht: 1965.0916

Datum van pensionering: 1983.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 46

Cornelis Willy

Stamnummer: O 95060

° 1931.01.33 Forest

† 2010.03.06

Taal: F

G. De Gamondstraat 251 bus 2, 1180 Uccle

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.04.31

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.26
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26
 • CPC-KVK: 1970.03.26
 • CPF-FKP: 1977.06.26
 • CPV-KTZ: 1984.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Stage Meteo
 • Lange mijnencursus ???
 • Officier dragage
 • Onderzeebootbestrijding voor wachtofficier
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • Maritime Tactical Course MTC 38 ???
 • CURSUS MCM (Mine Counter Measures) COM

Voornaamste plaatsingen:

 • M905 De Moor
 • M904 De Brouwer
 • M903 Dufour
 • M909 Bovesse
 • M922 Malmedy
 • M901 Lecointe
 • CENFORNAV
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • A957 Kamina
 • EM / FN / ZSB
 • EM / FN / ZS3 / 0PS
 • PART BE CINCHAN
 • EM / FN / ZSP
 • CINCHAN D GOS POL
 • ATT MIL LONDON

Bevelvoering:

 • M471 Hasselt
 • M930 Rochefort
 • A961 Zinnia
 • COMSQUAD 219
 • F912 Wandelaar
 • COMSQUAD 181
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)

Datum van pensionering: 1989.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 47

Courtin Albert

Stamnummer: O 24662

° 1904.07.13 Jemappes

† 1968.12.25

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1922.11.30

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1924.12.25
 • 1LV-1LZ: 1941.12.26
 • CPC-KVK: 1953.06.26

Militaire brevetten:

 • Ingénieur

Voornaamste cursussen:

 • ERM (École Royale Militaire): Section A et G
 • ERM (École Royale Militaire): École d'Application Section A
 • EA / CPSLA ???

Voornaamste plaatsingen:

 • MDN / FN / CHEF SERV.APPR.
 • ADM DIV / FN / ZQV
 • 11A
 • MDN / SPG
 • 6e BN FU
 • 1e BN DEMINAGE
 • 21A
 • 35e RASC

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1959.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 48

Cousin Jean

Stamnummer: O 34050

° 1913.09.20 à Beloeil

† 1983.08.22 à Schaerbeek

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1929.09.21

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: 0850 ???

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1934.12.26
 • 1LV-1LZ: 1949.12.26
 • CPC-KVK: 1952.12.26
 • CPF-FKP: 1957.03.26
 • CPV-KTZ: 1962.09.26

Militaire brevetten:

 • BEM (Breveté d'état-major)
 • polytechnicien

Voornaamste cursussen:

 • ERM (École Royale Militaire)
 • École de guerre
 • NATO mine countermeasures staff course

Voornaamste plaatsingen:

 • ADM DIV MVLNN / ZGO
 • ADM DIV MVL / FN / ZDS
 • 11 ART
 • 5 ART
 • 2 ART

Bevelvoering:

 • CENFORNAV

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1968.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1971.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 49

Couvreur Roger

Stamnummer: O 95231

° 1924.07.26 Adinkerke

† 1998.10.10

Taal: N

Frankrijklaan 38, 8450 Bredene

Datum aanvang werkelijke dienst: 1946.03.02

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1956.06.26
 • 1LV-1LZ: 1970.06.26

Voornaamste cursussen:

 • Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • F910 Victor Billet
 • COMRES DEP NWP
 • CEDRA
 • COMLOGNAV
 • ADM DIV MVL / ZM / ZGN
 • M905 De Moor
 • A961 Zinnia
 • M906 Breydel

Datum van pensionering: 1975.09.01

Datum van uittreden reservekader: 1979.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 50

Crelot Jacques

Stamnummer: O 04813

° 1928.01.05 Moustier-sur-Sambre

Taal: F

Kerkstraat 10, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.08.16

 • Korps (D,T,S): D en S in 1964
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1950.12.31
 • 1LV-1LZ: 1965.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest)
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • MMS 943
 • MMS xxx
 • F910 Victor Billet
 • A957 Kamina
 • M901 Lecointe
 • M906 Breydel
 • CENFORNAV
 • COM RES DEP / ZEEBRUGGE
 • ADM DIV MVL / FN / ZGN31
 • COMLOGNAV
 • NAVCOMPORT NWP
 • COMSERVOST
 • NAVCOMOST

Datum van pensionering: 1979.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 51

Crepin Jean

Stamnummer: O 04880

° 1930.08.23 Frameries

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.08.16

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest)

Voornaamste plaatsingen:

 • M905 De Moor
 • M904 De Brouwer
 • M918 Sint-Niklaas
 • M903 Dufour

Bevelvoering:

 • MMS 947

Datum van ontslag: 1956.02.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 52

Crickx Jacques

Stamnummer: O 95530

Geboren 1938.03.18 Etterbeek

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1954.10.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1959.12.27
 • EDV-VTZ: 1963.12.26
 • LDV-LTZ: 1968.12.27
 • 1LV-1LZ: 1973.12.27
 • CPC-KVK: 1977.03.26
 • CPF-FKP: 1982.03.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Pont
 • Officier de dragage
 • KM (Koninklijke Marine) / Duikofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • M476 Merksem
 • M485 Andenne
 • M917 Charleroi
 • A957 Kamina
 • M930 Rochefort
 • M482 Visé
 • COMINAV

Bevelvoering:

 • M478 Herstal
 • M477 Oudenaarde

Datum van ontslag: 1966.10.30

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 53

Cuyvers Henri

Stamnummer: O 95480

° 1937.06.05 Antwerpen

† 2021.10.09 Westende

Taal: N

Prinsenvelddreef 16, 8434 Westende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1957.07.15

 • Korps (D,T,S): van D naar S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Duiker-ontmijner / Bevoorrading

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1961.12.27
 • 1LV-1LZ: 1975.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen)
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): brevet officier de dragage
 • NAVCLEARMIN: Officier duiker-ontmijner
 • DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen, Oud-Heverlee): ontmijning te land
 • NAVCLEARMIN: demolitie
 • Mine hunting PRC ??? - Commissioning training
 • Cursus Commandant Mijnenbestrijdingsschip

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • CEDRA
 • M931 Knokke
 • M929 Heist
 • M926 Mechelen
 • M906 Breydel
 • A961 Zinnia
 • M935 Veurne
 • NCP NIEUWPOORT / Adjunct N3
 • NAVCOMZEB / N4
 • CENFORNAV / Adjunct DIP / Adjunct N4
 • COMLOGNAV / Ontvangst materiaal Fregatten
 • COMOPSNAV / N4

Bevelvoering:

 • M485 Andenne

Datum van pensionering: 1988.07.01 en met 3 jaar VEP

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 54

D

Daele Raymond

Stamnummer: O 04992

° 1917.03.25 Oostende

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1937.09.30

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.06.26
 • EDV-VTZ: 1957.06.26

Voornaamste cursussen:

 • Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • F910 Victor Billet
 • OC / ZM
 • A957 Kamina

Datum overgang zeemacht: 1946.02.01

Datum van uittreden reservekader: 1962.04.01

Datum van ontslag: 1960.08.31

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 56

Daelemans Frans

Stamnummer: 079553

° 1933.10.20 Dendermonde

† 2020.05.30 Oostende

Taal: N

Amsterdamstraat 2 bus 9, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1954.06.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1957.12.28
 • 1LV-1LZ: 1971.12.27
 • CPC-KVK: 1974.12.26
 • CPF-FKP: 1990.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Officier sélectionneur
 • Programmeur
 • Analyste

Voornaamste plaatsingen:

 • CRS
 • COMOPSNAV
 • COMLOGNAV
 • EM / FN ZSL / I

Bevelvoering:

 • ZSL / I

Datum van pensionering: 1989.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 57

Daelman René

Stamnummer: O 95350

° 1933.01.02 Pepinster

Taal: N

Steenweg naar Aalst 140, 9400 Ninove

Datum aanvang werkelijke dienst: 1957.09.02

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1957.12.27
 • 1LV-1LZ: 1971.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • ULB (Université Libre de Bruxelles): Licence en droit maritime
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest)
 • US Navy School Norfolk: Minesweeping officers course
 • Mijnenbestrijdingsschool: Minesweeping officers course
 • KM (Koninklijke Marine) verbindingsschool: Verbindingsofficier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant mijnenveger

Voornaamste plaatsingen:

 • M907 Artevelde
 • A954 Gerlache
 • M902 Van Haverbeke
 • M474 Turnhout
 • M909 Bovesse
 • CENFORNAV
 • COMSERVOST
 • A957 Kamina
 • ADM DIV MVL / ZM / SEC MOB
 • COMOPSNAV N5
 • ADM DIV MVL / ZM / BE DEELN COMBENECHAN
 • ADM DIV MVL / ZM / ZDTR
 • ADM DIV MVL / ZM / ZS3 / C

Mobiliteit: 1983.09.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 58

Daghelet Maurice

Stamnummer: O 95647

° 1923.01.17 Oostende

† 2017.12.24

Taal: N

Kapellestraat 107 bus 4, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1946.04.04

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1961.06.26
 • 1LV-1LZ: 1975.06.26

Voornaamste cursussen:

 • Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • RES DEP ZEEBRUGGE
 • A954 Gerlache
 • NAVCOMANT

Datum van pensionering: 1977.03.01

Datum van uittreden reservekader: 1981.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 59

Daman Petrus

Stamnummer: O 95354

° 1937.07.28 Borgerhout

Taal: N

Zegelaan 16, 8450 Bredene

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1959.01.27
 • 1LV-1LZ: 1975.03.27

Voornaamste cursussen:

 • Sportofficier
 • Brevet officier de dragage
 • Foreign military sales (FMS) supply

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • COMAR / OST
 • COMBEL / RHIN
 • COMRESDEP / NWP / N4
 • A957 Kamina
 • CENFORNAV
 • COMLOGNAV / CAP / BBA

Datum van pensionering: 1988.10.01 (met 3 jaar VEP)

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 60

Daneels Lodewijk

Stamnummer: O 95443

° 1937.06.23 Merksem

Taal: N

Dahliastraat 21, 8434 Westende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1956.09.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1958.12.27
 • 1LV-1LZ: 1972.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest): Stage Officier Pont
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenbestrijdingsofficier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant mijnenvegen
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • RN (Royal Navy): Degaussing officer
 • RN (Royal Navy): Compass adjusting

Voornaamste plaatsingen:

 • M485 Andenne
 • M931 Knokke
 • M907 Artevelde
 • M902 Van Haverbeke
 • M478 Herstal
 • M475 Tongeren
 • CENFORNAV
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • ADM DIV MVL ZM / ZS3 OPS
 • A960 Godetia
 • COMOPSNAV N3
 • COMLOGNAV
 • BE DEELNAME COMBENECHAN
 • NAVCOMZEB N3 OPS ZEE
 • COMLOGNAV / DETLOGNAV

Bevelvoering:

 • M935 Veurne
 • M929 Heist

Datum van pensionering: 1988.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 61

Dautricourt Etienne

Stamnummer: O 43176

° 1913.12.27 Brugge

† 1975.04.18

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1935.04.03

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: ELO

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1941.09.25
 • 1LV-1LZ: 1956.09.26
 • CPC-KVK: 1959.09.26
 • CPF-FKP: 1964.03.26

Voornaamste cursussen:

 • École des transmissions: mécanicien radar
 • RN (Royal Navy): Radio radar conversion
 • RN (Royal Navy) HMS Collingwood: Radio conversion

Voornaamste plaatsingen:

 • 11e DE LIGNE
 • CORPS NAVAL
 • CENFORNAV

Bevelvoering:

 • COM RES DEP ZEEBRUGGE

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1969.01.0_

Datum van uittreden reservekader: 1971.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 62

Debaere Joseph

Stamnummer: O 46431

° 1920.06.25 Leuven

† 1997.12.16

Taal: N

Vestingsstraat 71 bus 19, 8310 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1937.09.15

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Administratie

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.12.26
 • 1LV-1LZ: 1960.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • Administratie-officier

Voornaamste plaatsingen:

 • 31A
 • 32A
 • 33A
 • 16e BN ORDONNANCE
 • CENTRUM ADM DST
 • COMSERVOST
 • COMINAV

Datum overgang zeemacht: 1966.09.09

Datum van pensionering: 1971.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1974.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 80

De Bie Joseph

Stamnummer: O 95563

° 1923.12.30 Antwerpen

† 2005.09.22

Taal: N

Leopold III-laan 10 / 3B, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1946.08.26

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1960.06.26
 • 1LV-1LZ: 1974.06.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Officier mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • F905 De Moor
 • COM RES DEP / ZEB
 • M903 Dufour
 • A954 Gerlache
 • M902 Van Haverbeke
 • A960 Godetia

Datum van pensionering: 1975.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1978.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 81

De Boeck René

Stamnummer: O 96457

° 1934.11.21 Tubize

† 2015.03.21 Oostende

Taal: F

Graaf De Smet De Naeyerlaan 72 bus 2, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1953.08.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1968.12.26
 • 1LV-1LZ: 1982.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Officier mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • M906 Breydel
 • COMLOGNAV

Datum van pensionering: 1986.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 63

De Cleyn Alfons

Stamnummer: O 95070

° 1931.11.20 Herentals

† 2011.07.05 Wilrijk

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1948.09.22

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest): VORMINGSCYCLUS ???
 • KM (Koninklijke Marine): Navigatie en gevechtsformatie
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenbestrijdingsofficier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegcommandant

Voornaamste plaatsingen:

 • M904 De Brouwer
 • M902 Van Haverbeke
 • A957 Kamina
 • CENFORNAV
 • A954 Gerlache
 • COMAR / ANT
 • M905 De Moor
 • A960 Godetia
 • NAVCOMPORT / ANT

Bevelvoering:

 • M932 Nieuwpoort
 • M928 Stavelot
 • M933 Koksijde

Datum van pensionering: 1983.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1986.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 64
Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 82

Decorte Jérome

Stamnummer: O 43698

° 1920.12.28 Petite Synthe (FR)

† 2013.01.28

Taal: N

Driftweg 33, 8450 Bredene

Datum aanvang werkelijke dienst: 1937.01.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: 0850 ???

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1942.07.25
 • 1LV-1LZ: 1957.09.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • KMS (Koninklijke Militaire School)
 • Infanterieschool

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV

Datum overgang zeemacht: 1965.09.16

Datum van pensionering: 1972.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 83

De Craen Louis

Stamnummer: O 47276

° 1920.03.22 Woluwe St. Lambert

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1937.09.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.03.20
 • 1LV-1LZ: 1960.03.26
 • CPC-KVK: 1964.09.26

Voornaamste plaatsingen:

 • 2e BRIG.D'INFANTERIE
 • CORPS NAVAL
 • CENFORNAV
 • ADM DIV MDN / FN / ZQV
 • ADM DIV MDN / FN / ZDG

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1975.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 65

De Frenne Jean

Stamnummer: O 04618

° 1911.04.04 Houx

† 2002.06.02

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1943.06.10

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1938.07.12
 • 1LV-1LZ: 1951.09.26
 • CPC-KVK: 1955.12.26
 • CPF-FKP: 1959.03.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Capitaine au long cours
 • US Naval School, Yorktown: Mine countermeasures
 • US Boston: modified CIC (Combat Information Centre) watch officer
 • KM (Koninklijke Marine): Anti-onderzeeboot
 • Collège de défense de l'OTAN, Paris

Voornaamste plaatsingen:

 • A961 Zinnia
 • CMR / OST
 • CENFORNAV
 • ADM DIV MVL / FN / ZGN
 • BASE BANANE
 • ADM DIV MVL / FN / NCSO (Naval control of shipping)

Bevelvoering:

 • MMS 1020 - 189 - 193
 • M920 Diksmuide
 • M902 Van Haverbeke
 • A957 Kamina
 • M904 De Brouwer
 • M914 Roeselare
 • A954 Gerlache
 • M903 Dufour

Datum van pensionering: 1966.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1968.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 66

de Giey Pierre

Stamnummer: O 04629

° 1922.06.02 Maisières

† 1952.05.15

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.11.17

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1940.07.01
 • LDV-LTZ: 1945.07.01

Voornaamste cursussen:

 • RN (Royal Navy): Mine sweeping
 • Officier sélectionneur

Voornaamste plaatsingen:

 • MMS 188
 • M907 Artevelde
 • ADM DIV MVL / FN / DIREC.SELECTION

Bevelvoering:

 • MMS 187

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 115

De Grande Roger

Stamnummer: O 04814

° 1929.09.04 Sint-Andries

Taal: N

Jachtlaan 12, 2610 Wilrijk

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.11.28

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.03.31
 • 1LV-1LZ: 1966.03.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Mijnenveegofficier
 • Mijnenveegcommandant
 • Verbindingsofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • F901 Lecointe
 • M926 Mechelen
 • COMAR / OST
 • F905 De Moor
 • RES DEP KALLO
 • M909 Bovesse

Bevelvoering:

 • MMS 940
 • M483 Ougrée
 • M902 Van Haverbeke

Datum van pensionering: 1980.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1984.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 67

De Greef Dominique

Stamnummer: O 38414

° 1914.09.03 Houwaert

† 1976.04.12 Etterbeek

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1931.09.16

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien - ICN (Ingénieur en Construction Navale)

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1937.12.26
 • 1LV-1LZ: 1951.12.26
 • CPC-KVK: 1955.03.26
 • CPF-FKP: 1960.03.26
 • CPV-KTZ: 1964.06.26

Militaire brevetten:

 • Polytechnicus

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • KMS (Koninklijke Militaire School)
 • Ingenieur in scheepsbouwkunde

Voornaamste plaatsingen:

 • ADM DIV MVL / ZM / ZQM
 • ADM DIV MVL / ZM / ZDT

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1969.11.15

Datum van uittreden reservekader: 1971.12.20

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 84

Degrieck Edouard

Stamnummer: O 95225

° 1932.03.01

† 2009.05.28

Taal: N

Fort Zevenbergen 15, 8200 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Communication

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.12.27
 • 1LV-1LZ: 1969.12.26
 • CPC-KVK: 1971.09.26
 • CPF-FKP: 1979.03.26
 • CPV-KTZ: 1984.06.26

Voornaamste cursussen:

 • Firefighting
 • Basic damage control
 • Artillery
 • Minesweeping officers "junior" course
 • Officier de dragage
 • Commandant de dragueur
 • MONOGRAPHIE CER PSYCH ???
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • MCM (Mine Counter Measures)
 • MTC ???

Voornaamste plaatsingen:

 • M925 De Panne
 • M932 Nieuwpoort
 • M477 Oudenaarde
 • M930 Rochefort
 • A957 Kamina
 • M933 Koksijde

Bevelvoering:

 • M928 Stavelot
 • M908 Truffaut
 • M906 Breydel
 • EM / FN ZS1 / 0RG
 • A961 Zinnia
 • EM / FN ZS3
 • F910 Wielingen
 • EM / FN ZSP
 • COMOPSNAV

Datum van pensionering: 1988.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 85

De Jonckheere Gustave

Stamnummer: O 48159

° 1929.12.22 Collemiers (Frankrijk)

† Veurne

Taal: N

Elisalaan 25, 8620 Nieuwpoort

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.02.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1950.05.01
 • 1LV-1LZ: 1967.06.26

Voornaamste cursussen:

 • Genieschool: Genieopleiding

Voornaamste plaatsingen:

 • 27e GN
 • 4e PON GN DEPOT
 • LOG I GN
 • COMLOGNAV
 • COMSERVOST
 • NAVCOM OST

Datum overgang zeemacht: 1965.09.16

Datum van pensionering: 1981.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1984.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 86

Deketelaere Roger

Stamnummer: O 95181

° 1927.07.13 Kortemark

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1955.09.15

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.01.03
 • EDV-VTZ: 1959.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Minesweeping officers "junior" course
 • Gunnery
 • CIE WATCH OFF COURSE ???

Voornaamste plaatsingen:

 • M476 Merksem
 • M904 De Brouwer
 • M902 Van Haverbeke
 • M931 Knokke
 • M474 Turnhout
 • COMAR / BANA

Datum van ontslag: 1960.05.01

Datum van uittreden reservekader: 1972.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 87

de Langhe Eugeen

Stamnummer: O 43756

° 1918.05.20 Gouda (NDL)

† 2007.04.19

Taal: N

Vondelstraat 52, 8310 Assebroek

Datum aanvang werkelijke dienst: 1937.02.25

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1942.09.26
 • 1LV-1LZ: 1957.09.26
 • CPC-KVK: 1960.09.26
 • CPF-FKP: 1967.03.26
 • CPV-KTZ: 1970.12.26

Voornaamste plaatsingen:

 • CENFORNAV
 • COMLOGNAV
 • ZEEKORPS

Bevelvoering:

 • COMINAV

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1973.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1977.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 116

De Lathouwer Marcel

Stamnummer: O 85295

° 1937.03.17 Wetteren

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1956.10.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1961.03.26
 • 1LV-1LZ: 1975.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Infanterieschool: KRO (Kandidaat reserve officier)
 • OLT VB SCHOOL ???: Kandidaat actief officier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool) - Mijnenveegofficier
 • CVILV (Centrum Voor Informatieverwerking Landsverdediging): analyst / programmer
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • CENFORNAV
 • NAVCOMPORT ZEB
 • COMLOGNAV - AANKOPEN
 • CEMEC LuM
 • COMLOGNAV - CAP
 • PART FN CEMEC FUE
 • COMLOGNAV - CSA
 • CENFORNAV - OCMV COMD

Datum overgang zeemacht: 1959.12.16

Datum van pensionering: 1988.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 88

Delcoigne Armand

Stamnummer: O 96334

° 1935.04.12 Ronse

Taal: N

Moretteweg 1, 1730 Asse

Datum aanvang werkelijke dienst: 1953.12.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1967.03.01
 • 1LV-1LZ: 1983.03.27

Voornaamste cursussen:

 • Technisch marine tekenaar 2e klas
 • Mijnenveegwachtofficier
 • KRO Kandidaat reserve officier

Voornaamste plaatsingen:

 • M929 Heist
 • NCANT
 • CRS
 • ADM DIV MVL / ZM

Datum van pensionering: 1986.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 89

Deleu Siegfried

Stamnummer: O 95441

° 1938.02.18

Taal: N

Ketch Harbour (Halifax), Nova Scotia, Ontario, Canada

Datum aanvang werkelijke dienst: 1954.02.18

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1958.12.26
 • EDV-VTZ: 1962.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • KMS (Koninklijke Militaire School)
 • Mijnenveegofficier
 • Cadet a/b Venture

Voornaamste plaatsingen:

 • NAVCOMOST
 • CENFORNAV

Datum van ontslag: 1965.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 90

Delforge Julien

Stamnummer: O 04609

° 1908.12.27 Marchienne-au-Pont

† 1990.__.__

Taal: F

Zeedijk 149, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.07.14

 • KORPS (D,T,S): D
 • KADER (A,C,T): A
 • Specialiteit: 

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1936.07.05
 • CPC-KVK: 1946.07.05
 • CPF-FKP: 1952.12.26
 • CPV-KTZ: 1958.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Capitaine au long cours
 • RN (Royal Navy): Artillery signalisation ???
 • RN (Royal Navy): ASDIC (Allied Submarine Detection Investigation Committee ~ Sonar) ???
 • Orientation course in mine warfare for allied officers
 • Advance naval weapons training

Voornaamste plaatsingen:

 • A960 Godetia
 • ADM DIV MVL / ZM

Bevelvoering:

 • A961 Zinnia
 • F910 Victor Billet
 • M902 Van Haverbeke
 • COMAR OST

Datum van pensionering: 1965.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1967.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 91

De Loose Gabriel

Stamnummer: O 95078

° 1929.07.08 Bandundu (Kongo)

† 2008.09.29 Brasschaat (AZ Klina)

Taal: N

Camiel Huysmanslaan 29, 2020 Antwerpen

Datum aanvang werkelijke dienst: 1948.09.22

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Voorbereidende cursus tot OLT / OS Luchtmacht ???
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • ADM DIV MVL / ZM / 2AR
 • CMM
 • COMINAV
 • CENFORNAV
 • COMAR ANT
 • NAVCOMPORT KAL

Datum van pensionering: 1980.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1984.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 68

De Maesschalck Jacques

Stamnummer: O 95171

° 1929.07.04 Brugge

† 2012.07.14

Taal: N

Joe Englishstraat 17, 8000 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.09.02

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.12.27
 • 1LV-1LZ: 1968.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Officier school Luchtmacht: KRO (Kandidaat reserve officier)
 • Officier school Luchtmacht: Voorbereidingscursus OLT (Onderluitenant)
 • Mijnenbestrijdingsschool: Mijnenveegofficier
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • CMM
 • OC / ZM
 • CENFORNAV / N4
 • CENFORNAV / N1

Bevelvoering:

 • CENFORNAV: Commandant van de SKOO / ZM (School der kandidaat-onderofficieren van de Zeemacht)

Mobiliteit: 1980.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 69

De Maesschalck Paul

Stamnummer: O 95071

° 1931.07.04 Brugge

† 2005.12.05 Brugge

Taal: N

De Linde 61, 8310 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.09.02

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26
 • CPC-KVK: 1970.09.26

Voornaamste cursussen:

 • Mijnenveegofficier
 • Long communication course
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • F905 De Moor
 • M926 Mechelen
 • COMAR / OST
 • A954 Gerlache
 • COMSERVOST
 • A961 Zinnia
 • ADM DIV MVL / ZM
 • F910 Wielingen
 • NAVCOMOST
 • NAVCOMZEB
 • CENFORNAV

Bevelvoering:

 • M479 Huy
 • M929 Heist
 • M902 Van Haverbeke

Datum van pensionering: 1986.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 70

De Munck Willy

Stamnummer: O 75565

° 1932.12.10 Sint-Niklaas

Taal: N

Heilig Hartlaan 6, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: IR CONSTR NAV

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.25
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26
 • CPC-KVK: 1970.03.26
 • CPF-FKP: 1979.03.26
 • CPV-KTZ: 1984.03.26

Voornaamste cursussen:

 • École nationale supérieure du génie maritime, Paris: Ingénieur civil du génie maritime

Voornaamste plaatsingen:

 • ZQM
 • EM / FN ZDT
 • EM / FN ZDPO / F
 • EM / FN ZDPO / M

Bevelvoering:

 • EM / FN ZDPO
 • EM / FN ZSL

Datum van pensionering: 1989.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 71

De Munter Jan

Stamnummer: O 44266

° 1918.03.20 Antwerpen

† 1989.01.29

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1937.09.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: MARINE INFANTERIE

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1943.09.26
 • 1LV-1LZ: 1958.09.26

Voornaamste cursussen:

 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • CENFORNAV

Datum overgang zeemacht: 1965.09.16

Datum van pensionering: 1969.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1972.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 72

Demuylder Willem

Stamnummer: O 04671

° 1919.08.31 Overijse

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1937.11.08

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Administratie

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1946.09.01
 • 1LV-1LZ: 1961.09.26

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEKORPS
 • OC / ZM
 • ZEEBASIS
 • COMLOGNAV
 • ADM CIE MVL / ZM

Datum overgang zeemacht: 1946.09.01

Datum van pensionering: 1970.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 92

De Pape Jean

Stamnummer: O 95621

° 1933.04.11 Elisabethville, Congo

† 2022.10.25 Brugge

Taal: N

Zilverstraat 25, 8000 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1954.11.04

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1960.12.27
 • 1LV-1LZ: 1974.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant officier ter lange omvaart
 • EOR (École des Elèves Officiers de Réserve a/b du cuirassé Richelieu, Brest): Chef de Quart
 • Mijnenveegofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • A954 Gerlache
 • M931 Knokke
 • M906 Breydel
 • F901 Lecointe
 • M929 Heist
 • ADM DIV MVL / ZM
 • F911 Westdiep
 • A960 Godetia
 • M908 Truffaut
 • M909 Bovesse
 • NAVCOMOST
 • CENFORNAV

Bevelvoering:

 • M474 Turnhout
 • M935 Veurne

Datum van pensionering: 1984.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1988.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 117

De Pierre Carlos

Stamnummer: O 04630

° 1920.10.31 Brugge

† 2003.11.22

Taal: N

Hofstedestraat 3, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 4103

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1940.07.01
 • 1LV-1LZ: 1953.06.26
 • CPC-KVK: 1957.09.26
 • CPF-FKP: 1966.03.26
 • CPV-KTZ: 1969.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Mine countermeasures staff course
 • Officier d'état-major de dragage
 • NATO naval tactical course

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEBRUGGE
 • OOSTENDE
 • SQUAD 18

Bevelvoering:

 • M917 Charleroi
 • M901 Lecointe
 • F910 Victor Billet
 • RES DEP ZEEBRUGGE
 • M907 Artevelde
 • M906 Breydel
 • CEDRA
 • MARPERS
 • NAVCOM NIEUWPOORT

Datum van pensionering: 1976.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1979.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 73

Depoorter George senior

Stamnummer: O 04611

° 1908.02.20 Ekeren

† 1980.11.23 Oostende

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1942.01.26

 • KORPS (D,T,S): D
 • KADER (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1936.07.05
 • CPC-KVK: 1946.07.05
 • CPF-FKP: 1953.06.26
 • CPV-KTZ: 1963.09.26

Voornaamste cursussen:

 • OBD ???
 • Damage control
 • Mine warfare

Voornaamste plaatsingen:

 • BANANE
 • CEDRA
 • COMAR / OST

Bevelvoering:

 • CEDRA

Datum van pensionering: 1963.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1966.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 74

Deridder Jean

Stamnummer: O 04669

° 1920.11.07 Sint-Gilles

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1946.10.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1946.10.01
 • 1LV-1LZ: 1961.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • Verbindingsofficier
 • Commandant de dragueur
 • Mijnenbestrijdingsofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • M902 Van Haverbeke
 • F910 Victor Billet
 • COMAR OST
 • EMG / FN
 • MMS 266

Bevelvoering:

 • M907 Artevelde
 • M906 Breydel
 • M915 Arlon

Datum van pensionering: 1972.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 93

De Ridder Raymond

Stamnummer: O 43485

° 1919.03.26 Oostende

† 1987.12.28

Taal: F

Adolf Buylstraat 17, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1936.08.31

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: 0750 ???

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1941.09.26
 • 1LV-1LZ: 1956.09.26
 • CPC-KVK: 1963.09.26
 • CPF-FKP: 1968.03.26
 • CPV-KTZ: 1970.12.26

Voornaamste cursussen:

 • US Washington: Naval supply management course for senior officers

Voornaamste plaatsingen:

 • CORPS NAVAL
 • BASE NAVALE OOSTENDE
 • COMLOGNAV
 • ADM DIV MVL / FN / ZS4 MAT

Bevelvoering:

 • CHEF DE CORPS SERVLOG

Datum van pensionering: 1974.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1978.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 75

Derycke Urbain

Stamnummer: O 95286

° 1934.12.09 Adinkerke

† 2020.09.03 Oostende

Taal: N

St Janstraat 17, 8434 Westende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1954.02.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1957.02.01
 • 1LV-1LZ: 1973.03.27

Voornaamste cursussen:

 • CENFORNAV: KRO
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegwachtofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • M907 Artevelde
 • M472 Kortrijk
 • A957 Kamina
 • M901 Lecointe
 • M917 Charleroi
 • COMINAV
 • A961 Zinnia
 • NCOST / ZSI IRP Werkplaats
 • F910 Wielingen

Bevelvoering:

 • M932 Nieuwpoort

Datum van pensionering: 1986.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 94

de Schietere de Lophem Hervé

Stamnummer: O 04634

° 1912.06.17 Brugge

† 1971.09.22

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1933.05.31

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1937.07.11
 • 1LV-1LZ: 1951.09.26

Voornaamste cursussen:

 • RNR (Royal Navy Reserve): formation officer ???
 • Cours de régularisation ???

Voornaamste plaatsingen:

 • M907 Artevelde
 • M902 Van Haverbeke
 • CENFORNAV
 • RES DEP ZEEBRUGGE
 • RES DEP NIEUWPOORT

Bevelvoering:

 • MMS 182
 • MMS 266

Datum overgang andere macht: 1946.02.01

Datum van pensionering: 1963.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1966.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 118

de Schutter Lucien

Stamnummer: O 04625

° 1921.12.17 Molenbeek St Jean

† 2012.02.20 Koksijde

Taal: F

Nieuwpoortsesteenweg 93 8670 Oostduinkerke

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.05.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1939.06.17
 • 1LV-1LZ: 1952.06.26
 • CPC-KVK: 1956.06.26
 • CPF-FKP: 1962.03.26
 • CPV-KTZ: 1966.03.26

Voornaamste cursussen:

 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • Officier d'état-major de dragage
 • Collège de défense de l'OTAN, Paris

Voornaamste plaatsingen:

 • CORPS NAVAL
 • PART BE CINCHAN
 • CMR / OOSTENDE
 • M902 Van Haverbeke
 • COMAR / OST
 • ADM DIV MVL / ZM

Bevelvoering:

 • MMS 182 - MMS 266
 • A954 Gerlache
 • COMINAV
 • MMS 189
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • MMS 187

Datum van pensionering: 1978.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 119

De Sitter Freddy

Stamnummer: O 95079

° 1931.07.25 Oostende

† 1966.06.18

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.12.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.31
 • LDV-LTZ: 1962.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Mijnenveegofficier
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • COMSERVOST
 • COMAR / OST

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 76

Desmet Georges

Stamnummer: O 41821

° 1909.11.11 Hamme-Mille

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1929.08.30

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1939.10.21
 • 1LV-1LZ: 1954.12.26

Voornaamste cursussen:

 • CPSLA: Section d'infanterie ???

Voornaamste plaatsingen:

 • 2e Carabiniers
 • 1e Centre de renfort et d'instruction
 • ADM DIV MVL / FN / ZGS-ZAR
 • 1e Centre d'instruction primaire
 • Institut Cartographique Militaire

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1965.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 95

Desmidt Henri

Stamnummer: O 45356

° 1925.03.25 Oostende

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.02.25

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1946.06.24
 • LDV-LTZ: 1954.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Infanterist peloton overste

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEKORPS
 • ZEEBASIS OOSTENDE
 • COMLOGNAV

Datum van uittreden reservekader: 1972.10.15

Datum van ontslag: 1957.05.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 96

Destanberg Jean

Stamnummer: O 04854

° 1927.06.08 St Gilles

† 2009.01.24

Taal: F

Hutstraat 1, 8670 Koksijde

Datum aanvang werkelijke dienst: 1946.08.26

 • Korps (D,T,S): D en naar S op 1964.11.10
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.03.01
 • 1LV-1LZ: 1968.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Officier de dragage

Voornaamste plaatsingen:

 • CEDRA
 • M909 Bovesse
 • RES DEP ZEEBRUGGE
 • CENFORNAV
 • COMSERVOST

Datum van pensionering: 1978.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1982.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 97

De Swert Frans

Stamnummer: O 95167

° 1933.02.23 Antwerpen

† 2016.11.22 Brasschaat

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.08.23

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.12.27
 • 1LV-1LZ: 1968.12.26
 • CPC-KVK: 1970.09.26
 • CPF-FKP: 1976.03.26
 • CPV-KTZ: 1979.12.26

Militaire brevetten:

 • SBH (Stafbrevethouder)

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool Laken)
 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen)
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest): Stage Officier Pont
 • US Naval School: Minesweeping Officer Course
 • Krijgsschool: SBH (Stafbrevethouder)
 • Marine Stafschool Den Haag: Hogere Krijgskunde en Algemene Vorming
 • École supérieure de guerre navale, Paris
 • Royal Naval Tactical School Woolwich: Tactical Indoctrination
 • Joint Services School Camberley: Joint Services Training Course
 • CSI (Cours supérieur interarmées, Paris)

Voornaamste plaatsingen:

 • M929 Heist
 • CENFORNAV
 • A954 Gerlache
 • M905 De Moor
 • COMAR / ANT
 • ADM DIV MVL ZM / ZDO
 • COMOPSNAV
 • ADM DIV MVL ZM / ZS1 G en ZS1 P
 • ADM DIV MVL ZM / ZS1
 • CPND

Datum van pensionering: 1987.09.05

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 98

De Tremerie Guido

Stamnummer: O 96465

° 1942.02.01 Gent

Taal: N

Stationstraat 103, 8460 Oudenburg

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D naar S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1969.12.27
 • 1LV-1LZ: 1982.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • NBCD (Nucleair-Biologisch-Chemisch en Damage control)
 • Mijnenveegwachtofficier
 • KRO / DEK (Kandidaat reserve officier...)

Voornaamste plaatsingen:

 • M927 Spa
 • M928 Stavelot
 • NAVCOMPORT NWP
 • ZS1 / S
 • NAVCOMOST
 • COMOPSNAV
 • COMSQUAD 181
 • NAVCOMZEB
 • CENFORNAV

Bevelvoering:

 • ZS1 / S HOOFD O / SEC

Datum van pensionering: 1992.02.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 77

Devillers Freddy

Stamnummer: O 04900

° 1928.05.13 Willebroek

† 2008.08.05 Oostende

Taal: N

Waterhoenlaan 10, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.12.31

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1968.09.26
 • CPF-FKP: 1972.09.26
 • CPV-KTZ: 1978.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Officier mijnveger
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • RN (Royal Navy): Tactical course

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEKORPS
 • COMAR / OST
 • CEDRA
 • STAF ZM

Bevelvoering:

 • M932 Nieuwpoort
 • M902 Van Haverbeke
 • A960 Godetia
 • NAVCOMANT

Datum van pensionering: 1984.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 99

De Visschere Frans

Stamnummer: O 04688

° 1908.06.28 Gent

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1946.02.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.12.26
 • EDV-VTZ: 1946.09.30

Voornaamste cursussen:

 • School Administratieve dienst: Hulponderluitenant van Administratie

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEKORPS
 • ADM DIV MVL / ZM / ZGN

Datum van pensionering: 1963.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 78

Devisscher Jacques

Stamnummer: O 95174

° 1933.07.17 Brugge

Taal: N

Fortuinstraat 37, 8310 Sint-Kruis Brugge
verhuis op 23 okt 2019 naar:
Albert Serreynstraat 18, 8200 Sint-Andries Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.08.28

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.12.27
 • 1LV-1LZ: 1968.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool Laken): prom49-52
 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): prom52-54, Aspirantofficier ter lange omvaart

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • CENFORNAV
 • ZGN16
 • MOB KERN 80 IN MOBILITEIT (SOC. DIENST BRUGGE)

Datum van pensionering: 1990.01.01

In mobiliteit op: 1979.12.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 100

Devos Norbert

Stamnummer: O 95649

° 1925.12.01 Oostende

† 2012.11.30 Oostende

Taal: N

Amsterdamstraat 26, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1946.08.26

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1961.06.26
 • 1LV-1LZ: 1975.06.26

Voornaamste cursussen:

 • Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • M903 Dufour
 • M901 Lecointe
 • M908 Truffaut
 • CEDRA / CDO
 • A954 Gerlache
 • RES DEP ZEB
 • M904 De Brouwer
 • A961 Zinnia

Datum van pensionering: 1977.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1980.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 101

Dewit Roger

Stamnummer: O 04910

° 1929.02.11 Schaarbeek

Taal: F

Avenue du Pilote 17 -1150 Woluwe St Pierre

Datum aanvang werkelijke dienst: 1948.10.25

 • Korps (D,T,S): D naar S op 1962.02.20
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1949.12.26
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26

Voornaamste cursussen:

 • COR / PONT (Candidat officier de réserve…)

Voornaamste plaatsingen:

 • CI / FN
 • M905 De Moor
 • M906 Breydel
 • ADM DIV MVL / FN / ZGM
 • M904 De Brouwer
 • M903 Dufour
 • SDAZ
 • C PSY M

Datum van pensionering: 1980.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 102

Dewitte Marcel

Stamnummer: O 96398

° 1934.03.07 Wachtebeke

Taal: N

Hoge Weg 313, 8200 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1953.08.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1967.12.26
 • 1LV-1LZ: 1981.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • NAVCOMPORT ZEB
 • NAVCOMPORT OST
 • CENFORNAV
 • M906 Breydel
 • A954 ZEEMEEUW
 • A960 Godetia
 • M903 Dufour
 • COMLOGNAV

Datum van pensionering: 1985.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 79

De Witte Valere

Stamnummer: O 88824

° 1938.07.04 Velzeke

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1954.08.23

 • Korps (D,T,S): van D naar IFM
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1959.12.25
 • EDV-VTZ: 1963.12.26
 • 1LV-1LZ: 1973.12.26
 • CPC-KVK: 1976.06.26

Militaire brevetten:

 • Ingénieur en télécommunications et électronique

Voornaamste cursussen:

 • KMS (Koninklijke Militaire School) 112de polytechnische promotie
 • IFM (Ingénieur de fabrication militaire)

Voornaamste plaatsingen:

 • CENFORNAV
 • CEM / ETE / EVERE
 • ZDS
 • ZDPO / F

Datum overgang naar Landmacht: 1977.01.03

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 103

Dezutter Raymond

Stamnummer: O 45367

° 1925.05.06 De Panne

† 2008.07.10

Taal: N

Ollevierlaan 5, 8660 De Panne

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.06.15

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1946.05.01
 • 1LV-1LZ: 1961.06.26

Voornaamste cursussen:

 • Hulponderluitenant infanterie
 • Onderrichter lichamelijke opvoeding

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEKORPS
 • OC / ZM
 • ZEEBASIS OOSTENDE
 • REG.MAR CDO / OOSTENDE
 • A957 Kamina
 • GPT / LOG
 • COMLOGNAV
 • RES DEP ZEEBRUGGE
 • NAVCOMPORT NIEUWPOORT

Datum van pensionering: 1976.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1980.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 104

d'Hollander René

Stamnummer: O 95277

° 1936.02.24 Etterbeek

† 2019.05.21 Victoria, B.C., Canada

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1954.09.20

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1956.12.26
 • EDV-VTZ: 1960.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Minesweeping officers course
 • KMS AW(Koninklijke Militaire School, Alle wapens): prom 94
 • Canada HMCS (Her Majesty's Canadian Ship) Venture

Voornaamste plaatsingen:

 • COMAR OST
 • A954 Gerlache
 • M901 Lecointe
 • M907 Artevelde
 • M930 Rochefort

Datum van uittreden reservekader: 1973.02.15

Datum van ontslag: 1963.02.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 55

Dirickx Kamiel

Stamnummer: O 95808

° 1931.09.05 Antwerpen

Taal: N

Taboralaan 182, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.08.16

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1962.09.26
 • 1LV-1LZ: 1976.09.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • M908 Truffaut
 • M909 Bovesse
 • M907 Artevelde
 • CENFORNAV
 • M906 Breydel
 • NAVCOMPORT ZEB
 • NAVCOMPORT NIEUWP N4
 • COMLOGNAV AT ELO

Datum van pensionering: 1982.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1986.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 105

Doumont Emile

Stamnummer: O 96063

° 1932.04.14 Jemeppe-sur-Sambre

Taal: F

Avenue Legrand 18, 1050 Bruxelles

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.04.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1964.12.26
 • 1LV-1LZ: 1978.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Officier mécanicien de 1ère classe
 • Vereniging Belgische Industriëlen: Diensthoofd Veiligheid en Hygiëne

Voornaamste plaatsingen:

 • M908 Truffaut
 • NAVCOMPORT OST
 • A961 Zinnia
 • ADM DIV MVL ZM / ZDT MEC
 • ADM DIV MVL ZM / ZDPO - M
 • F912 Wandelaar
 • F911 Westdiep
 • CENFORNAV / CST
 • COMLOGNAV / CST

Datum van pensionering: 1983.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 106

Dubois Michel

Stamnummer: O 95630

° 1935.07.05 Namur

† 2014.11.06

Taal: F

Avenue Bequet 31 bte 10, 5000 Namur

Datum aanvang werkelijke dienst: 1953.12.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1961.03.26
 • 1LV-1LZ: 1975.03.26

Voornaamste cursussen:

 • École centrale
 • EPSL (École de Préparation à la Sous-Lieutenance, Laeken)
 • Cours de perfectionnement ???
 • Mijnenveegofficier
 • Analyste programmateur
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • COMAR OST
 • COMSERVOST
 • COMCEDRA
 • A961 Zinnia
 • COMLOGNAV
 • ADM DIV MVL / ZM / ZS4 MAT en OPS
 • ADM DIV MVL / ZM / ZSP / G
 • PART FN AU CEMEC / FAE
 • CTIDN

Datum van pensionering: 1984.06.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 107

Duijck Guy

Stamnummer: O 72459

° 1927.04.28 Gent

† 2008.08.26

Taal: N

Hazelaardreef 15, 9820 Merelbeke

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): MUZIEK
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.09.26
 • 1LV-1LZ: 1967.06.27

Bevelvoering:

 • MUZIEK ZM

Datum van pensionering: 1978.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 113

Duinslaeger Marcel

Stamnummer: O 46910

° 1923.08.07 Oostende

Taal: N

Christinastraat 2 bus 4, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.02.06

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1946.01.01
 • 1LV-1LZ: 1961.03.26
 • CPC-KVK: 1965.03.26
 • CPF-FKP: 1968.09.26
 • CPV-KTZ: 1970.09.26
 • ADM: 1976.08.21

Militaire brevetten:

 • BAM (Brevet supérieur d'Administrateur Militaire)

Voornaamste cursussen:

 • Infanterie school: Peloton overste
 • Transmissieschool: Kandidaat HUL / TTR ???
 • KM (Koninklijke Marine): Lange verbindingscursus voor officieren
 • ERM CSAM (École Royale Militaire, Cours Supérieur Administrateur Militaire)
 • RUG (Rijksuniversiteit Gent): Seminarie voor zakenleven
 • Sint Ignatius: Zeerecht en binnenscheepvaart recht

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEKORPS
 • OC / ZM
 • ADM DIV MVL / ZM
 • COMAR OST / ZGC
 • ADM DIV MVL / ZM / KABINET MVL
 • ADM DIV MVL / ZM / MIL COMD PAL.NATIEN

Bevelvoering:

 • MIL. COMD PAL.NATIEN

Datum van pensionering: 1980.05.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 108

Dumont Francis

Stamnummer: O 04654

° 1925.01.10 Herstal

† 1996.09.21

Taal: F

Senenne 12, 5537 Anhée

Datum aanvang werkelijke dienst: 1944.12.31

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1942.1.207
 • 1LV-1LZ: 1957.12.26
 • CPC-KVK: 1960.09.26
 • CPF-FKP: 1965.03.26
 • CPV-KTZ: 1969.03.26

Voornaamste cursussen:

 • RN (Royal Navy): Cours de régularisation
 • Commandant de dragage
 • NATO (North Atlantic Treaty Organisation): Tactical course

Voornaamste plaatsingen:

 • COMAR OST
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)

Bevelvoering:

 • MMS 946
 • MMS 943
 • M918 Sint-Niklaas
 • M926 Mechelen
 • M907 Artevelde
 • A957 Kamina
 • CEDRA
 • NAVCENREP
 • RES DEP ZEEBRUGGE
 • NAVCOMPORT NIEUWPOORT

Datum van pensionering: 1980.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1983.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 109

Dumont Joel

Stamnummer: O 96069

° 1944.04.18 Nieuwpoort

† 2020.04.04 Good Samaritan Hospice near Cabot, PA, USA

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1962.08.16

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1964.12.26
 • EDV-VTZ: 1968.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KMS AW(Koninklijke Militaire School, Alle Wapens) 102e prom
 • USNA (US Naval Academy)

Voornaamste plaatsingen:

 • COMCEDRA
 • A961 Zinnia

Datum van ontslag: 1970.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 110

Duterme Georges

Stamnummer: O 46035

° 1920.08.27 Agimont

† 2009.02.25

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1937.09.17

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.08.01
 • 1LV-1LZ: 1960.09.26
 • CPC-KVK: 1964.12.26
 • CPF-FKP: 1968.06.26

Voornaamste cursussen:

 • EI (École d'infanterie): Chef de peloton
 • CSL AUX D'ART / EM ???
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • 5A
 • 32A
 • 22A
 • 42A
 • BASE NAVALE OOSTENDE
 • DIV ADM MDN / FN / ZS1 INFO
 • DIV ADM MDN / FN / ZSSRT
 • C PSY MIL.

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1971.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1978.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 111

Duwez Victor

Stamnummer: O 34960

° 1913.05.26 Odessa (URSS)

† 1975.11.07

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1933.11.28

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1935.12.26
 • 1LV-1LZ: 1950.12.26
 • CPC-KVK: 1953.12.26
 • CPF-FKP: 1958.06.26

Voornaamste cursussen:

 • ERM (École Royale Militaire): 79e I ETC ???
 • Artificier pionnier

Voornaamste plaatsingen:

 • CORPS NAVAL
 • A957 Kamina
 • CENTRE DE DRAGAGE
 • RES DEP NIEUWPOORT
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • CMM

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1964.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1970.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 112

Duysburgh Norbert

Stamnummer: O 95098

° 1929.01.10 Oostende

† 1981.08.21

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.08.29

 • KORPS (D,T;S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.06.16
 • 1LV-1LZ: 1970.06.27

Voornaamste cursussen:

 • Officiersschool Luchtmacht: KRO Diensten ZM
 • Administratie voor officieren

Voornaamste plaatsingen:

 • OC / ZM
 • COMCEDRA
 • REG. MAR. CDO
 • NAVCOMOST
 • COMAR OST
 • NAVCOMZEB
 • COMSERVOST

Datum van pensionering: 1980.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 114

E

Eloi Fernand

Stamnummer: O 85610

° 1935.12.12 Namur

Taal: F

Chaussée De Mons 39, 1070 Anderlecht

Datum aanvang werkelijke dienst: 1955.09.21

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1957.12.25
 • 1LV-1LZ: 1971.12.26
 • CPC-KVK: 1973.12.26
 • CPF-FKP: 1983.03.26
 • CPV-KTZ: 1991.01.01

Voornaamste cursussen:

 • ERM (École Royale Militaire)
 • USN: General line courses
 • KM - SEWACO (Koninklijke Marine - Sensoren, Wapensystemen en Commandosystemen)

Voornaamste plaatsingen:

 • CENFORNAV
 • A957 Kamina
 • M908 Truffaut
 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen)
 • ERM (École Royale Militaire)
 • ZDT
 • SDAZ
 • COMLOGNAV
 • F912 Wandelaar
 • NAVCOMZEB
 • DIV ADM MDN / FN

Datum van pensionering: 1991.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 120

Everaerd André

Stamnummer: O 04815

° 1928.08.04 Ettelgem

Taal: N

Vindictivelaan 6, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.11.14

 • Korps (D,T,S): D naar S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1950.12.31
 • 1LV-1LZ: 1965.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • KM (Koninklijke Marine): Reserve aspirant
 • Mijnenveegcommandant
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • F910 Victor Billet
 • COMCEDRA
 • M903 Dufour
 • NAVCOM OST
 • M904 De Brouwer
 • COM SERVOST

Bevelvoering:

 • MMS 945
 • M914 Roeselare
 • M918 Sint-Niklaas
 • M932 Nieuwpoort

Datum van pensionering: 1979.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 121

F

Falin François

Stamnummer: O 95011

° 1932.10.25 Oostende

† 2017.02.20 Oostende

Taal: N

Stormmeeuwstraat 5, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.08.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.04.24
 • 1LV-1LZ: 1970.06.27

Voornaamste cursussen:

 • Mecanicien

Voornaamste plaatsingen:

 • Rijn escadrille
 • COMRESDEP NIEUWPOORT
 • ADM DIV MVL / ZM
 • COMLOGNAV

Datum van pensionering: 1984.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 122

Falise Jean-Pierre

Stamnummer: O 79434

° 1932.09.23 Oostende

Taal: N

Hendrik Serruyslaan 78 bus 19, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1953.08.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit: Administratie

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.06.01
 • 1LV-1LZ: 1971.06.27
 • CPC-KVK: 1986.03.26

Voornaamste cursussen:

 • KRO ADM (Kandidaat reserve officier, Administratie)

Voornaamste plaatsingen:

 • NAVCOMOST
 • STAF ZM / ZS1
 • CENREP

Bevelvoering:

 • CHEF SECTIE PERSONEEL NAVCOMOST
 • MARPERS

Datum van pensionering: 1983.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 123

Fievet Jacques

Stamnummer: O 95351

° 1933.05.22 Namur

† 2007.06.25

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1955.09.12

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1957.12.27
 • EDV-VTZ: 1961.12.26

Voornaamste cursussen:

 • OBD ???
 • Wachtofficier
 • Minesweeping officers course

Voornaamste plaatsingen:

 • CEDRA
 • CENFORNAV
 • A957 Kamina

Datum van ontslag: 1963.09.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 124

Fockedey Lee

Stamnummer: O 95061

° 1931.12.18

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.26
 • EDV-VTZ: 1957.12.26

Datum van ontslag: 1961.08.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 125

Focroul Filip

Stamnummer: O 96468

° 1936.02.27 Brugge

† 2002.11.07

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1955.04.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1968.11.01
 • 1LV-1LZ: 1984.12.27

Voornaamste cursussen:

 • Gebrevetteerde zeevaart

Voornaamste plaatsingen:

 • M930 Rochefort
 • M906 Breydel
 • M934 Verviers
 • A961 Zinnia
 • M928 Stavelot
 • CENFORNAV
 • NAVCOMANT

Bevelvoering:

 • M477 Oudenaarde
 • M475 Tongeren

Datum van pensionering: 1987.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 126

François Gustave

Stamnummer: O 70688

° 1930.08.23 Ixelles

† 1998.12.05

Taal: F

Avenue De Visé 94, 1170 Bruxelles

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.09.02

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.25
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1969.03.26
 • CPF-FKP: 1976.12.26

Militaire brevetten:

 • polytechnicien

Voornaamste cursussen:

 • ERM (École Royale Militaire)
 • Minesweeping officer course
 • Verbindingsofficier
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • M904 De Brouwer
 • A957 Kamina
 • M909 Bovesse
 • ERM (École Royale Militaire)
 • PART BE CHINCHAN
 • F901 Lecointe
 • M902 Van Haverbeke
 • M908 Truffaut

Bevelvoering:

 • M926 Mechelen

Datum van pensionering: 1985.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1988.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 127

G

Geirnaert Edgard

Stamnummer: O 04652

° 1902.03.02 Gent

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1923.11.30

(In werkelijke dienst bij RN / SEC (Royal Navy / section) BELGIE sinds 1943.06.12)

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1938.07.12
 • 1LV-1LZ: 1951.09.26
 • CPC-KVK: 1953.03.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Kapitein ter lange omvaart
 • RN (Royal Navy): divisional course
 • RN (Royal Navy): sea transport course
 • RN (Royal Navy): naval control course

Voornaamste plaatsingen:

 • M907 Artevelde (Algerine???)
 • MMS 1020
 • ZEEKORPS / STAF
 • ZEEBASIS OOSTENDE

Bevelvoering:

 • BOOTSMAN JONSEN
 • CMM
 • BARCOCK
 • MARPERS
 • MMS 947

Datum van pensionering: 1957.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1959.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 128

Geluyckens Daniel

Stamnummer: O 04627

° 1926.10.22 Vorst

† 2016.05.06 Bruxelles

Taal: F

Avenue Louise 421 bus 7, 1050 Bruxelles

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.05.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: ARTILLERIE

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1940.04.26
 • 1LV-1LZ: 1953.06.26
 • CPC-KVK: 1957.09.26
 • CPF-FKP: 1963.03.26
 • CPV-KTZ: 1967.03.26
 • COM: 1975.02.03 (AANGESTELD)

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (Ecole supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours, 32ème promotion (1939)
 • Cours d'officier cannonnier
 • Minesweeping staff officers course
 • Officier d'état-major de dragage
 • Naval command course for foreign senior officers
 • Collège de défense de l'OTAN, Paris: 43e session

Voornaamste plaatsingen:

 • CORPS NAVAL
 • COMAR OST
 • COMLOGNAV
 • COMOPSNAV
 • ADM DIV MVL / ZM

Bevelvoering:

 • M912 Lier
 • F901 Lecointe
 • M904 De Brouwer
 • F905 De Moor
 • COMLOGNAV
 • COMOPSNAV

Datum van pensionering: 1979.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 129

Génicot Marcel

Stamnummer: O 43120

° 1916.11.09 Hemptinne

† 2008.05.24

Taal: F

Avenue De Ninove 104, 5580 Jemelle

Datum aanvang werkelijke dienst: 1935.09.09

 • KORPS (D,T,S): S
 • KADER (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1941.07.25
 • 1LV-1LZ: 1956.09.26
 • CPC-KVK: 1959.09.26
 • CPF-FKP: 1968.06.26
 • CPV-KTZ: 1970.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Officier monographiste

Voornaamste plaatsingen:

 • ADM DIV MVL / ZM / ZGS - ZAR
 • AGP / APHB: Directeur de la qualification des emplois

Datum overgang zeemacht: 1955.04.25

Datum van pensionering: 1972.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1975.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 130

Geyskens Jan

Stamnummer: O 45254

° 1920.06.24 Webbekom

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.04.03

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.03.20
 • LDV-LTZ: 1953.12.26
 • 1LV-1LZ: 1960.03.26

Voornaamste cursussen:

 • EI (École d'Infanterie): Officier Infanterie

Voornaamste plaatsingen:

 • ADM DIV MVL / ZM / ZQV

Datum overgang zeemacht: 1950.12.01

Datum van ontslag: 1955.05.01

Datum van uittreden reservekader: 1973.02.15

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 131

Ghesquière Guido

Stamnummer: O 95224

° 1931.02.05 Deurne

† 1992.08.30 Oostende

Taal: N

Boomgaardstraat 4, 8470 Gistel

Datum aanvang werkelijke dienst: 1954.10.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1959.12.27
 • 1LV-1LZ: 1973.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Mijnenveegofficier
 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest): Chef de quart

Voornaamste plaatsingen:

 • M915 Arlon
 • M929 Heist
 • A954 Gerlache
 • M475 Tongeren
 • M933 Koksijde
 • COMOPSNAV
 • COMINAV
 • A960 Godetia
 • COMLOGNAV
 • ADM DIV MVL / ZM

Datum van pensionering: 1982.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 132

Ghys Roger

Stamnummer: O 95299

° 1934.04.07 Oostende

Taal: N

O.L.Vrouwstraat 11 bus 4, 8620 Nieuwpoort

Datum aanvang werkelijke dienst: 1950.04.07

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.12.26
 • 1LV-1LZ: 1968.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • KMS AW (Koninklijke Militaire School, Alle Wapens)
 • Applicatieschool Rijkswacht

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • COMAR OST
 • CENFORNAV
 • A961 Zinnia
 • ZS1 / 1RP Werkplaatsen
 • NAVCOM ZEB
 • ADM DIV MVL / ZM
 • COMIENAV
 • NCP NIEUWPOORT
 • A960 Godetia

Datum overgang zeemacht: 1957.08.12

Datum van pensionering: 1985.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 133

Ghysel Norbert

Stamnummer: O 04689

° 1922.05.06 Oostende

† 1995.08.28

Taal: N

Mariakerkelaan 36, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.12.13

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.12.26
 • 1LV-1LZ: 1960.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HMS King Alfred: Cursus voor OLT
 • School Administratieve Dienst: Hulp onderluitenant Administratie

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEKORPS
 • COMLOGNAV

Datum overgang van Royal Navy SECTION BELGE naar Zeemacht: 1946.02.01

Datum van pensionering: 1973.07.01

Datum van uittreden reservekader: 19977.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 134

Gilis Raymond

Stamnummer: O 05004

° 1927.08.28 Beyne-Heusay

† 2010.05.25

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.05.18

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.06.29

Voornaamste cursussen:

 • US Naval School: Minesweeping Officer Course
 • Commandant de dragueur
 • Mijnenbestrijdingsofficier
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • CORPS NAVAL
 • CMR OOSTENDE
 • RES DEP ZEB
 • COMAR OST
 • CEDRA
 • ADM DIV MVL + CINCHAN
 • M911 Eeklo
 • M927 Spa
 • M910 Diest

Bevelvoering:

 • M933 Koksijde
 • M483 Ougrée
 • M916 Bastogne
 • M934 Verviers
 • M903 Dufour
 • M484 Dinant

Datum van pensionering: 1978.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 135

Gilissen Edgard

Stamnummer: O 70967

° 1921.05.01 Hasselt

† 1964.11.26

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1944.10.12

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1947.06.26
 • EDV-VTZ: 1953.06.26
 • LDV-LTZ: 1959.12.26

Voornaamste plaatsingen:

 • ZM / MK 2 Z
 • RES DEP / ST.MARIE
 • RES DEP KALLO
 • COMLOGNAV

Datum overgang zeemacht: 1958.01.24

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 136

Glinne Armand

Stamnummer: O 24652

° 1902.06.27 Mechelen

† 1971.__.__ Oostende

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1919.12.15

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1924.12.25
 • 1LV-1LZ: 1941.12.26

Militaire brevetten:

 • Ingénieur

Voornaamste cursussen:

 • ERC (École Royale des Cadets)
 • ERM (École Royale militaire, Pol)
 • ERM (École d'application)

Voornaamste plaatsingen:

 • CORPS NAVAL

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1955.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 137

Glorie François

Stamnummer: O 49847

° 1922.11.20 Dendermonde

† 2017.01.23 Brugge, Assebroek

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1944.11.18

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.02.01

Voornaamste plaatsingen:

 • OC / ZM
 • RES DEP / ZEEBRUGGE
 • COMLOGNAV

Datum overgang zeemacht: 1954.01.26

Datum van ontslag: 1958.05.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 138

Goberecht Roland

Stamnummer: O 95704

° 1931.12.30 Oostende

† 1977.05.08

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.08.16

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1961.09.26
 • 1LV-1LZ: 1975.09.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • M908 Truffaut
 • RES DEP KALLO
 • COMLOGNAV
 • M909 Bovesse
 • A961 Zinnia
 • M907 Artevelde

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 139

Goelff Léon

Stamnummer: O 38338

° 1914.10.24 Halanzy

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1936.11.25

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1937.12.26
 • 1LV-1LZ: 1952.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ERM (École Royale Militaire)

Voornaamste plaatsingen:

 • ADM DIV MVL / FN / EMG

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1958.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 140

Goetgeluck Fernand

Stamnummer: O 36305

° 1908.09.13 Gent

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1932.06.25

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1936.06.26
 • 1LV-1LZ: 1951.05.26

Voornaamste cursussen:

 • Maître en langue anglaise

Voornaamste plaatsingen:

 • CORPS NAVAL
 • ADM DIV MLV / ZM / EM
 • CI / FN

Datum overgang zeemacht: 1951.10.01

Datum van pensionering: 1959.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 141

Goethals Walter

Stamnummer: O 95017

° 1933.02.07

Taal: N

Weidestraat 172, 8310 Assebroek

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.08.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Administratie

Bevordering in actief en reservekader:

 • EDV-VTZ: 1960.06.26
 • CPC-KVK: 1973.12.26
 • CPV-KTZ: 1985.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Officiersschool luchtmacht, Nijvel: KRO (kandidaat reserve officier)
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • RUG (Rijksuniversiteit Gent): Management ambtenaren

Voornaamste plaatsingen:

 • ADET - COMINAV
 • N4 CMRANT
 • N4 - LOGNAV
 • SKOO - ZM
 • A957 Kamina
 • N1 COMOPSNAV
 • N1 COMINAV
 • NAVCENREP
 • ZS1 PERS
 • ZS1

Bevelvoering:

 • CENFORNAV: Commandant van de SKOO / ZM (School der kandidaat-onderofficieren van de Zeemacht)

Datum van pensionering: 1989.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1991.12.31

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 142

Gorts Marc

Stamnummer: O 95176

° 1928.04.25 Oostrozebeke

† 2008.02.02

Taal: N

Albert I wandeling 27 bus 10, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1954.12.26

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.09.15
 • 1LV-1LZ: 1969.09.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Minesweeping officers "junior" course
 • Long communication course
 • Mijnenveegofficier
 • Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • M902 Van Haverbeke
 • M923 Blankenberge
 • A954 Gerlache
 • M907 Artevelde
 • COMAR ANT
 • A957 Kamina
 • COMINAV
 • ADM DIV MVL / ZM
 • PART BE CINCHAN
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)

Bevelvoering:

 • M477 Oudenaarde
 • M484 Dinant
 • M931 Knokke
 • M933 Koksijde

Datum van pensionering: 1979.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1983.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 143

Grandjean René

Stamnummer: O 04622

° 1921.05.04 Jette St Pierre

† 1981.10.10

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.05.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1939.03.15
 • 1LV-1LZ: 1952.06.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (Ecole supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • RN (Royal Navy): Cours de régularisation
 • Mine countermeasures course for officers
 • Short damage control

Voornaamste plaatsingen:

 • F910 Victor Billet
 • CMM / DIV SERVICES
 • A957 Kamina

Bevelvoering:

 • MMS 266
 • MMS 182
 • MMS 1020
 • MMS 189
 • MMS 941
 • MMS 942
 • M904 De Brouwer
 • M922 Malmedy
 • BASE RESERVE / ZEEBRUGGE
 • F905 De Moor
 • M903 Dufour

Datum van pensionering: 1959.09.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 144

Guilliams M

Stamnummer: O 24300

° 1958.02.28 Ukkel

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1979.11.05

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): T
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1980.12.28
 • EDV-VTZ: 1986.12.27

Voornaamste cursussen:

 • KTO (Kandidaat Tijdelijk Officier)

Voornaamste plaatsingen:

 • ADM DIV MVL / ZM / ZDT
 • M909 Bovesse
 • A961 Zinnia

Verbreking dienstverbintenis: 1983.03.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 145

Gurdebeke Léon

Stamnummer: O 70927

° 1930.12.14 Brugge

† 1978.01.19

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.11.08

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.05.26
 • 1LV-1LZ: 1968.06.27

Voornaamste cursussen:

 • KRO (Kandidaat reserve officier) Luchtdoelartillerie
 • Officier van Administratie

Voornaamste plaatsingen:

 • CAM
 • OPL. C. LU AA
 • 32A
 • COMLOGNAV
 • NAVCOMPORT ZEB

Datum overgang zeemacht: 1966.09.09

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 146

H

Hagelstein Roger

Stamnummer: O 95746

° 1940.09.05

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1961.12.27

Datum van ontslag: 1964.03.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 147

Hannecart Thierry

Stamnummer: O 96289

° 1944.08.03 Ukkel

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1964.08.17

 • Korps (D,T,S): D - T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: ELO

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1966.12.25
 • EDV-VTZ: 1970.12.26
 • LDV-LTZ: 1975.12.27
 • 1LV-1LZ: 1980.12.27

Voornaamste cursussen:

 • KMS (Koninklijke Militaire School)
 • ENSPM (École Nationale Supérieure des Pétroles et des Moteurs),
  actuellement: IFP (Institute of French Petroleum, Rueil-Malmaison, Île de France, France)

Voornaamste plaatsingen:

 • A960 Godetia
 • A961 Zinnia
 • COMINAV

Datum van ontslag: 1972.08.16

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 148

Hanton Michel

Stamnummer: O 96466

° 1937.04.26 Flobecq

† 2020.01.18 Faro, Portugal

Taal: F

Albert I laan 70B bus 18, 8620 Nieuwpoort

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): P
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1968.11.01
 • 1LV-1LZ: 1984.12.27

Voornaamste cursussen:

 • Officier de quart dragage
 • COR / PONT (Candidat officier de réserve…)
 • English course

Voornaamste plaatsingen:

 • A961 Zinnia
 • M477 Oudenaarde
 • A958 Zénobe Gramme
 • A962 Mechelen
 • A960 Godetia
 • NAVCOMOST
 • F912 Wandelaar
 • F913 Westhinder
 • F911 Westdiep

Bevelvoering:

 • A958 Zénobe Gramme

Datum van pensionering: 1988.07.01 en in VEP 2 jaar

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 149

Haumont Jacques

Stamnummer: O 95278

° 1935.02.23 Gent

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.08.29

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1956.12.26
 • LDV-LTZ: 1965.12.26
 • 1LV-1LZ: 1970.12.27

Voornaamste cursussen:

 • ERC (École Royale des Cadets)
 • US Naval Academy, Annapolis

Voornaamste plaatsingen:

 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • COMAR / OST
 • CEDRA
 • A957 Kamina

Datum van ontslag: 1968.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 150

Helsmoortel Norbert

Stamnummer: O 47711

° 1928.03.23 Bredene

† 1981.03.19

Taal: N

Koningin Astridlaan 23 bus 2, 8200 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1948.10.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1950.03.01
 • 1LV-1LZ: 1967.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Infanterie school: KRO (Kandidaat reserve officier)
 • CURSUS OSC ???

Voornaamste plaatsingen:

 • 5 LI
 • 10e CIE MORTIER
 • 3 LEGER DEPOT
 • 1e CARABINIERS
 • I SCHOOL
 • CENFORNAV

Datum overgang zeemacht: 1965.09.16

Datum van pensionering: 1979.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 151

Herssens Redgy-Henri

Stamnummer: O 95871

° 1938.09.04 Oostende

Taal: N

Sint-Catharinapolderstraat 49, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1956.10.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1962.12.26
 • 1LV-1LZ: 1976.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Centrale school
 • KMS AW (Koninklijke Militaire School, Alle Wapens)
 • KIM (Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder): Officier Dek
 • Mijnenveegwachtofficier
 • Commandant Mijnenbestrijdingsschip

Voornaamste plaatsingen:

 • A960 Godetia
 • NAVCOMPORT OST
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • M931 Knokke
 • PROVCOMD OOST-VL
 • M907 Artevelde
 • COMLOGNAV
 • M928 Stavelot
 • ADM DIV MVL / ZM / ZS4
 • COMOPSNAV / N3 / NBCD
 • FLOT 22 N3 / MCM
 • LOGNAV CAP / CSG

Bevelvoering:

 • M928 Stavelot

Datum van pensionering: 1991.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 152

Hindryckx Gaston

Stamnummer: O 95229

° 1934.06.23 Torhout

† 2019.02.06 Roeselare

Taal: N

Hans Memlinglaan 18, 8820 Torhout

Datum aanvang werkelijke dienst: 1953.09.24

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.12.26
 • 1LV-1LZ: 1969.12.26
 • CPC-KVK: 1971.09.26
 • CPF-FKP: 1979.03.26
 • CPV-KTZ: 1985.06.26

Voornaamste cursussen:

 • KMS (Koninklijke Militaire School)

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • ZS4 / MAT
 • COMLOGNAV / CSA
 • SDAZ
 • COMLOGNAV / CAP
 • ZS4
 • COMINAV
 • COMD PROV WVL

Bevelvoering:

 • COMINAV
 • COMD PROV WVL

Datum van pensionering: 1990.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 153

Hoeben René

Stamnummer: O 95529

° 1939.02.23

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1959.12.26

Voornaamste cursussen:

 • EOR (École des Elèves Officiers de Réserve a/b du cuirassé Richelieu, Brest): Chef de Quart

Datum overgang naar Luchtmacht: 1963.06.06

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 154

Hoornaert Lucien

Stamnummer: O 04974

° 1926.12.13 Tournai

† 2012.02.15 Carmaux (Tarn-France)

Taal: F

Quai du Commerce 27, 1000 Bruxelles

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.12.29

 • Korps (D,T,S): D naar S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.06.29

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • KM (Koninklijke Marine): Wachtofficier, navigatie en gevechtsinformatie
 • KM (Koninklijke Marine): Verbindingsdienst voor wachtofficier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • F910 Victor Billet
 • M902 Van Haverbeke
 • M913 Maaseik
 • F905 De Moor
 • M904 De Brouwer
 • M902 Van Haverbeke
 • CENFORNAV
 • A957 Kamina
 • BN ADM MDN / SGR
 • CENMOB
 • NAVCOMPORT ZEB
 • COMLOGNAV
 • ADM DIV MVLZM

Mobiliteit: 1978.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 155

Houthaeve Lievin

Stamnummer: O 85661

° 1935.11.12 Roeselare

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.08.26

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1957.12.26
 • 1LV-1LZ: 1973.06.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • KMS (Koninklijke Militaire School)
 • KIM (Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder)
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • ADM DIV MVL / ZM / ZGN
 • COMLOGNAV
 • COMOPSNAV
 • COMINAV
 • ADM BN / CTIDN

Datum van pensionering: 1976.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 156

Hugé Jacques

Stamnummer: O 04901

° 1927.03.30 Tong-Shan (Chine)

† 2004.03.31

Taal: F

Albert I promenade 84, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.12.31

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1978.04.01

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • NBCD (Nucleair-Biologisch-Chemisch en Damage control)
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • LONG ABCD (PORTSMOUTH) ???

Voornaamste plaatsingen:

 • COMSERVOST
 • COMINAV
 • ADM DIV MVL
 • COMOPSNAV
 • COMLOGNAV
 • M901 Lecointe
 • A954 Gerlache
 • A960 Godetia
 • NAVCOMPORT OST
 • M902 Van Haverbeke

Bevelvoering:

 • A955 Eupen
 • M930 Rochefort

Datum van pensionering: 1978.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1985.01.0

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 157

Hutereau Jean

Stamnummer: O 04655

° 1920.10.30 Ixelles

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1940.02.15

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1942.12.07
 • LDV-LTZ: 1952.09.26

Voornaamste cursussen:

 • Lieutenant au long cours
 • RNVR (Royal Naval Volunteer Reserve): Sub Lieutenant

Voornaamste plaatsingen:

 • MMS 188
 • MMS 266
 • MMS 187
 • A961 Zinnia
 • MMS 191
 • ADM DIV MVL / ZM
 • A954 Gerlache
 • CMR / ANTWERPEN

Bevelvoering:

 • M913 Maaseik
 • M921 Herve

Datum van ontslag: 1955.08.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 158

Hutse Hervé

Stamnummer: O 04807

° 1926.04.21 Beveren (Oudenaarde)

† 1980.07.06

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.05.04

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 19481231
 • 1LV-1LZ: 19631226
 • CPC-KVK: 19660326
 • CPV-KTZ: 19761226

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • MCM officier (Mine countermeasures …)

Voornaamste plaatsingen:

 • M901 Lecointe
 • A957 Kamina
 • M902 Van Haverbeke
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • COMAR OST
 • PART BE / CINCHAN

Bevelvoering:

 • M932 Nieuwpoort
 • M926 Mechelen
 • A960 Godetia
 • MMS 946
 • MMS 945

Datum van pensionering: 1979.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 159

Huys Jacques

Stamnummer: O 04874

° 1930.02.20 Kortrijk

† 2002.12.24 Rotterdam (Nederland)

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.26
 • EDV-VTZ: 1955.12.26

Datum van ontslag: 1960.09.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 160

J

Jacobs Camillus

Stamnummer: O 95164

° 1934.09.19 Deurne

Taal: N

Ruggeveldlaan 16, 2100 Deurne

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.09.25

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.12.26
 • 1LV-1LZ: 1968.12.26
 • CPC-KVK: 1970.09.26
 • CPF-FKP: 1977.12.26
 • CPV-KTZ: 1984.12.26

Militaire brevetten:

 • SBH (Stafbrevethouder)

Voornaamste cursussen:

 • KMS AW (Koninklijke Militaire School, Alle Wapens): 92e prom
 • RCN (Royal Canadian Navy) Halifax: ABCD course
 • Torpedo anti-submarine
 • RCN (Royal Canadian Navy) Halifax: Gunnery course
 • Naval Aviation course
 • Communication course
 • Maritime warfare
 • Electrical course
 • Brevet officier dragage
 • Commandant de dragueur
 • École supérieure de guerre navale, Paris
 • KM (Koninklijke Marine): CCO (Commando Centrale Officier)
 • Gasturbine voor OFF DEK

Voornaamste plaatsingen:

 • M903 Dufour
 • M930 Rochefort
 • M908 Truffaut
 • F905 De Moor
 • M927 Spa
 • M901 Lecointe
 • A957 Kamina
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • A960 Godetia
 • CINCHAN
 • EM / FN / ZDPO / F
 • EM / FN / ZS3
 • EM / FN / ZS1
 • EM / FN / ZSA

Bevelvoering:

 • M475 Tongeren
 • M931 Knokke
 • M907 Artevelde
 • M909 Bovesse
 • F911 Westdiep
 • F910 Wielingen
 • COMOPSNAV

Datum van pensionering: 1990.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 161

Jacquemin Henri

Stamnummer: O 95168

° 1930.10.03 Bruxelles

† 2015.12.21

Taal: F

Roanne 10, 4987 La Gleize

Datum aanvang werkelijke dienst: 1950.04.03

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.12.27
 • 1LV-1LZ: 1968.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest): Stage Officier Pont

Voornaamste plaatsingen:

 • M926 Mechelen
 • M931 Knokke
 • A954 Gerlache
 • A961 Zinnia
 • CEDRA
 • M912 Lier
 • A957 Kamina
 • COMAR / OST
 • CENFORNAV
 • ADM DIV MVL / LM

Bevelvoering:

 • M482 Visé
 • M917 Charleroi
 • M909 Bovesse
 • M908 Truffaut

Datum van pensionering: 1982.09.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 162

Jonckheere Georges

Stamnummer: O 04636

° 1923.03.06 Bredene

† 2002.07.04

Taal: N

Dorpstraat 50, 8470 Gistel

Datum aanvang werkelijke dienst: 1942.06.23

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 19421220
 • 1LV-1LZ: 19571226

Voornaamste cursussen:

 • Zeevaartschool Oostende: Brevet van slagroeier en schipper in de boot
 • HMS Scotia: Telegraphist
 • HMS Mercury: Course for qualified communications officer
 • RN (Royal Navy): Regularisation

Voornaamste plaatsingen:

 • M902 Van Haverbeke
 • STAF ZEEKORPS
 • CENFORNAV
 • A957 Kamina
 • M916 Bastogne

Bevelvoering:

 • M924 Laroche
 • M933 Koksijde
 • M903 Dufour
 • 18e SMALDEEL
 • M474 Turnhout
 • CENFORNAV / SCH.SPEC.DEK
 • NAUTISCHE SCHOOL

Datum van pensionering: 1974.04.01

Datum uittreden reservekader: 1978.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 163

Jossart Jean

Stamnummer: O 95745

° 1938.02.21 Charleroi

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1958.12.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1961.12.27
 • EDV-VTZ: 1968.03.26
 • LDV-LTZ: 1973.03.27
 • 1LV-1LZ: 1978.03.27

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (Ecole supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours

Voornaamste plaatsingen:

 • CENFORNAV
 • M930 Rochefort
 • CEDRA

Datum van ontslag: 1964.08.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 164

K

Keirsmakers Willy-Henri

Stamnummer: O 54492

° 1938.04.24 Comines

Taal: F

Rue des Invalides 56, 7780 Comines

Datum aanvang werkelijke dienst: 1955.10.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1968.12.27
 • 1LV-1LZ: 1981.12.26

Militaire brevetten:

 • Brevet "B" Paracommando
 • Chef Section Personnel
 • INF MAR (Infanterie de Marine)

Voornaamste cursussen:

 • École centrale, division annexe
 • EPSL (École de Préparation à la Sous-Lieutenance, Laeken)

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • KOKSIJDE / FAC
 • CENFORNAV
 • NAVCOMZEB / DIVA 1
 • ZS1 / 0RG
 • NAVCOMZEB / N1
 • COMOPSNAV / N1

Bevelvoering:

 • COMD ESCADRILLE / CFN
 • CENFORNAV / DIP
 • NAVCOMZEB / DIVA 1

Datum van pensionering: 1989.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1992.12.31

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 165

Kerckhove Gerard

Stamnummer: O 04681

° 1907.08.30 Chercq

† 1968.10.06

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1924.01.11

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.12.26
 • EDV-VTZ: 1946.10.01

Voornaamste plaatsingen:

 • CORPS NAVAL
 • CMR / 18e ESCADRILLE
 • COMAROST

Datum overgang zeemacht: 1946.10.01

Datum van pensionering: 1959.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 166

Kesteloot Jacques

Stamnummer: O 04663

° 1916.01.08 Brugge

† 1987.09.21

Taal: F

Christinastraat 150 bus 2, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.03.24

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1941.02.24
 • 1LV-1LZ: 1951.09.26
 • CPC-KVK: 1955.03.26
 • CPF-FKP: 1962.03.26

Voornaamste cursussen:

 • École Navale d'Ostende: Mécanicien de 1e classe

Voornaamste plaatsingen:

 • CMR KUST
 • M907 Artevelde
 • CI / FN
 • COMAR OST

Bevelvoering:

 • RES DEP / NWP

Datum van pensionering: 1971.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1973.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 167

Keutgen Albert

Stamnummer: O 41120

° 1915.09.17 Liège

† 1998.01.26

Taal: F

Route d'Arlon 74, 6780 Messancy

Datum aanvang werkelijke dienst: 1936.09.09

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1940.05.20
 • 1LV-1LZ: 1955.06.26
 • CPC-KVK: 1958.09.26
 • CPF-FKP: 1965.06.26

Voornaamste cursussen:

 • EI (École d'Infanterie): Commandant de Compagnie
 • USA Washington: Naval supply management course

Voornaamste plaatsingen:

 • ADM DIV MVL / FN / IAR
 • CENFORNAV
 • ADM DIV MVL / FN / ZGN
 • ADM DIV MVL / FN / ZS1

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1970.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 168

Knockaert André

Stamnummer: O 95169

° 1920.11.30 Bredene

† 2009.04.04

Taal: N

Coupurestraat 12, 8450 Bredene

Datum aanvang werkelijke dienst: 1950.08.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.12.27
 • 1LV-1LZ: 1968.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Officier dek
 • Mijnenbestrijdingsofficier
 • Commandant mijnenveger
 • KM (Koninklijke Marine): Artillerie officier
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • Programmeur analist

Voornaamste plaatsingen:

 • M917 Charleroi
 • M924 Laroche
 • CENFORNAV
 • M931 Knokke
 • M907 Artevelde
 • M902 Van Haverbeke
 • COMINAV
 • ADM DIV MVL / ZM / CAWCS (Centrum Automatisering van Wapen- en Commandosystemen)
 • ADM DIV MVL / ZM / ZSP
 • CENFORNAV / NAUTISCHE SCHOOL

Bevelvoering:

 • M933 Koksijde
 • M917 Charleroi

Datum van pensionering: 1982.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 169

Koob Michel

Stamnummer: O 04902

° 1928.01.09 Tournai

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.12.31

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • EDV-VTZ: 1955.12.26
 • LDV-LTZ: 1960.12.26
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1968.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest)
 • MN (Marine Nationale) Brest: Commandant de dragueur

Voornaamste plaatsingen:

 • F901 Lecointe
 • M903 Dufour
 • A954 Gerlache
 • M905 De Moor
 • M904 De Brouwer
 • M907 Artevelde
 • ADM DIV MVL ZM / ZGE

Datum van ontslag: 1959.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1986.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 170

Krott Louis

Stamnummer: O 95528

° 1939.05.02 Welkenraedt

Taal: F

Fleriskotstraat 78, 8431 Wilskerke

Datum aanvang werkelijke dienst: 1955.05.22

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1960.12.26
 • 1LV-1LZ: 1973.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ERC (École royale des cadets)
 • ERM (École Royale Militaire)
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Officier de dragage
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegcommandant
 • Long communication "A" course
 • Programmeur analist
 • Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • M482 Visé
 • M916 Bastogne
 • M934 Verviers
 • M928 Stavelot
 • COMNAVPORT / KALLO
 • COMOPSNAV
 • A960 Godetia
 • NAVCOMZEB
 • F913 Westhinder
 • COMLOGNAV
 • PART BE CINCHAN
 • CENFORNAV
 • F912 Wandelaar

Bevelvoering:

 • M927 Spa
 • M926 Mechelen
 • A962 Belgica

Datum van pensionering: 1990.07.01 (PVE voor 3 jaar)

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 171

L

Lafère Jacques

Stamnummer: O 96492

° 1934.07.10 Oostende

† 2011.07.30

Taal: N

Monnikenstraat 20, 8450 Bredene

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.12.20

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1969.07.01
 • 1LV-1LZ: 1985.09.27

Voornaamste cursussen:

 • Gebrevetteerde zeevaart 2e klas
 • Mijnenveegofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • M922 Malmedy
 • M928 Stavelot
 • M909 Bovesse
 • M908 Truffaut
 • M902 Van Haverbeke
 • A960 Godetia
 • COMLOGNAV
 • OPSNAV
 • NCOST
 • NCZEB

Datum van pensionering: 1985.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 172

Laforce Georges

Stamnummer: O 95873

° 1929.05.15 Bredene

† 1964.04.27 of 1967.04.27

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1950.02.01

 • Korps (D,T,S): TEC
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1962.12.26
 • EDV-VTZ: 1966.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • M902 Van Haverbeke
 • M906 Breydel
 • M909 Bovesse

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 173

Lambert Roger

Stamnummer: O 42054

° 1920.01.28 Ixelles

Taal: F

Rue Courbe 70, 1970 Wezembeek-Oppem

Datum aanvang werkelijke dienst: 1937.11.29

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: ICN (Ingénieur en Construction Navale)

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1939.11.29
 • 1LV-1LZ: 1954.12.26
 • CPC-KVK: 1957.09.26
 • CPF-FKP: 1963.12.26
 • CPV-KTZ: 1966.03.26

Militaire brevetten:

 • Polytechnicien

Voornaamste cursussen:

 • ERM (École Royale Militaire): Armes spéciales
 • ERM (École Royale Militaire): Télécommunications
 • Ingénieur civil mécanique et électrique
 • Ingénieur des constructions navales

Voornaamste plaatsingen:

 • EM / FN / ZDM
 • ADM DIV MVL / ZM / ZGS
 • ADM DIV MVL / ZM / PART BE-IMS

Datum overgang zeemacht: 1954.04.05

Datum van pensionering: 1976.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 174

Lambinet René

Stamnummer: O 04881

° 1929.04.30 Saint-Léger

† 2005.10.11

Taal: F

Grande place 8, 6747 Saint-Léger

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.08.16

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1970.03.26
 • CPF-FKP: 1978.03.26
 • CPV-KTZ: 1981.12.26

Militaire brevetten:

 • BEM (Breveté d'état-major)

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (Ecole supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant de dragueur
 • BEM (Breveté d'état-major)
 • École supérieure de guerre navale, Paris

Voornaamste plaatsingen:

 • M915 Arlon
 • M911 Eeklo
 • M901 Lecointe
 • A957 Kamina
 • MDN CABINET
 • A961 Zinnia
 • CEDRA
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • BELOTAN

Bevelvoering:

 • M928 Stavelot
 • M478 Herstal
 • A954 Gerlache
 • M907 Artevelde
 • M902 Van Haverbeke

Datum van pensionering: 1985.06.01

Datum van uittreden reservekader: 1988.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 175

Lange Jacques

Stamnummer: O 75570

° 1933.08.06 Montignies-sur-Sambre

† 2023.08.29 Oostende (90 ans)

Taal: F

Platanenlaan 9, 8420 De Haan

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.08.06

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: POLYTECHNIEKER

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.26
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26
 • CPC-KVK: 1971.09.26

Voornaamste cursussen:

 • ERC (École Royale des Cadets)
 • ERM (École Royale Militaire): POLYTECHNIQUE
 • US naval school: minesweeping officers course
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant de dragueur
 • KM (Koninklijke Marine) Den Helder: Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • CMR OOSTENDE
 • A957 Kamina
 • M923 Blankenberge
 • M932 Nieuwpoort
 • M909 Bovesse
 • M917 Charleroi
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • CENFORNAV
 • ADM DIV MVL / ZM / ZDS
 • ADM DIV MVL / ZM / ZDW
 • ADM DIV MVL / ZM / ZDPO / M

Bevelvoering:

 • M483 Ougrée
 • A955 Eupen
 • M926 Mechelen
 • M908 Truffaut
 • M909 Bovesse
 • COMSQUAD 191

Datum van pensionering: 1988.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 176

Lanoy Pierre

Stamnummer: O 96186

° 1945.05.17 Montignies-sur-Sambre

† 1984.07.09 Oostende

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1961.05.17

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1965.12.26
 • 1LV-1LZ: 1979.12.26
 • CPC-KVK: 1984.06.26

Voornaamste cursussen:

 • ERC (École royale des cadets)
 • ERM (École Royale Militaire)
 • KM (Koninklijke Marine) Den Helder: Dek officier
 • KM (Koninklijke Marine) Den Helder: Artillerie officier
 • MN (Marine Nationale), CIN (Centre d'Instruction Navale) à Saint-Mandrier-sur-Mer: École des officiers Missiles ARR ???

Voornaamste plaatsingen:

 • A961 Zinnia
 • F913 Westhinder
 • ADM DIV MVL / ZM / ZDW
 • F910 Wielingen
 • ADM DIV MVL / ZM / ZSPNV
 • COMOPSNAV

Bevelvoering:

 • M483 Ougrée
 • M903 Dufour
 • M482 Visé
 • M909 Bovesse

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 177

Larsen Georges

Stamnummer: O 04993

° 1920.08.02

† 2003.03.__

Taal: N

Tarwestraat 137, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.01.06

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.06.26
 • 1LV-1LZ: 1967.07.28

Voornaamste cursussen:

 • Mecanicien 1e KL

Voornaamste plaatsingen:

 • M904 De Brouwer
 • M903 Dufour
 • A954 Gerlache
 • COMLOGNAV

Datum van pensionering: 1971.09.01

Datum van uittreden reservekader: 1975.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 178

Laukens Jan

Stamnummer: O 96699

° 1952.05.25

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1968.08.27

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1973.12.27
 • LDV-LTZ: 1983.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Cursus dek
 • KBO (Kandidaat Beroepsofficier)
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Wachtofficier mijnenbestrijding

Voornaamste plaatsingen:

 • A960 Godetia
 • M476 Merksem
 • M903 Dufour
 • M485 Andenne
 • M934 Verviers
 • M930 Rochefort
 • M929 Heist
 • M933 Koksijde
 • M483 Ougrée
 • NAVCOMANT

Datum van ontslag: 1984.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 179

Laurent Georges

Stamnummer: O 05005

° 1922.12.26 Jambes

† 2012.__.__

Taal: F

Astridlaan 33, 8620 Nieuwpoort

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.01.18

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.06.29

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • Mijnenbestrijdingsofficier
 • Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • F910 Victor Billet
 • ESCADRILLE DU RHIN
 • M901 Lecointe
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • COMSERVOST
 • M904 De Brouwer
 • A954 Gerlache
 • M908 Truffaut
 • COMLOGNAV
 • CENFORNAV

Bevelvoering:

 • M476 Merksem
 • M930 Rochefort
 • M927 Spa
 • M934 Verviers
 • M928 Stavelot

Datum van pensionering: 1974.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 180

Laureyns Raoul

Stamnummer: O 05003

° 1927.06.17 Sint-Laureins

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.12.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.09.01
 • EDV-VTZ: 1960.09.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Officier dek

Voornaamste plaatsingen:

 • F905 De Moor
 • A954 Gerlache
 • F901 Lecointe
 • M904 De Brouwer
 • M903 Dufour
 • M935 Veurne
 • M473 Lokeren
 • RES DEP NWP

Datum van ontslag: 1961.12.28

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 181

Lauwereins Fernand

Stamnummer: O 49619

° 1918.01.06 Oostende

† 1984.19.08

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1939.01.03

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1943.03.26
 • 1LV-1LZ: 1963.12.27
 • CPC-KVK: 1964.03.26

Voornaamste cursussen:

 • KMS (Koninklijke Militaire School): IS-cursus ???

Voornaamste plaatsingen:

 • 3e LI
 • OC / ZM
 • DRO / CONTROL
 • CENFORNAV
 • COMLOGNAV

Datum overgang zeemacht: 1954.04.05

Datum van pensionering: 1969.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1976.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 182

Ledent Martin

Stamnummer: O 95188

° 1935.05.11 Genk

† 2015.03.03 Lourde (31510 Haute-Garonne, FR)

Taal: N

Barenbad Strasse 7, Oberammergau

Datum aanvang werkelijke dienst: 1954.08.02

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1956.01.27
 • 1LV-1LZ: 1972.03.27

Voornaamste cursussen:

 • Mijnenbestrijdingsofficier
 • Staftechniek
 • Compass adjusting

Voornaamste plaatsingen:

 • M474 Turnhout
 • COMINAV
 • M933 Koksijde
 • NAVCOMZEB
 • COMAR / OST
 • M907 Artevelde
 • M909 Bovesse
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • NAVCOMOST
 • CHINCHAN
 • PART BE COMBENECHAN
 • BE DEELNAME NATO SCH. (SHAPE)

Bevelvoering:

 • M929 Heist

Datum van pensionering: 1986.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 183

Leenaert Roland

Stamnummer: O 95348

° 1936.11.19 Oudenaarde

† 2022.04.20 Oostende

Taal: N

Torhoutsesteenweg 25, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.11.19

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1957.12.26
 • 1LV-1LZ: 1971.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Canada HMCS (Her Majesty Canadian Ship) Venture: Dek officier
 • Brest: Officier pont
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenbestrijdingsofficier
 • HMS (Her Majesty Ship) Dryad: Radar and action information organisation
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegcommandant

Voornaamste plaatsingen:

 • M902 Van Haverbeke
 • A957 Kamina
 • M933 Koksijde
 • M929 Heist
 • M906 Breydel
 • M905 De Moor
 • M901 Lecointe
 • COMCEDRA
 • ADM DIV MVL ZM / ZS3 INSTR
 • M907 Artevelde
 • COMOPSNAV N3
 • NAVCOMPORT ZEB
 • NAVCOMPORT OST
 • F911 Westdiep
 • ADM DIV MVL ZM / CEL ZM BIJ CAWCS (Centrum Automatisering van Wapen- en Commandosystemen)

Bevelvoering:

 • M932 Nieuwpoort
 • M922 Malmedy
 • M928 Stavelot
 • M930 Rochefort
 • MARPERS

Datum van pensionering: 1987.08.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 184

Leerman Victor

Stamnummer: O 95629

° 1934.07.21 Oostende

† 2018-09-30 Oostende

Taal: N

Dokter Eduard Moreauxlaan 2, 8400 Oostende (RYCO - Koninklijke Jacht Club Oostende)

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.12.01

 • Korps (D,T,S): D naar S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1961.03.26
 • 1LV-1LZ: 1975.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Zeevaartschool Oostende: Kustvaart
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegofficier
 • Staftechniek
 • Centrum Militaire Psycho-Sociologie: OSC (Officier Socio Cultureel) ???

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • CENFORNAV
 • COMIENAV
 • COMOPSNAV
 • F911 Westdiep
 • Vrijwillige prestatie (ABU Dhabi): Liaison officier

Datum van pensionering: 1985.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1989.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 185

Legros Paul

Stamnummer: O 04803

° 1927.05.03 Dolembreux

† 2008.02.09 Metz (France)

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1948.04.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: ARTILLEUR

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1948.04.01
 • LDV-LTZ: 1957.03.26
 • 1LV-1LZ: 1963.06.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • Long Gunnery Course
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest)

Voornaamste plaatsingen:

 • M901 Lecointe
 • M903 Dufour
 • F910 Victor Billet
 • A957 Kamina
 • A954 Gerlache
 • RES DEP ZEB
 • CMR OOSTENDE
 • MMS 1020
 • MMS 193

Bevelvoering:

 • M935 Veurne
 • M923 Blankenberge

Datum van ontslag: 1958.05.01

Datum van uittreden reservekader: 1973.02.15

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 186

Lelarge Marcel

Stamnummer: O 95170

° 1928.12.20 Sint Mard-Virton

† 1973.06.24

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1950.02.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Transmissions

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.12.27
 • 1LV-1LZ: 1968.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers)
 • Mijnenbestrijdingsofficier
 • Mijnenveegofficier
 • KM (Koninklijke Marine): Verbindingsofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • M911 Eeklo
 • M925 De Panne
 • COMAR OST
 • M909 Bovesse
 • COMSERVOST
 • COMCEDRA
 • COMINAV
 • NAVCOMPORT NWP
 • C.PSY.M.

Bevelvoering:

 • M482 Visé
 • M930 Rochefort
 • M928 Stavelot

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 187

Lemaire Henri

Stamnummer: O 43059

° 1919.05.04 Verviers

† 1995.10.29

Taal: F

Rue Henri Chomé 65, 1030 Schaarbeek / Bruxelles

Datum aanvang werkelijke dienst: 1935.09.15

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1940.06.26
 • 1LV-1LZ: 1955.09.26
 • CPC-KVK: 1958.09.26
 • CPF-FKP: 1963.12.26
 • CPV-KTZ: 1967.03.26

Militaire brevetten:

 • BEM (Breveté d'état-major)

Voornaamste cursussen:

 • ERC (École Royale des Cadets)
 • ERM (École Royale Militaire)
 • École de guerre
 • US Navy supply management course for senior foreign officers

Voornaamste plaatsingen:

 • 3e BN FUS.
 • ADM DIV MVL / ZM / JS4 OPS
 • EI
 • ADM DIV MVL / ZM / JSC
 • CORPS NAVAL

Bevelvoering:

 • COMLOGNAV

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1975.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1978.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 188

Lemaire Walter

Stamnummer: O 04656

° 1922.03.03 Kain

† 2011.03.05

Taal: F

Rue Abbé de Sloover 16, 1090 Jette / Bruxelles

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.01.24

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: COMMUNICATIONS

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1942.12.07
 • 1LV-1LZ: 1957.12.26
 • CPC-KVK: 1960.09.26
 • CPF-FKP: 1965.03.26
 • CPV-KTZ: 1973.03.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • Applied Communications Course
 • Commandant de dragueur
 • Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • F910 Victor Billet
 • M903 Dufour
 • M906 Breydel
 • M907 Artevelde
 • MMS 79 - 182 - 188
 • COMAR / OST
 • M901 Lecointe
 • ADM DIV MVL / ZM / ZSA
 • ADM DIV MVL / EMG / JSPL

Bevelvoering:

 • MMS 182 - 193
 • A961 Zinnia
 • M902 Van Haverbeke
 • CENFORNAV
 • M470 Temse
 • COMINAV

Datum van pensionering: 1978.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1981.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 189

Lentacker Pierre

Stamnummer: O 04658

° 1921.02.21 Wepion

† 1985.01.01

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1944.12.31

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: DEK

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1943.10.01
 • 1LV-1LZ: 1958.12.26
 • CPC-KVK: 1962.09.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Officier onderzeebootbestrijding
 • Commandant de dragueur

Voornaamste plaatsingen:

 • M907 Artevelde
 • COMAR OST
 • MMS 188-266-189-942
 • A961 Zinnia
 • M906 Breydel
 • PART BE IMS
 • M904 De Brouwer
 • COMBENECHAN
 • COMOPSNAV

Bevelvoering:

 • M902 Van Haverbeke
 • COMSERVOST
 • M931 Knokke
 • M932 Nieuwpoort
 • A954 Gerlache
 • RES DEP KALLO
 • M908 Truffaut
 • M909 Bovesse

Datum van pensionering: 1976.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 190

Lescrauwaet Leo

Stamnummer: O 04816

° 1927.08.13 Brugge

† 1998.06.03

Taal: N

Molenwallen 3, 8200 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.03.13

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1950.12.31
 • 1LV-1LZ: 1965.12.26
 • CPC-KVK: 1968.03.26
 • CPF-FKP: 1971.03.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • KM (Koninklijke Marine): Reserve aspirant
 • Long communication course
 • Commandant de dragueur
 • Damage control
 • NATO naval tactical course

Voornaamste plaatsingen:

 • F910 Victor Billet
 • CMR / OST
 • ADM DIV MVL ZM / ZGC
 • M906 Breydel
 • BE Deelname COMBENECHAN
 • NAVCOMPORT OST
 • COMOPSNAV
 • PART BE / SACLANT

Bevelvoering:

 • M920 Diksmuide
 • M930 Rochefort
 • M926 Mechelen
 • M914 Roeselare
 • M902 Van Haverbeke
 • NAVCOM ANT

Datum van pensionering: 1982.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1985.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 191

Levecque Max

Stamnummer: O 46107

° 1925.03.19 Charleroi

† 2007.__.__ Vilvoorde (trouvé sur pierre tombale dans le cimetière de Vilvoorde, par Michel Marlier)

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.05.07

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1946.05.01
 • 1LV-1LZ: 1961.06.26

Voornaamste cursussen:

 • EPSL (École de Préparation à la Sous-Lieutenance, Laeken): Chef de peloton

Voornaamste plaatsingen:

 • CENFORNAV

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1976.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 192

Liekens Jozef

Stamnummer: O 04911

° 1927.03.25 Boom

† 1989.03.11

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.02.13

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Duiker-ontmijner

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.09.02
 • 1LV-1LZ: 1967.06.27

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • KM (Koninklijke Marine) Mijnenschool: Duikofficier
 • Mijnenveegofficier
 • Mijnenveegcommandant
 • Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • MMS 943
 • RES DEP ZEB
 • COMAR OST
 • A957 Kamina
 • M934 Verviers
 • M906 Breydel
 • CENFORNAV
 • COMCEDRA
 • NAVCOMPORT NWP

Bevelvoering:

 • M924 Laroche
 • M476 Merksem
 • M931 Knokke
 • COMSQUAD 219
 • Groep duikers ontmijners (heet nu: NAVLEARMIN)

Datum van pensionering: 1978.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 193

Liénart Jean-Claude

Stamnummer: O 04682

° 1923.12.17 Brugge

† 2016.03.09 Oostende

Taal: F

Hendrik Serruyslaan 14 bus 5, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1944.10.20

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1946.12.19
 • 1LV-1LZ: 1961.12.26
 • CPC-KVK: 1964.06.26
 • CPF-FKP: 1968.09.26
 • CPV-KTZ: 1976.09.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • Scaphandrier-démonteur des mines
 • Commandant de dragueur
 • Mijnenbestrijdingsofficier
 • NATO (North Atlantic Treaty Organisation): Tactical course

Voornaamste plaatsingen:

 • REGIMENT "COMMANDOS" INTER ALLIED
 • COMSERVOST
 • A957 Kamina
 • ADM DIV MVL / ZM / ZS1-IRP / ZSA / A
 • A954 Gerlache
 • MMS 193 - 1020 - 946 - 943
 • CENFORNAV
 • M901 Lecointe
 • M902 Van Haverbeke

Bevelvoering:

 • M911 Eeklo
 • M926 Mechelen
 • M906 Breydel
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • CEDRA
 • MMS 943

Datum van pensionering: 1979.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1982.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 194

Linnekens Jan

Stamnummer: O 95099

° 1933.07.16 Kanne

Taal: N

Koningin Astridlaan 5, 8200 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.08.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.08.01
 • 1LV-1LZ: 1970.09.27

Voornaamste cursussen:

 • Mijnenveegofficier
 • Overseas communication course

Voornaamste plaatsingen:

 • M478 Herstal
 • COMAR / OST
 • F905 De Moor
 • COMINAV
 • M928 Stavelot
 • F910 Wielingen
 • COMBENECHAN
 • CENFORNAV

Bevelvoering:

 • M906 Breydel
 • M907 Artevelde

Datum van pensionering: 1984.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1988.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 195

Lonnoy Edmond

Stamnummer: O 37106

° 1911.07.28 Havelange

† 1989.08.19 Nice (France)

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1934.05.22

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1936.12.26
 • 1LV-1LZ: 1951.12.26
 • CPC-KVK: 1957.09.26
 • CPF-FKP: 1960.06.26

Voornaamste cursussen:

 • COURS S / LT / CPSLI ???

Voornaamste plaatsingen:

 • FLOT DU RHIN

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1966.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1968.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 196

Loones Frank

Stamnummer: O 92400

° 1937.08.19 Oostende

Taal: N

Leopold II-laan 77, 8670 Koksijde

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit: COMMUNICATIE

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1965.09.15
 • 1LV-1LZ: 1981.09.27

Voornaamste cursussen:

 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Officier de dragage
 • KRO DEK (Kandidaat Reserve Officier...)
 • HMS Mercury: Long Communication
 • NATO naval officers advanced EW (electronic warfare) course
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant mijnenbestrijdingschip
 • Gasturbine
 • Maritime advanced EW (electronic warfare) for middle ranks
 • NATO maritime staff communication

Voornaamste plaatsingen:

 • M902 Van Haverbeke
 • M909 Bovesse
 • M927 Spa
 • M931 Knokke
 • M474 Turnhout
 • M928 Stavelot
 • M930 Rochefort
 • NAVCOMZEB
 • M908 Truffaut
 • M935 Veurne
 • F912 Wandelaar
 • COMOPSNAV N5
 • COMLOGNAV / CSG
 • NAVCOMOST / 2COMD

Bevelvoering:

 • M474 Turnhout
 • M476 Merksem
 • COMLOGNAV / CSG

Datum van pensionering: 1988.10.01 (en met 3 jaar VEP)

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 197

Lostrie André

Stamnummer: O 96066

° 1936.02.04 Wetteren

Taal: N

Hoenderstraat 3, 9230 Wetteren

Datum aanvang werkelijke dienst: 1953.11.03

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1964.12.27
 • 1LV-1LZ: 1978.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveeg-wachtofficier
 • CENFORNAV: NBCD (Nuclear-Bacteriological-Chemical-Damage)
 • Nationale school van het bestuur der civiele bescherming

Voornaamste plaatsingen:

 • M926 Mechelen
 • M915 Arlon
 • M927 Spa
 • M917 Charleroi
 • M932 Nieuwpoort
 • COMCEDRA
 • M907 Artevelde
 • COMINAV
 • M903 Dufour
 • ADM DIV MVL ZM / ZS3 NBCD
 • CRD / DIV PSYCH SECTIE ZM
 • ADM DIV MVL ZM / COMD ADM DIV

Bevelvoering:

 • M930 Rochefort
 • M927 Spa

Datum van pensionering: 1987.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 198

Lucas Gerard-Louis

Stamnummer: O 96612

° 1939.10.36 Roesbrugge

Taal: N

Zwanestraat 17, 8460 Oudenburg

Datum aanvang werkelijke dienst: 1956.10.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1971.10.30
 • 1LV-1LZ: 1987.12.27

Voornaamste cursussen:

 • 2 SKOO Zedelgem ???
 • CADM DNST ???
 • KRO / DEK (Kandidaat Reserve officier...)
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegwachtofficier
 • CENFORNAV: NBCD (Nuclear-Bacteriological-Chemical-Damage)
 • Beheer van het personeel en Administratie voor officier

Voornaamste plaatsingen:

 • NAVCOMPORT OST
 • NAVCOMPORT NWP
 • COMLOGNAV

Datum van pensionering: 1991.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 199

Lurquin Leon

Stamnummer: O 04616

° 1914.01.19 Turnhout

† 2003.06.04

Taal: N

Rue Colonel Chaltin 51 boîte 22-1180 Uccle / Brussel

Datum aanvang werkelijke dienst: 1943.05.24

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1936.07.05
 • LDV-LTZ: 1946.02.01
 • CPC-KVK: 1946.07.05
 • CPF-FKP: 1953.06.26
 • CPV-KTZ: 1963.12.26
 • COM: 1965.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Kapitein ter lange omvaart
 • RN: Officier d'artillerie
 • HMS Reulis: Degaussing officer
 • Brest: Officier d'état-major de dragage
 • RN: Staff course
 • RN: Tactical course

Voornaamste plaatsingen:

 • HMS Godetia
 • HMS Reulis
 • HMS Odyssy
 • ZEEKORPS
 • CMM / OST
 • COMAR OST
 • ADM DIV MVL / ZM

Bevelvoering:

 • M901 Lecointe
 • A954 Gerlache
 • A957 Kamina
 • M904 De Brouwer
 • COMAR / ANT
 • ZS
 • M907 Artevelde
 • Inspecteur Generaal VLD ZM

Datum van pensionering: 1973.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1976.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 200

Luypaert Gaspard

Stamnummer: O 95961

° 1932.08.01 Oostende

† 2019.08.03 Antwerpen

Taal: N

Dilbeeklaan 37, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.02.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: MEC

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1963.12.26
 • 1LV-1LZ: 1977.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen)
 • Bedrijfsorganisatie
 • Short course on marine gas turbines

Voornaamste plaatsingen:

 • M909 Bovesse
 • CENFORNAV
 • M907 Artevelde
 • F913 Westhinder
 • COMOPSNAV TEC
 • MBCTM / ZAIRE

Datum van pensionering: 1987.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 201

M

Macoir Paul

Stamnummer: O 04670

° 1919.11.21 Ensival

† 1995.01.19

Taal: F

Franchommelaan 140, 8370 Blankenberge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1936.04.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.09.20
 • 1LV-1LZ: 1960.09.26

Voornaamste cursussen:

 • École de Sous-Lieutenance, Jodoigne: Chef de peloton
 • École d'infanterie, Tervuren: Chef de peloton

Voornaamste plaatsingen:

 • CORPS NAVAL
 • COMLOGNAV

Datum overgang zeemacht: 1949.09.01

Datum van pensionering: 1971.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1974.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 202

Maenhout A

Stamnummer: O 04945

° 1930.12.08

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.08.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.31
 • EDV-VTZ: 1957.12.26

Voornaamste plaatsingen:

 • F910 Victor Billet
 • M921 Herve
 • M902 Van Haverbeke
 • CENFORNAV
 • COMLOGNAV

Datum van ontslag: 1958.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 203

Maenhout Lodewijk

Stamnummer: O 45468

° 1921.12.18 Antwerpen

† 2011.01.28

Taal: N

Jacobs Fontainestraat 61, 1020 Brussel

Datum aanvang werkelijke dienst: 1944.10.08

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1946.03.26
 • 1LV-1LZ: 1961.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Voorbereidende school OLT (Onderluitenant): Peloton overste
 • Infanterie school: Peloton overste

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEBASIS
 • RMC / ANTWERPEN
 • COMLOGNAV
 • ADM DIV MVL / ZM / ZGS1

Datum overgang zeemacht: 1954.03.08

Datum van ontslag: 1970.12.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 204

Malaisse Jean

Stamnummer: O 43570

° 1913.04.14 Bruxelles

Taal: F

Boulevard Louis Mettewie 268, 1080 Molenbeek-Saint-Jean / Bruxelles

Datum aanvang werkelijke dienst: 1934.08.16

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1941.09.26
 • 1LV-1LZ: 1956.09.26

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • CORPS NAVAL
 • CMR OSTENDE
 • CENFORNAV
 • BASE NAVALE OOSTENDE

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1964.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1967.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 205

Maldeghem Eduard

Stamnummer: O 04646

° 1911.04.30 Vlissingen(NED)

† 1980.01.23

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.06.11

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1942.01.01
 • 1LV-1LZ: 1957.03.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 2eklas

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEKORPS
 • 18e ESCADRILLE
 • M907 Artevelde
 • F905 De Moor
 • M901 Lecointe
 • A954 Gerlache
 • COMAR / OST / STAF

Datum overgang Royal Navy Section Belge naar Zeemacht: 1946.02.01

Datum van pensionering: 1962.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1965.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 206

Marin Paul

Stamnummer: O 04882

° 1930.07.27 Moerbeke-Waas

† 1998.06.02 Oostende

Taal: N

Warschaustraat 29 A bus 2, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.12.15

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1968.09.26
 • CPF-FKP: 1972.09.26
 • CPV-KTZ: 1980.12.26

Militaire brevetten:

 • BEM (Breveté d'état-major)

Voornaamste cursussen:

 • Mijnenveegcommandant
 • Mijnenbestrijdingsofficier
 • Krijgsschool

Voornaamste plaatsingen:

 • M901 Lecointe
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • COMOPSNAV
 • ADM DIV MLV / ZM

Bevelvoering:

 • M913 Maaseik
 • M929 Heist
 • M484 Dinant
 • NCOST
 • A961 Zinnia
 • DIRECTEUR EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • COMSTANAVFORCHAN
 • COMOPSNAV

Datum van pensionering: 1986.08.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 207

Massart Albert

Stamnummer: O 26074

° 1902.10.14 Etterbeek

Taal: F

Avenue des Cyclistes 7 -1150 Bruxelles

Datum aanvang werkelijke dienst: 1922.11.30

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1934.06.26
 • 1LV-1LZ: 1949.06.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • ESNA (Ecole supérieure de navigation d'Anvers): Lieutenant au long cours

Voornaamste plaatsingen:

 • ADM DIV MVL / FN / E.M.G.
 • COMDO NAVAL D'ANVERS
 • CI / FN

Datum overgang zeemacht: 1951.10.01

Datum van pensionering: 1958.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 208

Masuy J

Stamnummer: O 73425

° 1932.01.20

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.12.25

Datum overgang naar Luchtmacht: 1957.05.10

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 209

Mathieu Robert

Stamnummer: O 95072

° 1931.08.14 Seilles

† 2014.08.15 Oostende

Taal: F

Mac Leodplein 1 bus 3, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1950.08.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26
 • CPC-KVK: 1970.03.26
 • CPF-FKP: 1976.12.26
 • CPV-KTZ: 1986.10.01

Voornaamste cursussen:

 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant de dragueur
 • Staftechniek
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant de navire MCM (Mine Counter Measures)

Voornaamste plaatsingen:

 • M902 Van Haverbeke
 • M903 Dufour
 • A957 Kamina
 • COMOPSNAV
 • ADM DIV MVL / ZM
 • A961 Zinnia

Bevelvoering:

 • M926 Mechelen
 • M930 Rochefort
 • M927 Spa
 • M928 Stavelot
 • M907 Artevelde
 • F913 Westhinder
 • NCOST
 • NCZEB

Datum van pensionering: 1986.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 210

Matton Georges

Stamnummer: O 04883

° 1923.09.30 Oudenaarde

† 1996.11.01

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • EDV-VTZ: 1957.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Kapitein ter lange omvaart
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest)

Voornaamste plaatsingen:

 • M903 Dufour
 • F905 De Moor
 • M902 Van Haverbeke
 • A954 Gerlache

Datum van ontslag: 1954.0901

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 211

Mawet Pierre

Stamnummer: O 05006

° 1930.09.04 Jupille

† 1982.11.08

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.01.06

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.06.29
 • CPC-KVK: 1969.03.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Dek
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest): Pont
 • KM (Koninklijke Marine): Mijnenschool: Duikofficier
 • Commandant de dragueur
 • Mijnenveegofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • M903 Dufour
 • M928 Stavelot
 • M904 De Brouwer
 • CEDRA
 • F905 De Moor
 • COMAR OST
 • M907 Artevelde
 • A957 Kamina
 • ADM DIV MVL / LM / lS3 OPS
 • CENFORNAV

Bevelvoering:

 • M906 Breydel
 • M917 Charleroi
 • COMSQUAD MSI
 • M916 Bastogne
 • NAVCOMOST
 • M914 Roeselare

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 212

Mees Emiel

Stamnummer: O 95228

° 1924.07.12 St Joris Weert

† 2012.07.11

Taal: N

Nieuwe Langestraat 104, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.01.20 (Oorlogsvrijwilliger)

Vrijwilliger bij de Zeemacht: 1947.08.25

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.12.27
 • 1LV-1LZ: 1969.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas
 • Mijnenveegofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • M902 Van Haverbeke
 • A957 Kamina
 • COMLOGNAV
 • RES DEP ZEB
 • NAVCOMPORT OST
 • CENFORNAV

Datum van pensionering: 1975.09.01

Datum van uittreden reservekader: 1979.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 213

Meeze Romain

Stamnummer: O 04875

° 1931.01.24 St Agatha Berchem

† 2007.08.10 Oostende

Taal: N

Prinses Marie-Josélaan 6, 8450 Bredene

Datum aanvang werkelijke dienst: 1947.10.13

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.26
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1968.09.26
 • CPF-FKP: 1973.06.26
 • CPV-KTZ: 1977.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KIM (Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder): Technische dienst
 • Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • COMLOGNAV
 • ZDT
 • ZSL

Bevelvoering:

 • COMLOGNAV

Datum van pensionering: 1987.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 214

Meyntjes Leon

Stamnummer: O 95962

° 1933.02.14 Zwijndrecht

† 2012.07.23 Oostende

Taal: N

Taboralaan 170, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.06.03

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1963.12.26
 • 1LV-1LZ: 1977.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • M906 Breydel
 • A957 Kamina
 • COMLOGNAV
 • NAVCOMPORT ZEB
 • M909 Bovesse
 • M907 Artevelde
 • CENFORNAV
 • NAVCOMZEB

Datum van pensionering: 1984.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 215

Meysman Robert

Stamnummer: O 95230

° 1924.11.10 Etterbeek

† 1998.11.10

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1946.04.23

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1956.06.26
 • EDV-VTZ: 1960.06.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • M908 Truffaut
 • COMAR BANA
 • CENFORNAV
 • A957 Kamina
 • COMSERVOST
 • M904 De Brouwer
 • M905 De Moor
 • M907 Artevelde

Datum van ontslag: 1965.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 216

Minnebo Dionys

Stamnummer: O 95875

° 1934.09.16 Evergem

Taal: N

Raashekke 8, 9900 Eeklo

Datum aanvang werkelijke dienst: 1954.08.02

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1967.12.27
 • 1LV-1LZ: 1976.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen)
 • Programmeur analist
 • Mijnenveegwachtofficier
 • OBD ???

Voornaamste plaatsingen:

 • M917 Charleroi
 • F905 De Moor
 • M909 Bovesse
 • M906 Breydel
 • A961 Zinnia
 • CAWCS (Centrum Automatisering van Wapen- en Commandosystemen)
 • CENFORNAV
 • F910 Wielingen
 • COMCEDRA

Datum van pensionering: 1985.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 217

Molleman Freddy

Stamnummer: O 95172

° 1932.10.25 Oostende

† 2017.11.27 Oostende

Taal: N

Rentenierstraat 27, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.08.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.12.27
 • 1LV-1LZ: 1968.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KRO / OFF SCHOOL LUM ???
 • VCOL / OFF SCHOOL LUM ???
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • RES DEP NWP
 • COMLOGNAV
 • COMAR OST
 • COMSERVOST

Datum van pensionering: 1984.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 218

Monseweyer Robert

Stamnummer: O 04811

° 1923.09.08 Hamburg (D)

† 1968.03.24

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.01.13

 • Korps (D,T,S): D naar S in 1958
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1949.12.31
 • 1LV-1LZ: 1964.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest)
 • Officier démonteur des mines

Voornaamste plaatsingen:

 • MFV 193
 • M903 Dufour
 • CIIFN
 • F905 De Moor
 • M926 Mechelen
 • COMCEDRA
 • RES DEP ZEB
 • RES DEP NWP

Bevelvoering:

 • M932 Nieuwpoort
 • COMAR OST / DIV SERVICES

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 219

Monteyne Guy

Stamnummer: O 04872

° 1929.03.11 Etterbeek

Taal: F

Euphrosina Beernaertstraat 50, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1947.10.13

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.26
 • EDV-VTZ: 1955.12.26
 • LDV-LTZ: 1961.03.26
 • 1LV-1LZ: 1967.03.26

Voornaamste cursussen:

 • ERC (École Royale des Cadets)
 • ERM (École Royale Militaire)
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest)
 • Mijnenbestrijdingsofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • M903 Dufour
 • M916 Bastogne
 • A954 Gerlache
 • RES DEP ZEEBRUGGE

Bevelvoering:

 • M913 Maaseik
 • M927 Spa
 • M932 Nieuwpoort

Overgang reserve: 1960.03.15

Datum van pensionering: 1984.010

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 220

Moors Joseph

Stamnummer: O 95073

° 1930.03.28 Kortessem

† 1970.04.09

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1948.09.22

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Onderzeebootbestrijding
 • Informatieve mijnencursus

Voornaamste plaatsingen:

 • M902 Van Haverbeke
 • A957 Kamina
 • M930 Rochefort
 • CEDRA
 • COMAR OST
 • M916 Bastogne
 • CENFORNAV
 • A954 Gerlache
 • M916 Bastogne
 • M927 Spa
 • COMLOGNAV

Bevelvoering:

 • MMS 947
 • M935 Veurne
 • M909 Bovesse

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 221

Mosbeux René

Stamnummer: O 96464

° 1943.07.16 Stembert

† 1979.05.09 Ostende

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1963.09.27

 • Korps (D,T,S): D naar S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1969.12.24
 • LDV-LTZ: 1978.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ERC (École Royale des Cadets): Section Anneser
 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Wachtofficer mijnenveger

Voornaamste plaatsingen:

 • M917 Charleroi
 • CENFORNAV
 • M927 Spa
 • NAVCOMOST
 • COMOPSNAV
 • M928 Stavelot

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 222

Mosselmans Henri

Stamnummer: O 96469

° 1936.05.25 Elsene

Taal: N

Ter Cuereplein 6, 8450 Bredene

Datum aanvang werkelijke dienst: 1955.05.02

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1968.11.01
 • 1LV-1LZ: 1984.12.27

Voornaamste cursussen:

 • Zeevaartschool Oostende: Aspirant officier kustvaart
 • KRO (Kandidaat reserve officier) Dek
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): officier MCM (Mine Counter Measures)

Voornaamste plaatsingen:

 • M908 Truffaut
 • M930 Rochefort
 • M474 Turnhout
 • M903 Dufour
 • M476 Merksem
 • M904 De Brouwer
 • M483 Ougrée
 • M909 Bovesse
 • OPSNAV
 • M935 Veurne
 • CENFORNAV
 • A961 Zinnia
 • A960 Godetia
 • NAVCOMZEB

Datum van pensionering: 1987.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 223

N

Naudts Karel

Stamnummer: O 04806

° 1921.03.23 Heist

† 1980.07.31

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.01.07

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1949.01.07
 • 1LV-1LZ: 1964.03.26
 • CPC-KVK: 1967.06.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Mijnenveegofficier
 • Mijnenveegcommandant
 • Long communication course

Voornaamste plaatsingen:

 • F910 Victor Billet
 • A954 Gerlache
 • A957 Kamina
 • COM RES DEP ZEB
 • COMINAV
 • COMINAV
 • MMS 941
 • MMS 945
 • RMC / OOSTENDE

Bevelvoering:

 • M923 Blankenberge
 • M902 Van Haverbeke
 • M909 Bovesse
 • RES DEP ZEEBRUGGE
 • M926 De Panne

Datum van pensionering: 1972.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1979.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 224

Nevens Theo

Stamnummer: O 04884

° 1927.08.13 Essene

† 2021.09.05 Brugge

Taal: N

De Linde 69, 8000 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1947.09.18

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1968.09.26
 • CPF-FKP: 1973.06.26
 • CPV-KTZ: 1978.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Commandant mijnenveger
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • NATO electronic warfare

Voornaamste plaatsingen:

 • COMCEDRA
 • A957 Kamina
 • M901 Lecointe
 • M904 De Brouwer

Bevelvoering:

 • A960 Godetia
 • COMSERVOST
 • NAVCOMZEB
 • M930 Rochefort
 • M931 Knokke
 • COMINAV
 • PROVINCIE CDT

Datum van pensionering: 1983.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1986.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 225

O

Osselaer André

Stamnummer: O 96205

° 1931.09.11 Monceau-sur-Sambre

Taal: F

Moerkerksesteenweg 269, 8310 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.08.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1965.12.26
 • 1LV-1LZ: 1979.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • M902 Van Haverbeke
 • M909 Bovesse
 • COMLOGNAV
 • M907 Artevelde
 • CENFORNAV
 • ADM DIV MVL / ZM / ZDPO
 • F912 Wandelaar
 • COMOPSNAV

Datum van pensionering: 1982.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 226

P

Painvin Maurice

Stamnummer: O 04631

° 1914.07.26 Charleroi

† 1951.08.18

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1943.07.12

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1940.07.12
 • LDV-LTZ: 1945.07.12

Voornaamste cursussen:

 • École Navale d'Ostende: Second au cabotage
 • Board of Trade Unions, London

Voornaamste plaatsingen:

 • Naval control operations
 • Dépôt d'Équipage
 • Division Navale Côtière
 • F901 Lecointe
 • F910 Victor Billet
 • A957 Kamina
 • M902 Van Haverbeke

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 227

Pajot Jean-Pierre

Stamnummer: O 04832

° 1928.06.06 Bois-Colombes (FR)

† 1998.11.07

Taal: F

Almez 11, 1325 Corroy-le-Grand

Datum aanvang werkelijke dienst: 1946.10.02

 • Korps (D,T,S): D naar IFM 1961.07.01
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: ICN (Ingénieur en Construction Navale)

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1948.12.25
 • 1LV-1LZ: 1963.12.26
 • CPC-KVK: 1966.03.26
 • CPF-FKP: 1970.06.26
 • CPV-KTZ: 1974.06.26

Militaire brevetten:

 • Polytechnicien

Voornaamste cursussen:

 • ERM POL (École Royale Militaire, Polytechnique)
 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers)
 • École nationale supérieure du génie maritime, Paris: Ingénieur civil du génie maritime

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • C DEF
 • ERM (École Royale Militaire)

Datum van pensionering: 1984.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 228

Pauwels Georges

Stamnummer: O 41863

° 1915.10.23 Weston Super Mare(GB)

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1936.10.19

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1939.10.21
 • 1LV-1LZ: 1954.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Technique d'état-major
 • École de guerre

Voornaamste plaatsingen:

 • Corps Naval
 • COMOB
 • BASE NAVALE OSTENDE
 • CMM
 • COMAR OST

Bevelvoering:

 • COMSERVLOG

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1971.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 229

Pede Jules

Stamnummer: O 95650

° 1939.03.12 Brussel

Taal: N

Wintertuinstraat 3, 9000 Gent

Datum aanvang werkelijke dienst: 1948.01.26

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 19610626
 • 1LV-1LZ: 19750626

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • RES DEP ZEEBRUGGE
 • F901 Lecointe
 • M902 Van Haverbeke
 • NAVCOMOST

Datum van pensionering: 1980.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 230

Perrier Guillaume

Stamnummer: O 46501

° 1919.12.05 Leuven

† 1999.04.24

Taal: N

Datum aanvang werkelijke diens: 1945.06.04

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.12.26
 • 1LV-1LZ: 1960.12.26

Voornaamste cursussen:

 • School der diensten, Auderghem : Hulp onderluitenant Administratie

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEKORPS
 • ZEEBASIS OOSTENDE
 • COMLOGNAV

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1971.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 231

Pesch Jean

Stamnummer: O 04626

° 1921.12.20 Auvelais

† 2009.02.05

Taal: F

Oude Oostendsesteenweg 15, 8000 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.05.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1939.06.20
 • 1LV-1LZ: 1952.06.26
 • CPC-KVK: 1956.06.26
 • CPF-FKP: 1962.03.26
 • CPV-KTZ: 1966.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Navire école Mercator : cadet
 • Royal Naval College: formation officer RN
 • Scaphandrier-démonteur des mines
 • Mine countermeasures course
 • NATO mine countermeasures staff course
 • Collège de défense de l'OTAN, Paris: 26e session

Voornaamste plaatsingen:

 • Chef équipe de déminage terrestre et côtier
 • M907 Artevelde
 • CENFORNAV
 • D.N.C.
 • ADM DIV MVL / ZM / ZSL
 • F910 Victor Billet
 • PART BE CINCHAN
 • CI / FN - DIV NAUTIQUE

Bevelvoering:

 • COMD MFV 193
 • F910 Victor Billet
 • BASE DE ZEEBRUGGE
 • A957 Kamina
 • COMINAV
 • COMOPSNAV

Datum van pensionering: 1978.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1980.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 232

Petit Jacques

Stamnummer: O 95444

° 1927.09.02 Libramont

† 1987.03.18

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1947.04.28

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1958.12.26
 • 1LV-1LZ: 1972.12.26
 • CPC-KVK: 1974.12.26
 • CPF-FKP: 1980.03.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (Ecole supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • Verbindingscursus voor wachtofficier
 • Mijnenbestrijdingsofficier
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • CEDRA
 • COMAR / OST
 • ADM DIV MVL / ZM
 • A960 Godetia

Bevelvoering:

 • M482 Visé
 • M478 Herstal
 • M927 Spa
 • M907 Artevelde
 • M902 Van Haverbeke

Datum van pensionering: 1982.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1985.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 233

Petitjean Louis

Stamnummer: O 04602

° 1907.09.26 Tournai

† 1987.04.29

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.09.05

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1933.07.05
 • CPG-KVK: 1946.02.01
 • CPF-FKP: 1946.07.05
 • CPV-KTZ: 1953.06.26
 • COM: 620326

Voornaamste cursussen:

 • Artillerie navale et anti-aérien, munitions et explosifs
 • Collège de défense de l'OTAN, Paris
 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Capitaine au long cours

Voornaamste plaatsingen:

 • COMAR BANA
 • A957 Kamina
 • MMS 188
 • ADM DIV MVL
 • CORPS NAVAL

Bevelvoering:

 • BASE DES DRAGUEURS
 • ZS
 • Inspecteur général de la FN (Force Navale)

Datum van pensionering: 1966.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1968.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 234

Pierard J

Stamnummer: O 90230

° 1940.01.25

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D naar T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Polytech

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1961.12.25
 • LDV-LTZ: 1970.03.26

Datum van ontslag: 1971.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 235

Pieters Willy

Stamnummer: O 04817

° 1930.12.01 Gent

† 2016.08.01

Taal: N

Constant Permekelaan 19, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.11.28

 • Korps (D,T,S): D naar S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1950.12.31
 • 1LV-1LZ: 1965.12.26
 • CPC-KVK: 1968.03.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • KM (Koninklijke Marine): Reserve aspirant
 • KM (Koninklijke Marine): Verbindingsofficier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant mijnenveger

Voornaamste plaatsingen:

 • OC / ZM
 • COMAR OST
 • ADM DIV MVL ZM
 • M915 Arlon
 • COMSERVOST
 • A960 Godetia
 • COMINAV / NAUTISCHE SCHOOL
 • COMFLOT MSC
 • COMLOGNAV

Bevelvoering:

 • M922 Malmedy
 • M915 Arlon
 • M902 Van Haverbeke

Datum van pensionering: 1982.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1988.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 236

Planchar Roger

Stamnummer: O 04804

° 1925.01.05 Namur

† 1989.09.11

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.01.24

RN SECTION BELGE naar Zeemacht: 1948.04.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1948.04.01
 • EDV-VTZ: 1954.06.26
 • LDV-LTZ: 1959.06.26
 • 1LV-1LZ: 1964.06.26
 • CPC-KVK: 1966.06.26
 • CPF-FKP: 1970.09.26

Voornaamste cursussen:

 • Officier Canonnier (Corps Naval)
 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours

Voornaamste plaatsingen:

 • École CANDIDATS GRADES
 • A954 Gerlache
 • F910 Victor Billet

Overgang naar reserve: 1952.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1983.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 237

Platteau Bernard

Stamnummer: O 24302

° 1954.07.18 Poperinge

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1979.02.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): T
 • Specialiteit: ELO

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1980.10.28
 • EDV-VTZ: 1984.12.27

Voornaamste cursussen:

 • KM CAWCS (Koninklijke Marine, Centrum Automatisering van Wapen- en Commandosystemen)

Voornaamste plaatsingen:

 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool) DER
 • ADM DIV MVL / CEL CAWCS (Centrum Automatisering van Wapen- en Commandosystemen)

Verbreking dienstverbintenis: 1985.03.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 238

Poppe William

Stamnummer: O 04657

° 1923.03.24 Molenbeek Saint-Jean

† 1992.11.25 Saint-Brieuc, Côtes-d'Armor, France

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.01.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1943.03.08
 • 1LV-1LZ: 1958.03.26
 • CPC-KVK: 1962.09.26
 • CPF-FKP: 1966.03.26

Voornaamste cursussen:

 • RN (Royal Navy)
 • RN (Royal Navy): ASDIC (Allied Submarine Detection Investigation Committee ~ Sonar) ???
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours

Voornaamste plaatsingen:

 • M907 Artevelde
 • BARCOCK
 • M906 Breydel
 • F910 Victor Billet
 • CEDRA
 • M901 Lecointe
 • M902 Van Haverbeke
 • COMAR OST
 • NAVCOMPORT NWP

Bevelvoering:

 • M902 Van Haverbeke
 • COMSERVOST
 • M470 Temse
 • M482 Visé
 • M904 De Brouwer
 • RES DEP ZEEBRUGGE
 • M905 De Moor
 • M908 Truffaut

Datum van pensionering: 1969.03.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 239

Poskin Edouard

Stamnummer: O 04619

° 1920.01.09 Gembloux

† 1988.04.29

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.05.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1938.09.01
 • 1LV-1LZ: 1951.09.26
 • CPC-KVK: 1953.03.26
 • CPF-FKP: 1958.12.26
 • CPV-KTZ: 1965.03.26
 • ADM: 730626

Voornaamste cursussen:

 • Navire École Mercator: élève officier pont
 • RN (Royal Navy): Navigation Communication
 • Cours de régularisation
 • Cours officier d'état-major de dragage
 • Senior officers orientation course
 • US War College Norfolk: Naval command course for senior foreign officers
 • Collège de défense de l'OTAN, Paris: Auditeur

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • COMAR OST
 • ADM DIV MVL / ZSA
 • ADM DIV MVL / INSPECTEUR GENERAL FN
 • ADM DIV MVL / JSC / 2e S / CHEF EM DE EMG

Bevelvoering:

 • MMS 112 - 266 - 191
 • A954 Gerlache
 • M902 Van Haverbeke
 • COMOPSNAV

Datum van pensionering: 1979.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1982.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 240

Pottie Jacques

Stamnummer: O 95166

° 1932.04.13 Kortrijk

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.12.26
 • EDV-VTZ: 1958.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • KM (Koninklijke Marine): Technische dienst

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • A954 Gerlache
 • M903 Dufour
 • CEDRA
 • COMLOGNAV

Datum van pensionering: 1964.10.01 (gereformeerd)

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 241

Poullet Edmond

Stamnummer: O 04833

° 1928.08.17 Ukkel

† 2020.10.09 Brugge

Taal: N

Polderstraat 21, 8000 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1946.09.21

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1948.12.25
 • 1LV-1LZ: 1963.12.26
 • CPC-KVK: 1966.03.26
 • CPF-FKP: 1970.06.26
 • CPV-KTZ: 1976.09.26
 • ADM: 1980.09.26
 • VAM: 1985.12.26

Militaire brevetten:

 • Polytechnicus
 • BEM (Breveté d'état-major)

Voornaamste cursussen:

 • KMS POL (Koninklijke Militaire School, Polytechnische)
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest)
 • KM (Koninklijke Marine) Mijnenschool : Mijnenofficier
 • CIRO (Centre Interarmées de Recherche Opérationnelle, Paris)
 • Krijgsschool: BEM (Stafbrevethouder)
 • École supérieure de guerre navale, Paris
 • UK Cranwell: NATO electronic warfare course

Voornaamste plaatsingen:

 • M902 Van Haverbeke
 • F910 Victor Billet
 • CI FN - NAUTIQUE
 • F901 Lecointe
 • M906 Breydel
 • COMAR OST
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • ADM DIV MVLZSP
 • ADM DIV MVL ZSA / PO
 • ADM DIV MVL ZDPO
 • ADM DIV MVL ZSA
 • EMG - JSC 2e ONDERSTAFCHEF
 • ADM DIV MVL ZM BE DEP MILCON

Bevelvoering:

 • M923 Blankenberge
 • M931 Knokke
 • M907 Artevelde
 • M903 Dufour
 • M917 Charleroi
 • COMAR ANT
 • A961 Zinnia
 • COMFLOT 22
 • M902 Van Haverbeke
 • A960 Godetia
 • COMOPSNAV
 • ZS

Datum van pensionering: 1989.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 242

Prigneaux Roger

Stamnummer: O 41230

° 1915.06.10 Héron

† 2004.01.__

Taal: F

La Tour du Muache 2, 5340 Haltinne

Datum aanvang werkelijke dienst: 1936.06.30

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1939.11.20
 • 1LV-1LZ: 1954.12.26

Voornaamste plaatsingen:

 • CORPS NAVAL
 • BASE NAVALE D'OSTENDE
 • COMOB

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1966.06.01

Datum van uittreden reservekader: 1969.06.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 243

R

Ravach Albert

Stamnummer: O 95531

° 1937.08.09 Lessines

† 1988.03.28

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1955.12.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1960.12.27
 • EDV-VTZ: 1964.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • Wachtofficier Onderzeebootbestrijding

Voornaamste plaatsingen:

 • M927 Spa
 • COMSERVOST
 • RES DEP ZEB
 • M908 Truffaut
 • M915 Arlon
 • M931 Knokke
 • COMINAV
 • CEDRA CDO
 • M477 Oudenaarde
 • M917 Charleroi
 • M930 Rochefort

Datum van ontslag: 1969.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1973.02.15

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 244

Renard Victor

Stamnummer: O 95772

° 1929.09.02 Etterbeek

† 2019.06.15 Oostende

Taal: F

Zwanenlaan 89, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.01.05

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1962.06.26
 • 1LV-1LZ: 1976.06.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • CENFORNAV
 • M907 Artevelde
 • M904 De Brouwer
 • ADM DIV MVL / ZDPO
 • NAVCOMPORT ZEB
 • F911 Westdiep
 • NAVCOM OST

Datum van pensionering: 1980.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1984.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 245

Renson Marc

Stamnummer: O 04990

° 1929.04.07 Leernes

† 1999.01.01

Taal: F

Rue Guillaume Kennis 23, 1030 Bruxelles

Datum aanvang werkelijke dienst: 1953.05.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.09.15
 • CPC-KVK: 1971.09.26
 • CPF-FKP: 1980.03.26

Voornaamste cursussen:

 • OBD ???
 • Navigatie-gevechtsinformatie
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • Mijnenveegofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • F905 De Moor
 • F910 Victor Billet
 • M904 De Brouwer
 • F901 Lecointe
 • M908 Truffaut

Bevelvoering:

 • M474 Turnhout
 • M904 De Brouwer

Datum van pensionering: 1984.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 246

Robins Hughes

Stamnummer: O 95226

° 1933.11.18 Liège

Taal: N

Rue du Noirchien 56, 6001 Marcinelle

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.11.18

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.12.27
 • 1LV-1LZ: 1969.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • Naval aviator
 • Helicopter pilot
 • Mijnenveegcommandant

Voornaamste plaatsingen:

 • M931 Knokke
 • M933 Koksijde
 • COMAR / OST
 • COMSERVOST
 • HELI-FLIGHT
 • ADM DIV MVL / ZM

Bevelvoering:

 • M485 Andenne

Datum van pensionering: 1975.11.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 247

Robins Lambert

Stamnummer: O 04603

° 1901.09.01 Herstal

† 1980.09.16

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1926.11.16

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1933.07.05
 • LDV-LTL: 1942.07.20
 • CPC-KVK: 1944.04.10
 • CPF-FKP: 1946.07.05
 • CPV-KTZ: 1951.06.26
 • COM: 1957.09.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (Ecole supérieure de navigation d'Anvers): Capitaine au long cours

Voornaamste plaatsingen:

 • 3e DIV D'INFANTERIE
 • 3e BN D'ENGINS
 • 13e REG DE LIGNE
 • PILOTE DE L'AMIRAUTE A SCAPAFLOW
 • CAPITAINE DU PORT D'OSTENDE
 • ADM DIV MVL / FN / CHEF EMG
 • INSPECTEUR GENERAL DE LA FN

Bevelvoering:

 • COMD "RENE-PAUL"
 • PATROUILLEUR PHRONTIS
 • ZS

Datum van pensionering: 1960.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1962.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 248

Robyns Arsène

Stamnummer: O 04812

° 1925.05.13 Visé

† 2006.03.06

Taal: F

Troonstraat 17 bus 5, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.10.24

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1949.12.31
 • 1LV-1LZ: 1964.12.26
 • CPC-KVK: 1967.03.26
 • CPF-FKP: 1974.06.26
 • CPV-KTZ: 1978.06.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • KM (Koninklijke Marine): Long communication course
 • Commandant de dragueur
 • RN (Royal Navy): Tactical course

Voornaamste plaatsingen:

 • F910 Victor Billet
 • F901 Lecointe
 • M902 Van Haverbeke
 • A957 Kamina
 • COMAR / OST
 • CENFORNAV
 • ADM DIV MVL / ZM / ZS3

Bevelvoering:

 • M909 Bovesse
 • M908 Truffaut
 • F905 De Moor
 • CENFORNAV
 • NAVCOMOST

Datum van pensionering: 1980.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1984.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 249

Roets Omer

Stamnummer: O 47704

° 1928.08.27 St Kruis - Brugge

† 2011.02.13

Taal: N

Beukenlaan 12, 8000 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1948.10.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1950.01.01
 • 1LV-1LZ: 1967.03.26

Voornaamste cursussen:

 • School voor het reservekader (Aarlen)

Voornaamste plaatsingen:

 • 4e LI
 • 8e LI
 • OC / ZM
 • Reserve basis Zeebrugge
 • MARPERS

Bevelvoering:

 • COMD MARPERS

Datum van pensionering: 1979.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1983.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 250

Roufosse Henri

Stamnummer: O 04903

° 1928.01.21 Montsen

Taal: F

Bruyère Saint-Martin 1, 1320 Tourinnes-la-Gosse

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.12.31

 • Korps (D,T,S): D naar S op 1958.11.25
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1968.09.26
 • CPF-FKP: 1974.06.26
 • CPV-KTZ: 1979.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest)
 • Commandant de dragueur

Voornaamste plaatsingen:

 • A954 Gerlache
 • F910 Victor Billet
 • CI / FN
 • ADM DIV MVL ZM / ZGE
 • ADM DIV MVL ZM / ZS4
 • ADM DIV MVL ZM / ZSL

Bevelvoering:

 • M919 Sint-Truiden

Datum van pensionering: 1984.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 251

S

Schlim André

Stamnummer: O 04635

° 1926.02.07 Arlon (Bonnert)

† 1999.08.09 Brugge

Taal: F

Generaal Naessens de Loncinlaan 10, 8200 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1942.09.05

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1942.05.17
 • 1LV-1LZ: 1957.06.26
 • CPC-KVK: 1960.09.26
 • CPF-FKP: 1965.03.26
 • CPV-KTZ: 1969.03.26
 • ADM: 1979.03.26
 • VAM: 1981.03.26

Voornaamste cursussen:

 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • NATO staff officer
 • Advanced Weapons Course
 • Naval Command Course
 • Senior officers orientation course

Voornaamste plaatsingen:

 • MMS
 • F901 Lecointe
 • A957 Kamina
 • M934 Verviers
 • COMINAV
 • ZSA / JSC

Bevelvoering:

 • M909 Bovesse
 • M926 Mechelen
 • M907 Artevelde
 • École Nautique
 • A957 Kamina
 • CEDRA
 • COMOPSNAV
 • ZS

Datum van pensionering: 1986.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1988.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 252

Schotte Roger

Stamnummer: O 47279

° 1918.05.27 Brugge

Taal: N

Montaignelaan 6, 8420 De Haan

Datum aanvang werkelijke dienst: 1936.08.31

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.06.20
 • 1LV-1LZ: 1960.06.26

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEKORPS
 • OC / ZM
 • A957 Kamina
 • COMOB 1Z
 • 1e BATAILLON DE GARDE PORTUAIRE

Bevelvoering:

 • COMD COMOB 1Z

Datum van pensionering: 1969.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 253

Schuermans Willem

Stamnummer: O 95062

° 1932.11.14 Antwerpen

† 2021.02.04 Oostende

Taal: N

Mercatorlaan 19 bus 33, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: ELO

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.26
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26
 • CPC-KVK: 1970.03.26
 • CPF-FKP: 1977.03.26
 • CPV-KTZ: 1984.12.26

Militaire brevetten:

 • BAM (Brevet supérieur d'Administrateur Militaire)

Voornaamste cursussen:

 • Navigatie gevechtsinformatie voor wachtofficier
 • Brevet officier dragage
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • ERM CSAM (École Royale Militaire, Cours Supérieur Administrateur Militaire)

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • COMAR OST
 • SGA / SDAZ
 • JSPL / PRG
 • EM / FN ZSF / PRG
 • EM / FN / ZDT

Bevelvoering:

 • COMLOGNAV

Datum van pensionering: 1989.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 254

Sedeijn Claude

Stamnummer: O 95442

° 1938.10.03 Etterbeek

† 2019.10.13 Oostende

Taal: F

Salvialaan 47, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1954.10.03

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1958.12.26
 • 1LV-1LZ: 1972.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ERC (École Royale des Cadets)
 • ERM (École Royale Militaire)
 • Cours pilote hélicoptère
 • Officier onderzeebootbestrijding
 • Naval tactical course
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant mijnenbestrijdingschip

Voornaamste plaatsingen:

 • M904 De Brouwer
 • M483 Ougrée
 • M916 Bastogne
 • A957 Kamina
 • M908 Truffaut
 • M935 Veurne
 • NCPOST / N2-N3 ADJ
 • CENFORNAV / SKOO
 • NAVCOMOST / N4

Bevelvoering:

 • M474 Turnhout
 • M935 Veurne
 • SKOO / ZM

Datum van pensionering: 1991.12.31 (après PVE de 2 ans)

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 255

Segaert Vincent

Stamnummer: O 04885

° 1929.12.23 Dottignies

† 2014.08.14

Taal: F

Hendrik Serruyslaan 13, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.08.16

 • Korps (D,T,S): D naar S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1969.03.26
 • CPF-FKP: 1977.03.26
 • CPV-KTZ: 1983.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest)

Voornaamste plaatsingen:

 • MMS 944
 • M903 Dufour
 • F910 Victor Billet
 • COMARIBAN
 • MBCTM / ZAIRE
 • RES DEP KALLO
 • ADM DIV MVL ZM / SGA

Bevelvoering:

 • COMSERVOST
 • COMLOGNAV / CSG

Datum van pensionering: 1985.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1988.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 256

Segers Paul

Stamnummer: O 95165

° 1933.06.02 Schellebelle

Taal: N

Pylyzerlaan 34, 8670 Oostduinkerke

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.12.26
 • 1LV-1LZ: 1968.12.26
 • CPC-KVK: 1971.09.26
 • CPF-FKP: 1980.03.26

Militaire brevetten:

 • HELI-PILOOT

Voornaamste cursussen:

 • KMS AW (Koninklijke Militaire School, Alle Wapens): 92e prom
 • Officers standard ABCD course
 • Torpedo anti-submarine
 • Naval Aviation Course
 • Communication course
 • Maritime warfare
 • Electrical course
 • Brevet officier dragage
 • Light Aviation
 • Pilote hélicoptère
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant de dragueur
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • MTC 14
 • Wapens E71 (Fregatten)
 • KM (Koninklijke Marine): CCO (Commando Centrale Officier)
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool) SONCS ???

Voornaamste plaatsingen:

 • M934 Verviers
 • M902 Van Haverbeke
 • M914 Roeselare
 • M929 Heist
 • FL HELI
 • EM / FN / ZS3
 • A961 Zinnia
 • F911 Westdiep
 • F912 Wandelaar
 • PART BE SACLANT

Bevelvoering:

 • M929 Heist
 • M903 Dufour
 • F912 Wandelaar
 • CENFORNAV

Datum van pensionering: 1988.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 257

Serrien Hilaire

Stamnummer: O 47873

° 1929.03.08 Dendermonde

† 2014.02.11 Gent

Taal: N

Julius Delaplacestraat 13, 8310 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.02.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1950.05.01
 • 1LV-1LZ: 1967.06.26

Voornaamste cursussen:

 • Infanterieschool, Aarlen: KRO (Kandidaat Reserve Officier)
 • Staftechniek
 • Compagnie commandant

Voornaamste plaatsingen:

 • 1e GRENADIERS
 • CENFORNAV

Bevelvoering:

 • COMD DEO

Datum van pensionering: 1980.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1985.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 258

Servais Robert

Stamnummer: O 04973

° 1927.10.15 Deurne

† 2018.02.17 Oostende

Taal: N

Kastanjelaan 29, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1948.10.25

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.12.29
 • 1LV-1LZ: 1967.06.29

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Special course in compass adjusting
 • Cursus wachtofficier
 • Cursus vuurbestrijding
 • Commandant mijnenvegen
 • Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • F901 Lecointe
 • F905 De Moor
 • M912 Lier
 • COMSERVOST
 • COMAR OST
 • COMLOGNAV
 • CENFORNAV / NAUTISCHE SCHOOL
 • ZD / MOB
 • ADM DIV MVL / ZS3 MOB

Bevelvoering:

 • M928 Stavelot
 • M934 Verviers
 • M474 Turnhout
 • M914 Roeselare
 • M929 Heist
 • NAVCOMPORT / NWP
 • CENFORNAV / SKOO / ZM

Datum van pensionering: 1979.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1982.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 259

Severs Jean

Stamnummer: O 95352

° 1935.10.29 Ruisbroek

† 2017.07.__

Taal: N

Bremstraat 19, 8420 De Haan

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.08.26

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1957.12.27
 • 1LV-1LZ: 1971.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • US Naval School: Minesweeping Officer Course
 • Mijnenveegcommandant
 • Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • M906 Breydel
 • A954 Gerlache
 • M931 Knokke
 • M932 Nieuwpoort
 • NAVCOMOST
 • A961 Zinnia
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)

Bevelvoering:

 • M928 Stavelot
 • M931 Knokke
 • M933 Koksijde

Datum van pensionering: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 260

Slabbynck Arthur

Stamnummer: O 71331

° 1929.06.17 Brugge

† 2014.05.17 Sint-Kruis - Brugge

Taal: N

Arsenaalstraat 10, 8000 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.02.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.05.01
 • 1LV-1LZ: 1969.06.27
 • CPC-KVK: 1975.12.26
 • CPF-FKP: 1984.12.26

Voornaamste cursussen:

 • School Pantsertroepen: KRO (Kandidaat Reserve Officier)
 • Mijnenveegofficier
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • COMAR OST
 • CENFORNAV
 • ADM DIV MVL ZM / ZS4 MAT
 • NAVCOMPORT ZEEBRUGGE / N4
 • COMOPSNAV / N4
 • COMLOGNAV / CAP

Bevelvoering:

 • DETLOGNAV

Datum overgang zeemacht: 1953.04.01

Datum van pensionering: 1984.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 261

Smets Edouard

Stamnummer: O 43007

° 1915.09.24 Ukkel

† 1997.10.14

Taal: F

Openveldlaan 34, 1702 Groot-Bijgaarden

Datum aanvang werkelijke dienst: 1935.07.31

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1940.09.25
 • 1LV-1LZ: 1955.09.26

Voornaamste cursussen:

 • Cours de formation d'officiers conseillers en psychologie militaires

Voornaamste plaatsingen:

 • CORPS NAVAL
 • 4e CIE BNADM MDN / OFF. SELECTIONNEUR
 • ADM DIV MVL / ZM / lGE
 • ADM DIV MVL / ZM / lS3

Datum van pensionering: 1966.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 262

Smith Jean-Marie (John)

Stamnummer: O 95074

° 1927.03.11 Wavre

† 2006.06.05 Oostende

Taal: F

Verbondenenlaan 2, 8450 Bredene

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.08.16

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26
 • CPC-KVK: 1971.09.26
 • CPF-FKP: 1976.12.26

Voornaamste plaatsingen:

 • M903 Dufour
 • M924 Laroche
 • M929 Heist
 • A957 Kamina
 • COMAR / OST / N5
 • M909 Bovesse
 • A960 Godetia
 • COMINAV
 • ADM DIV MVL / ZS5

Bevelvoering:

 • M484 Dinant
 • M908 Truffaut

Datum van pensionering: 1982.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1985.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 263

Steen Roland

Stamnummer: O 95075

° 1932.05.28 Diksmuide

† 1994.06.30

Taal: N

Mimosalaan 63, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.09.21

 • Korps (D,T,S): D naar S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26
 • CPC-KVK: 1970.03.26
 • CPF-FKP: 1975.03.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Officier onderzeebootbestrijding
 • Mijnenveegofficier
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • M901 Lecointe
 • ADM DIV MVL / ZS4
 • A957 Kamina
 • SGA / SDAZ
 • M902 Van Haverbeke
 • COMLOGNAV
 • COMAROST

Bevelvoering:

 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • DETLOGNAV
 • LOGNAV CDO CSG

Datum van pensionering: 1987.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 264

Steens Marcel

Stamnummer: O 04613

° 1917.09.15 Halle

† 2010.12.07 Halle

Taal: F

Georges Wittouckstraat 18 A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.05.21

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1937.09.15
 • 1LV-1LZ: 1951.09.26

Voornaamste cursussen:

 • RN (Royal Navy): Navigation - Formation Générale Officier
 • Artillerie - Torpilles - Munitions
 • Dragage de mines
 • Cours de régularisation

Voornaamste plaatsingen:

 • M907 Artevelde
 • F910 Victor Billet
 • MMS 193
 • COMARANT
 • RES DEP NIEUWPOORT
 • MMS 188
 • ADM DIV MVL / ZM

Bevelvoering:

 • Belgische Rijnsmaldeel
 • MMS 77
 • MMS 182
 • M910 Diest
 • MMS 942
 • MMS 947
 • F901 Lecointe

Datum van pensionering: 1968.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1971.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 265

Stradiot Herman

Stamnummer: O 04886

° 1930.09.12 Denderleeuw

† 2001.11.26

Taal: N

De Waterwilgen 45, 8310 Sint-Kruis Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.12.15

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Artillerieofficier

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1968.09.26
 • CPF-FKP: 1974.06.26
 • CPV-KTZ: 1981.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ARV (KM (Koninklijke Marine) )
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek
 • Naval Tactical Course

Voornaamste plaatsingen:

 • M902 Van Haverbeke
 • A957 Kamina
 • M903 Dufour
 • COMLOGNAV
 • CENFORNAV
 • ZS3
 • Militair Attaché Londen

Bevelvoering:

 • M915 Arlon
 • M906 Breydel
 • M917 Charleroi
 • COMARANT
 • A960 Godetia
 • A961 Zinnia
 • CENFORNAV
 • NCZEB

Datum van pensionering: 1986.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 266

Strijkers Robert

Stamnummer: O 95618

° 1939.04.23 Hasselt

† 2024.03.18 Victoria, BC, Canada

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1955.09.12

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1960.12.26
 • 1LV-1LZ: 1974.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KMS AW (Koninklijke Militaire School, Alle Wapens)
 • HMS (Her Majesty Ship) Venture: Dek officier
 • Mijnenveegofficier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegcommandant
 • Staftechniek
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant mijnenbestrijdingschip

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • M935 Veurne
 • M907 Artevelde
 • M928 Stavelot
 • M904 De Brouwer
 • ADM DIV MVL / ZM (ZDPO)
 • NAVCOMZEB
 • M931 Knokke

Bevelvoering:

 • M934 Verviers
 • M933 Koksijde
 • M931 Knokke

Datum van ontslag: 1977.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 267

Stroobant André

Stamnummer: O 04887

° 1929.09.25 Beveren Waas

† 1997.11.09

Taal: N

Duindoornlaan 24, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.08.16

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1968.09.26
 • CPF-FKP: 1976.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest)
 • Mijnenveegofficier
 • Mijnenveegcommandant
 • Mijnenbestrijdingsofficier
 • Staftechniek
 • MTC (Maritime Tactical Course)
 • KM (Koninklijke Marine): CCO (Commando Centrale Officier)

Voornaamste plaatsingen:

 • M903 Dufour
 • MMS 946
 • F905 De Moor
 • CENFORNAV: Nautische School
 • OC / ZM
 • M902 Van Haverbeke
 • ADM DIV MVL / ZM / ZS3

Bevelvoering:

 • M910 Diest
 • M931 Knokke
 • M932 Nieuwpoort
 • CENREP
 • A960 Godetia
 • F912 Wandelaar
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • NAVCOMOST

Datum van pensionering: 1984.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 268

T

Tanghe Jerome

Stamnummer: O 04683

° 1911.08.04 Bredene

† 1980.06.01

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst:

DIENSTPLICHTIGE: 1931.03.29

Royal Navy: 1940.06.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Elektricien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1943.03.01
 • 1LV-1LZ: 1951.09.26
 • CPC-KVK: 1956.03.26
 • CPF-FKP: 1960.03.26
 • CPV-KTZ: 1964.09.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas
 • ICS (Institute of Chartered Shipbrokers???), London: Extra Chief Engineer and Shipyard Drawing
 • Institute of Marine Engineering, London: Chartered member of institute of marine engineering

Voornaamste plaatsingen:

 • BASE DEMINAGE
 • F910 Victor Billet
 • Zee korps

Bevelvoering:

 • COMLOGNAV

Datum van pensionering: 1966.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1969.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 269

Taquin Etienne

Stamnummer: O 96778

° 1951.11.17 Ixelles

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1972.10.02

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1975.12.27
 • EDV-VTZ: 1979.12.26
 • LDV-LTZ: 1984.12.27

Voornaamste cursussen:

 • École Technique Supérieure, Anderlecht: A1 Mécanique
 • ERC (École Royale des Cadets)

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • A960 Godetia
 • F911 Westdiep
 • ADM DIV MVL / ZM

Datum van ontslag: 1983.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 270

Tauber Georges

Stamnummer: O 04868

° 1930.05.12 Bruxelles

† 2008.06.21

Taal: F

Populierenlaan 14, 3080 Tervuren

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.11.29

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.03.30
 • 1LV-1LZ: 1968.03.26

Voornaamste cursussen:

 • COR / PONT

Voornaamste plaatsingen:

 • CORPS NAVAL / DIN.POL NOW. ???
 • M912 Lier
 • M933 Koksijde
 • CENFORNAV
 • COMAR OST
 • M930 Rochefort
 • CEDRA / CDO
 • COMSERVOST
 • ADM DIV MVL / ZM

Bevelvoering:

 • M908 Truffaut
 • COMD ADM DIV MLV / ZM
 • M909 Bovesse

Datum van pensionering: 1981.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1985.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 271

Thas Jacques

Stamnummer: O 04876

° 1931.11.02 Gent

Taal: N

Hofmeierlaan 18, 8310 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.01.27

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: ELC

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.26
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1968.09.26
 • CPF-FKP: 1972.09.26
 • CPV-KTZ: 1976.06.26

Voornaamste cursussen:

 • KMS AW (Koninklijke Militaire School, Alle Wapens)
 • KM (Koninklijke Marine): Electrotechniek
 • KM (Koninklijke Marine): Gevechtsinformatie
 • Staftechniek / KM (Koninklijke Marine)
 • Krijgsschool: Algemene Logistieke Vorming voor Hoofdofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • OC / ZM
 • ADM DIV MVL / NO / BESCHIK MIN.BUITENL.ZAKEN ???
 • Zee basis Oostende
 • ADM DIV MVL / ZDT
 • ADM DIV MVL / ZSL

Bevelvoering:

 • COMLOGNAV
 • COMINAV
 • Commandant Provincie West-Vlaanderen

Datum van pensionering: 1988.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 272

Thielens Joseph

Stamnummer: O 95648

° 1929.09.17 Scherpenheuvel

† 1990.04.27 Oostende

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1948.10.25

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1961.06.26
 • 1LV-1LZ: 1975.06.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • M907 Artevelde
 • COMLOGNAV

Datum van pensionering: 1980.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1984.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 273

Thill Roger

Stamnummer: O 04878

° 1930.06.24 Arlon

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.08.17

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (Ecole supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • UK Chatham: Organisation des approvisionnements

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • Escadrille du Rhin

Datum van ontslag: 1956.08.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 274

Tilborg A

Stamnummer: O 96069

° 1941.07.25

Taal: N

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1964.12.27 (aangesteld)

Datum van ontslag: 1966.09.30

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 275

Timmermans Georges

Stamnummer: O 04600

° 1899.04.26

† 1969.03.31

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1931.02.19
 • CPV-KTZ: 1946.02.19

Datum van pensionering: 1955.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 276

Tordeur Raoul

Stamnummer: O 04690

° 1915.08.16 Cuesmes

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1934.05.24

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.12.26
 • EDV-VTZ: 1946.09.24

Voornaamste plaatsingen:

 • 1e Régiment de Carabiniers
 • 4e Chasseurs à Pied
 • 1e Chasseurs à Pied
 • COM BANA
 • MDN / ZGN

Datum van pensionering: 1965.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 277

Troispont André

Stamnummer: O 04666

° 1925.08.27 Oostende

† 2003.07.12 Oostende

Taal: F

Boomgaardstraat 16, 8470 Gistel

Datum aanvang werkelijke dienst: 1944.03.06

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1943.04.19
 • 1LV-1LZ: 1958.06.26
 • CPC-KVK: 1962.09.26
 • CPF-FKP: 1966.03.26
 • CPV-KTZ: 1976.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Cours de régularisation
 • Course in navigation and direction
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant de dragueur

Voornaamste plaatsingen:

 • MMS (verschillende...)
 • F910 Victor Billet
 • A954 Gerlache
 • A957 Kamina
 • M927 Spa
 • M931 Knokke
 • CENFORNAV
 • ADM DIV MVL / ZSP OTAN
 • ADM DIV MVL / ZSL

Bevelvoering:

 • MMS 940
 • M923 Blankenberge
 • M925 De Panne
 • F905 De Moor
 • A960 Godetia
 • COMOPSNAV

Datum van pensionering: 1981.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1984.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 278

Va

Van Aelst Hugo

Stamnummer: O 95869

° 1940.01.07 Antwerpen

Taal: N

Ketelpoort 41, 9000 Gent

Datum aanvang werkelijke dienst: 1957.08.25

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Duiker-ontmijner

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1962.12.26
 • 1LV-1LZ: 1976.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool Laken): Latijn-Wiskunde
 • KMS (Koninklijke Militaire School) (115e Polytechnische promotie)
 • École Navale (Lanvéoc-Poulmic, France)
 • École d'Application des Enseignes de Vaisseau (Jeanne d'Arc, France)
 • NAVCLEARMIN: Officier duiker-ontmijner
 • DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen, Oud-Heverlee): ontmijning te land
 • NAVCLEARMIN: demolitie
 • Den Helder: NCSO (Naval control of shipping)
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveeg-wachtofficier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant Mijnenbestrijdingsschip
 • Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • A954 Gerlache
 • F901 Lecointe
 • A960 Godetia
 • M902 Van Haverbeke
 • M909 Bovesse
 • M908 Truffaut
 • M932 Nieuwpoort
 • M903 Dufour
 • COMOPSNAV
 • A961 Zinnia
 • A960 Godetia (2de maal)
 • ZS3 / 0PS
 • F912 Wandelaar
 • COMLOGNAV
 • NAVCOMANT
 • DETLOGNAV

Bevelvoering:

 • NAVCLEARMIN
 • M932 Nieuwpoort
 • M929 Heist
 • NAVCOMANT / COMSQUAD 217 / 218 (MSI)
 • NCZEB / DIVA COMD + Scheepslift

Datum van pensionering: 1991.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 279

Van Alphen Frans

Stamnummer: O 96533

° 1948.10.07 Wilrijk

† 1971.09.20

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1967.09.04

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1969.12.27

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart

Voornaamste plaatsingen:

 • CENFORNAV
 • M933 Koksijde
 • M931 Knokke
 • M907 Artevelde
 • M935 Veurne

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 280

Vanbaelenberghe Maurits

Stamnummer: O 95464

° 1929.09.29 Oostende

† 1982.03.23

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.05.23

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1959.07.26
 • 1LV-1LZ: 1973.09.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas
 • Diensthoofd veiligheid en hygiëne

Voornaamste plaatsingen:

 • COMAR OST
 • M903 Dufour
 • M904 De Brouwer
 • COMLOGNAV
 • M908 Truffaut
 • RES DEP KALLO
 • COMCEDRA
 • COMOPSNAV

Datum van pensionering: 1980.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 311

Vanbegin François

Stamnummer: O 04809

° 1927.06.13 Nice (FR)

† 2000.12.26

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1947.04.28

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1949.12.26
 • 1LV-1LZ: 1964.12.26
 • CPC-KVK: 1968.03.26
 • CPF-FKP: 1971.03.26
 • CPV-KTZ: 1977.06.26

Voornaamste cursussen:

 • ERM TA (École Royale Militaire, Toutes Armes)
 • École Navale (Lanvéoc-Poulmic, France): Officier Pont, Ingénieur École Navale
 • École d'Application des Enseignes de Vaisseau (Jeanne d'Arc, France): Officier Pont
 • KM (Koninklijke Marine): Mijnenschool: Squadron Commandant
 • KM (Koninklijke Marine): Mijnenschool: Mijnenofficier
 • HMS (GB): Minesweeping General Course
 • KM (Koninklijke Marine): Applicatiecursus Mijnenbestrijdingsofficier
 • Royal Naval Tactical School: Tactical Course

Voornaamste plaatsingen:

 • A954 Gerlache
 • M903 Dufour
 • A957 Kamina
 • CMR OST
 • F901 Lecointe
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • COMCEDRA
 • COMAR OST
 • M934 Verviers
 • M906 Breydel
 • ADM DIV MVL ZM / ZDW

Bevelvoering:

 • M909 Bovesse
 • F901 Lecointe
 • M908 Truffaut
 • M927 Spa
 • M915 Arlon
 • COMFLOT 124
 • COMD PART BE STANAVFORCHAN
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)

Datum van pensionering: 1982.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1986.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 312

Van Besien Charles

Stamnummer: O 04801

° 1916.12.19 Limehouse (Londen)

† 2005.03.27

Taal: N

Plakkerstraat 29, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1940.11.12

Van Royal Navy Section Belge naar Zeemacht: 1946.02.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.03.01
 • 1LV-1LZ: 1960.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Zeevaartschool Oostende: Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • F910 Victor Billet
 • A954 Gerlache
 • A957 Kamina
 • COMLOGNAV

Datum van pensionering: 1968.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1971.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 281

Vanblaere Roger

Stamnummer: O 04975

° 1922.06.01 Oostende

† 2010.12.06 Oostende

Taal: N

Mercatorlaan 17, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.03.13

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.06.29

Voornaamste cursussen:

 • Zeevaartschool Oostende: Mecanicien 1e klas
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • M903 Dufour
 • COMLOGNAV
 • M904 De Brouwer
 • COMAR OST
 • M907 Artevelde
 • RES DEP / NWP
 • F901 Lecointe
 • M908 Truffaut
 • COMAR / ANT
 • COMSERVOST

Van Royal Navy Section Belge naar Zeemacht: 1946.02.01

Datum van pensionering: 1973.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1977.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 313

Van Boeckel Clément

Stamnummer: O 04808

° 1926.10.22 Vilvoorde

† 2013.04.20 Bruxelles

Taal: F

Square Marguerite 13 boîte 29, 1040 Jette / Bruxelles

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.02.18

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1948.12.31
 • 1LV-1LZ: 1963.12.26
 • CPC-KVK: 1966.03.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest)
 • Long communication course
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant de dragueur

Voornaamste plaatsingen:

 • MMS 941
 • M903 Dufour
 • MMS 944
 • M912 Lier
 • A957 Kamina
 • COMRESDEP / ZEB
 • F901 Lecointe
 • ADM DIV MVL / ZM / SECRETARIAAT INTERN DE L'OTAN

Bevelvoering:

 • M933 Koksijde
 • F905 De Moor
 • MMS 943
 • M904 De Brouwer
 • M930 Rochefort

Datum van pensionering: 1978.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1984.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 282

Van Damme Pierre

Stamnummer: O 04904

° 1928.11.17 Renaix

† 2014.09.18 Oostende

Taal: F

Bloemenlaan 12, 8450 Bredene

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.12.31

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1968.09.26
 • CPF-FKP: 1972.09.26
 • CPV-KTZ: 1978.06.26

Voornaamste cursussen:

 • Mijnenveegofficier
 • Staftechniek
 • Communication course

Voornaamste plaatsingen:

 • M922 Malmedy
 • F905 De Moor
 • A957 Kamina
 • COMAR / OST
 • CEDRA
 • M926 Mechelen
 • ADM DIV MVL / ZM / ZDTR
 • ADM DIV MVL / ZM / ZDPO

Bevelvoering:

 • M934 Verviers
 • M922 Malmedy
 • A961 Zinnia
 • COMOPSNAV

Datum van pensionering: 1985.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 283

Van De Casteele Marcel

Stamnummer: O 46183

° 1927.01.25 Sint Kruis

† 1961.09.08

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.05.08

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1946.06.01
 • 1LV-1LZ: 1961.06.26

Voornaamste cursussen:

 • Peloton-overste

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEKORPS
 • ZEEBASIS
 • COMLOGNAV

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 284

Vandegehucte René

Stamnummer: O 95227

° 1934.12.27 Oostende

† 2007.10.01

Taal: N

Oosthelling 10, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1955.09.08

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Helikopterpiloot

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.12.27
 • 1LV-1LZ: 1969.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen)
 • Mijnenveegofficier
 • Helikopterpiloot
 • Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • M902 Van Haverbeke
 • M904 De Brouwer
 • F905 De Moor
 • M476 Merksem
 • A960 Godetia
 • NAVCOMOST
 • ZS1 / ORG

Bevelvoering:

 • M483 Ougrée
 • M929 Heist
 • M934 Nieuwpoort
 • HELIFL ZM

Datum van pensionering: 1980.09.30

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 314

Vandemoortele Marc

Stamnummer: O 88879

° 1938.02.24 Wevelgem

Taal: N

Koning Boudewijnlaan 19, 8380 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1957.09.16

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1959.12.26
 • 1LV-1LZ: 1973.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KMS AW (Koninklijke Militaire School, Alle Wapens)
 • KIM (Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder): Electro-technische dienst
 • Ord (???) School Doornik : Vormingscursus in Werkanalyse
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • A960 Godetia
 • COMLOGNAV
 • CENFORNAV
 • NAVCOMANT
 • 5 KDR

Datum van pensionering: 1989.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 285

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 315

Van Den Bergh Henri

Stamnummer: O 04680

° 1900.03.15 Antwerpen

† 1986.05.04 Oostende

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1919.02.12

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.12.26
 • EDV-VTZ: 1946.10.01

Voornaamste cursussen:

 • Épreuve de régularisation des officiers des services de la FN (Force Navale)

Voornaamste plaatsingen:

 • 2e REG. DE LIGNE
 • 3e REG. DE LIGNE
 • 23e REG.DE LIGNE
 • ZEEKORPS
 • BEMANNINGSDEPOT

Datum van pensionering: 1955.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 288

Vandenborne Lucien

Stamnummer: O 95177

° 1933.10.28 Gorsem

† 2016.02.25 Genk

Taal: N

Zouwstraat 6, 3600 Genk

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1957.06.28
 • 1LV-1LZ: 1971.06.27
 • CPC-KVK: 1973.12.26
 • CPF-FKP: 1981.03.26
 • CPV-KTZ: 1986.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Météo pour officier pont (Off / Pont)
 • Officers standard ABCD course
 • Officier dragage
 • Staftechniek
 • MTC 21 (???)
 • MCM (Mine Counter Measures)
 • KM (Koninklijke Marine): CCO (Commando Centrale Officier)

Voornaamste plaatsingen:

 • M934 Verviers
 • M926 Mechelen
 • M484 Dinant
 • CEDRA
 • M901 Lecointe
 • A960 Godetia
 • CINCHAN
 • EM / FN ZSP OTAN
 • NCZEB
 • CENFORNAV
 • F911 Westdiep
 • COMOPSNAV / CEM
 • CINCHAN / D / COS / POL

Bevelvoering:

 • M908 Truffaut
 • M906 Breydel
 • M927 Spa
 • COMSQUAD 124
 • M930 Rochefort
 • F911 Westdiep

Datum van pensionering: 1990.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 318

Vandenbriele André

Stamnummer: O 04800

° 1912.05.18 Middelkerke

† 1993.12.08

Taal: N

Amsterdamstraat 32, 8400 Oostende

Datum van aanvang werkelijke dienst: 1931.12.15 (milicien)

Dienstnemer bij ZM: 1946.08.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.03.01
 • 1LV-1LZ: 1960.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Zeevaartschool Oostende: Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • F910 Victor Billet
 • M907 Artevelde
 • A957 Kamina
 • A954 Gerlache
 • CEDRA
 • COMAR OST
 • BEMANNINGSDEPOT

Datum van pensionering: 1963.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1966.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 319

Vandendriessche Armand

Stamnummer: O 95747

° 1939.04.05 Grotenberge (Zottegem)

† 1983.03.23 Den Helder, Nederland

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1955.09.12

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: NBCD

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1961.12.27
 • 1LV-1LZ: 1975.12.26
 • CPC-KVK: 1978.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Mijnenveegofficier
 • Commandant Mijnenbestrijdingsschip
 • Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • CENFORNAV
 • M931 Knokke
 • M932 Nieuwpoort
 • F901 Lecointe
 • A961 Zinnia
 • A960 Godetia
 • COMOB / ZM
 • NAVCOMPORTOST
 • M908 Truffaut
 • COMOPSNAV

Bevelvoering:

 • M928 Stavelot
 • M930 Rochefort
 • M929 Heist
 • CENFORNAV / OCP

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 320

Vanden Haute Frederic (Fred)

Stamnummer: O 04941

° 1931.10.22 Brussel

† 2011.10.15 Zoersel

Taal: F

Vremdesesteenweg 14, 2530 Boechout

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.08.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.12.27
 • 1LV-1LZ: 1969.12.26
 • CPC-KVK: 1972.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest)
 • US Naval Schools: Minesweeping Officer
 • UK Portsmouth : Long ABC course
 • Krijgsschool: Cursus SBH (Stafbrevethouder, 1 jaar)
 • KM (Koninklijke Marine) Marinestafschool: Hogere Krijgskundige Vorming
 • École supérieure de guerre navale, Paris: Cours supérieur interarmées
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Officier van Wacht Mijnenvegen
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant mijnenveger

Voornaamste plaatsingen:

 • MMS 944
 • A954 Gerlache
 • M902 Van Haverbeke
 • A957 Kamina
 • M913 Maaseik
 • M929 Heist
 • CENFORNAV
 • M915 Arlon
 • F905 De Moor
 • M935 Veurne

Bevelvoering:

 • M475 Tongeren
 • M478 Herstal
 • M931 Knokke
 • M902 Van Haverbeke
 • M474 Turnhout
 • NAVCOMANT

Datum van pensionering: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 316

Vanden Langenbergh Marcel

Stamnummer: O 23326

° 1901.08.19 Heist-op-den-Berg

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1918.11.29

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1922.06.26
 • 1LV-1LZ: 1939.06.26
 • CPC-KVK: ----.--.--

Voornaamste plaatsingen:

 • AERONAUT.MIL1TAIRE 2e ARTIL.
 • CORPS NAVAL
 • CI / FN

Datum van pensionering: 1956.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 317

Vande Pitte André

Stamnummer: O 04691

° 1926.01.06 Knokke

† 2007.10.17

Taal: N

Steenaardestraat 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Datum aanvang werkelijke dienst: 1947.04.08

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1947.04.08
 • 1LV-1LZ: 1962.06.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Mijnenveegofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • A954 Gerlache
 • A957 Kamina
 • ADM DIV / ZM / NCSO (Naval control of shipping)
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • NAVCOMANT
 • COMBENECHAN

Bevelvoering:

 • MMS 944
 • M919 Sint-Truiden
 • M916 Bastogne
 • M917 Charleroi
 • F901 Lecointe
 • F905 De Moor

Datum van pensionering: 1977.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1981.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 286

Vandeputte André Léon

Stamnummer: O 952798

° 1935.12.10

† 2004.12.11 Stuart USA

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: (geen dossier)

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1956.12.26
 • EDV-VTZ: 1960.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool Laken) 1951-1954
 • KMS (Koninklijke Militaire School) TAW(Alle Wapens) 1954-1955
 • USNA (United States Naval Acadey) 1955-1959
  jaargenoot Bawin, Vindevogel en Bocher

Datum van ontslag: 1963.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 321

Van Der Elst André

Stamnummer: O 95959

° 1938.09.01 Brussel

† 1993.02.05 Oostende

Taal: N

Leopold III laan 12 bus 5, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: NBCD

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1965.03.26
 • 1LV-1LZ: 1977.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Officier dragage
 • Cursus mijnenveegcommandant
 • Stage NBCD
 • École protection civile
 • Long degaussing course
 • Compass adjusting

Voornaamste plaatsingen:

 • M475 Tongeren
 • M478 Herstal
 • M476 Merksem
 • M485 Andenne
 • M902 Van Haverbeke
 • M907 Artevelde
 • A961 Zinnia
 • A960 Godetia
 • NAVCOMOST
 • COMOPSNAV

Bevelvoering:

 • M474 Turnhout
 • M929 Heist
 • M934 Verviers

Datum van pensionering: 1990.10.01 (met VEP voor 1 jaar)

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 289

Vanderstraeten Martin

Stamnummer: O 95180

° 1931.08.27 Asper

Taal: N

Taboralaan 49, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.09.06

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.12.28
 • 1LV-1LZ: 1971.12.27
 • CPC-KVK: 1973.12.26
 • CPF-FKP: 1982.03.26
 • CPV-KTZ: 1986.10.01

Voornaamste cursussen:

 • KRO (Kandidaat reserve officier): Dek
 • Mijnenveegofficier
 • KM (Koninklijke Marine): CCO (Commando Centrale Officier)
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • M911 Eeklo
 • M917 Charleroi
 • M470 Temse
 • M930 Rochefort
 • F905 De Moor
 • M902 Van Haverbeke
 • M901 Lecointe
 • M926 Mechelen
 • M908 Truffaut
 • COMINAV
 • PART BE CINCHAN
 • ADM DIV MVL / ZM / STAF ZM
 • F913 Westhinder
 • ADM DIV MVL / CAB

Bevelvoering:

 • M929 Heist
 • M927 Spa
 • M917 Charleroi
 • M907 Artevelde
 • M902 Van Haverbeke
 • M909 Bovesse
 • M933 Koksijde
 • F912 Wandelaar

Datum van pensionering: 1986.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 322

Van Der Taelen Frans

Stamnummer: O 04971

° 1931.01.04 Heindonk

† 1972.11.18

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.02.19

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.12.27
 • 1LV-1LZ: 1969.12.26

Voornaamste cursussen:

 • Zeevaartschool Oostende: Aspirant ter kustvaart
 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Minesweeping Officer
 • Staftechniek
 • Warning Radar Information Organisation

Voornaamste plaatsingen:

 • M903 Dufour
 • A957 Kamina
 • M922 Malmedy
 • M907 Artevelde
 • M906 Breydel
 • COM RES DEP / ZEB

Bevelvoering:

 • COMOB ZM
 • M935 Veurne
 • M931 Knokke
 • CENPERS
 • M909 Bovesse
 • COMSERVOST

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 290

Vandewalle Jean (Jan)

Stamnummer: O 49743

° 1929.09.18 Ukkel

† 2004.12.15

Taal: N

Wezellaan 8, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1950.08.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.01.29
 • 1LV-1LZ: 1968.03.27

Voornaamste cursussen:

 • KRO (Kandidaat reserve officier) Pantsertroepen
 • Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • 1e ESC. RECCE
 • 4e LINIE
 • 2e SCOOK
 • COMLOGNAV
 • NAVCOM OST
 • COMINAV / NAUTISCHE SCHOOL
 • NAVCOM ZEB

Datum van pensionering: 1980.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 323

Van De Walle Frans

Stamnummer: O 04644

° 1903.03.08 Antwerpen

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.06.23

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1938.08.23
 • LDV-LTZ: 1943.08.23

Van Royal Navy Section Belge naar Zeemacht: 1946.02.01

Voornaamste cursussen:

 • Zeevaartschool Oostende: Mecanicien 2e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • BARCOCK
 • F910 Victor Billet
 • WERKHUIZEN BEM.DEPOT
 • TECHNISCHE DIVISIE

Datum van pensionering: 1954.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1957.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 287

Van Dyck Gustaaf

Stamnummer: O 04968

° 1932.02.02 Merksem

Taal: N

Duinenstraat 119, 8434 Westende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1950.09.25

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.12.26
 • 1LV-1LZ: 1967.06.29
 • CPC-KVK: 1969.03.26
 • CPF-FKP: 1987.03.26

Voornaamste cursussen:

 • KM (Koninklijke Marine): Adelborst
 • Mijnenveegofficier
 • Mijnenveegcommandant
 • Mijnenbestrijdingsofficier
 • Staftechniek
 • RUG (Rijksuniversiteit Gent): Kandidatuur staats en sociale wetenschappen
 • RUG (Rijksuniversiteit Gent): Licentie bestuurswetenschappen

Voornaamste plaatsingen:

 • OC / ZM
 • M903 Dufour
 • F910 Victor Billet
 • CEDRA / COMD
 • M922 Malmedy
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • M910 Diest
 • PART BE COMBENECHAN
 • COMLOGNAV

Bevelvoering:

 • M934 Verviers
 • M902 Van Haverbeke
 • M474 Turnhout
 • M909 Bovesse
 • M482 Visé
 • M906 Breydel
 • M933 Koksijde
 • M904 De Brouwer
 • M929 Heist

Datum van pensionering: 1983.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 291

Van Dyck Jules

Stamnummer: O 04617

° 1919.08.29 Antwerpen

† 1995.12.07

Taal: N

Kelmscott Gardens 9, North Millers Dale 505, Itd Hants Chandlers Ford (GB)

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.05.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1938.07.01
 • 1LV-1LZ: 1951.09.26
 • CPC-KVK: 1953.03.26
 • CPF-FKP: 1958.12.26
 • CPV-KTZ: 1964.12.26
 • DAM: 1970.06.26
 • VAM: 1976.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Formation Royal Navy
 • Gunnery course
 • Minesweeping course
 • Navigation course
 • Staf cursus
 • Mijnenbestrijdingsofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • Meerdere varende eenheden v / d RN (Royal Navy)
 • M907 Artevelde
 • M906 Breydel
 • F910 Victor Billet
 • F901 Lecointe
 • COMAR BANA
 • CEDRA
 • CMM
 • CINCHAN
 • ADM DIV MVL / ZM
 • INSPECTEUR GENERAAL v / d ZM

Bevelvoering:

 • M903 Dufour
 • A957 Kamina
 • COMAR OST
 • COMOPSNAV
 • ZS

Datum van pensionering: 1980.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 292

Van Eeckhoute Julianus (Jules)

Stamnummer: O 37273

° 1914.05.19 Oostende

† 1998.12.25

Taal: N

Ernest Cambierlaan 133, 1030 Brussel

Datum aanvang werkelijke dienst: 1937.04.23

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1937.03.26
 • 1LV-1LZ: 1952.03.26
 • CPC-KVK: 1955.03.26
 • CPF-FKP: 1960.03.26
 • CPV-KTZ: 1964.06.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • Krijgsschool

Voornaamste plaatsingen:

 • ADM MVL / ZM / ZAQ
 • INSPECTEUR GENERAAL ZM
 • ADM MVL / ZM / ZSL

Datum van pensionering: 1970.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1972.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 293

Van Elewyck Jacques

Stamnummer: O 43349

° 1920.08.10 Watermael-Boitsfort

† 2010.05.10

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1936.09.15

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1941.07.26
 • 1LV-1LZ: 1956.09.26
 • CPC-KVK: 1959.12.26
 • CPF-FKP: 1964.06.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • KMS AW (Koninklijke Militaire School, Alle Wapens): 85e promotie
 • NATO Staff Officers Course

Voornaamste plaatsingen:

 • ADM DIV MVL / ZM / ZAQ
 • ADM DIV MVL / AM / ZQM

Datum overgang zeemacht: 1954.08.05

Datum van uittreden reservekader: 1978.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 294

Van Gelder Frans

Stamnummer: O 95175

° 1932.07.17 Geel

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.09.10

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.12.26
 • 1LV-1LZ: 1968.12.26
 • CPC-KVK: 1970.09.26
 • CPF-FKP: 1975.03.26
 • CPV-KTZ: 1983.12.26

Militaire brevetten:

 • BAM (Brevet supérieur d'Administrateur Militaire)

Voornaamste cursussen:

 • KMS AW (Koninklijke Militaire School, Alle Wapens): 92epromotie
 • USA Navy Supply Corps School: Basic MDAP ??? Supply Course
 • Royal Navy, Defence and damage control school: Long ABCD course
 • Mijnenbestrijdingsofficier
 • Militair administrateur
 • US Navy International Defense Management Course Center: Management Systems

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • COMAR / ANT
 • ADM DIV MVL / ZM / ZSP / PRG
 • ADM DIV MVL / ZM / ZSP / E
 • ADM DIV MVL / ZSF

Datum van pensionering: 1988.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 324

Van Gestel Jan (John)

Stamnummer: O 95100

° 1933.02.04 Antwerpen

† 2008.03.17

Taal: N

Hoogwegel 4, 8460 Oudenburg

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.08.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: NBCD

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 19541025
 • 1LV-1LZ: 19701227

Voornaamste cursussen:

 • Gebrevetteerde zeevaart
 • Mijnenveegofficier
 • Officier ABC

Voornaamste plaatsingen:

 • F901 Lecointe
 • M932 Nieuwpoort
 • A957 Kamina
 • NAVCOMPORT ANT
 • NAVCOMOST
 • COMINAV

Bevelvoering:

 • COMSQUAD 219

Datum van pensionering: 1984.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1988.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 295

Van Groenendael Michel

Stamnummer: O 73589

° 1926.01.09 Schaarbeek

† 2002.11.08

Taal: F

Avenue Minerve 29 bte 38, 1190 Forest

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.10.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.02
 • 1LV-1LZ: 1969.12.27

Voornaamste cursussen:

 • Officier ABC ??? fonction non exclusive

Voornaamste plaatsingen:

 • CENFORNAV
 • ADM DIV MVL / ZS3 - MOB
 • ADM DIV MVL / ZM / NO

Datum overgang zeemacht: 1964.10.26

Mobiliteit: 1975.09.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 296

Van Hoof Henri

Stamnummer: O 04899

° 1929.05.06 Overpelt

† 1994.08.18

Taal: N

Vredestraat 56, 8370 Blankenberge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.09.26

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.04.01
 • 1LV-1LZ: 1968.06.26

Voornaamste cursussen:

 • Mijnenveegofficier
 • Officier Administratie

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEKORPS
 • COMAR OST
 • NAVCOMPORT ZEB
 • CENFORNAV

Datum van pensionering: 1980.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 297

Vanhooren André

Stamnummer: O 95118

° 1933.12.20 Oostende

Taal: N

Oostendsebaan 45, 8470 Gistel

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.01.26
 • 1LV-1LZ: 1971.03.27

Voornaamste cursussen:

 • Mijnenbestrijdingsofficier
 • Long navigation and direction course
 • Mijnenveegcommandant

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • A954 Gerlache
 • F910 Victor Billet
 • M927 Spa
 • ADM DIV MVL / ZM / ZMG - JS1 PERS
 • CENFORNAV - COMINAV
 • M907 Artevelde
 • M929 Heist
 • RES DEP KALLO
 • NAVCOM ANT

Bevelvoering:

 • M485 Andenne

Datum van pensionering: 1985.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 325

Vankerkhove Raoul

Stamnummer: O 23317

° 1900.12.23 Lessines

† 1975.06.17

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1919.01.08

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1922.06.26
 • 1LV-1LZ: 1939.06.26
 • CPC-KVK: 1951.12.26

Voornaamste cursussen:

 • CISLA (Centre d'instruction des Sous-Lieutenants Auxiliaires d'Artillerie, à Onival): Brevet S / LT d'AIE (Artillerie)

Voornaamste plaatsingen:

 • AGS
 • CMR / COTE
 • CMR / OST

Datum overgang Luchtmacht naar Zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1956.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1958.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 326

Van Laere Remy

Stamnummer: O 34781

° 1911.01.31 Oostende

† 2004.11.01

Taal: N

Vindictivelaan 2 bus 8, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1927.02.01

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1935.06.26
 • 1LV-1LZ: 1950.06.26
 • CPC-KVK: 1953.09.26
 • CPF-FKP: 1958.03.26
 • CPV-KTZ: 1962.09.26

Voornaamste cursussen:

 • Pupillenschool
 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)

Voornaamste plaatsingen:

 • ADM DIV MVL / ZM / ZGS
 • ADM DIV MVL / ZM / ZS1

Bevelvoering:

 • PROV COMD ANTWERPEN

Datum overgang zeemacht: 1951.10.01

Datum van pensionering: 1967.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1969.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 298

Van Laere Walter

Stamnummer: O 95280

° 1934.07.21 Kieldrecht

Taal: N

Oudhoflaan 25, 9150 Kruibeke

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: MEC

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1956.12.26
 • 1LV-1LZ: 1970.12.26
 • CPC-KVK: 1972.12.26
 • CPF-FKP: 1984.06.26

Voornaamste cursussen:

 • KMS (Koninklijke Militaire School): 94e AW
 • Officers standard ABCD course
 • SEWACO (Sensoren, Wapensystemen en Commandosystemen)

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • M902 Van Haverbeke
 • ZGN 42
 • ZDT / MEC
 • ZDT / C
 • F910 Wielingen
 • ZDT / MEC

Bevelvoering:

 • ZD / MEC
 • ZDT / C

Datum van pensionering: 1989.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 299

Van Laethem Victor

Stamnummer: O 36293

° 1910.04.08 Ninove

† 2004.01.

Taal: F

Moerkerkesteenweg 129 bus 4, 8310 Brugge

Datum aanvang werkelijke dienst: 1930.01.06

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1936.03.26
 • 1LV-1LZ: 1945.03.26
 • CPC-KVK: 1954.03.26
 • CPF-FKP: 1959.03.26
 • CPV-KTZ: 1964.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Pionnier-artificier

Voornaamste plaatsingen:

 • 9e L
 • 1e BRIGADE LIBERATION
 • QG / 1e DI
 • CORPS NAVAL
 • CENTRE INSTRUCTION / FN

Bevelvoering:

 • COMINAV

Datum overgang zeemacht: 1951.12.01

Datum van pensionering: 1965.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1968.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 300

Vanmaercke Luc

Stamnummer: O 95958

° 1942.03.26 Oudenaarde

† 2019.09.28 Oostende

Taal: N

Warchaustraat 29 bus 1, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1959.09.15

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1966.03.26
 • 1LV-1LZ: 1978.12.26
 • CPC-KVK: 1981.12.26
 • CPF-FKP: 1988.03.26
 • CPV-KTZ: 1991.12.26

Militaire brevetten:

 • Mijnenveegofficier
 • Helikopterpiloot

Voornaamste cursussen:

 • Centrale school
 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen)
 • Mijnenveegofficier
 • Mijnenveegwachtofficier
 • Helikopterpiloot
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant de navire MCM (Mine Counter Measures)
 • cursus CM ???

Voornaamste plaatsingen:

 • CENFORNAV
 • CEDRA
 • SERVOST
 • FL HELI
 • NCPOST
 • NCZEB
 • ADMDIV MLV ZM
 • CFL 18
 • STAFZM

Bevelvoering:

 • A961 Zinnia
 • CTG 428.2
 • F912 Wandelaar
 • STAFZM ZSP / E

Datum van pensionering: 1991.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 301

Van Migem Luc

Stamnummer: O 95173

° 1931.12.25 Antwerpen

† 2001.03.12

Taal: F

Peter Benoitlaan 24, 8420 De Haan

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.09.02

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1954.12.27
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26
 • CPC-KVK: 1970.09.26
 • CPF-FKP: 1980.03.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (Ecole supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • Basic MDAP ??? supply course
 • Cours pour officier supérieur du corps logistique

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • COMARANT
 • COMCEDRA
 • COMOPSNAV
 • F901 Lecointe
 • ADM DIV MVL / ZM / ZS4 MAT
 • NAVCOMZEB

Datum van pensionering: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 302

Van Nevel Maurice

Stamnummer: O 04693

° 1903.05.27 Sint-Kruis Brugge

† 1969... Oostende (juiste datum nog te checken op grafzerk te Oostende)

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1924.11.29

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.12.26
 • EDV-VTZ: 1947.05.01

Voornaamste plaatsingen:

 • Huishoudingsofficier
 • ZEEKORPS

Datum overgang zeemacht: 1946.03.01

Datum van pensionering: 1954.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 303

Van Oeteren Jacques

Stamnummer: O 95076

° 1931.12.27 Stokkem

† 2001.10.02

Taal: N

Welvaartstraat 61, 8310 Assebroek

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.09.21

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26
 • CPC-KVK: 1970.03.26
 • CPF-FKP: 1976.09.26
 • CPV-KTZ: 1986.10.01

Militaire brevetten:

 • BEM (Breveté d'état-major)

Voornaamste cursussen:

 • Krijgsschool
 • École supérieure de guerre navale, Paris
 • Mijnenveegcommandant

Voornaamste plaatsingen:

 • EUREKA
 • M909 Bovesse
 • M907 Artevelde
 • M903 Dufour
 • A961 Zinnia
 • RIJNSMALDEEL
 • F910 Victor Billet
 • ADM DIV MVL / ZM / ZS3 INSTR
 • M921 Herve
 • COMOPSNAV

Bevelvoering:

 • M929 Heist
 • M927 Spa
 • M933 Koksijde
 • CSQ MSI
 • F910 Wielingen
 • CENFORNAV
 • NAVCOMZEB

Datum van pensionering: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 304

Van Ongeval Paul

Stamnummer: O 04961

° 1917.04.03 Oudenaarde

† 1988.04.15 te Knokke (en begraven te Oudenaarde)

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1952.09.02

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.09.02

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • École de radionavigation: officier radio
 • Wachtofficier Onderzeebootbestrijding

Voornaamste plaatsingen:

 • ZEEBASIS OOSTENDE
 • F910 Victor Billet
 • A957 Kamina

Datum van ontslag: 1954.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 305

Van Paepeghem Paul

Stamnummer: O 04905

° 1927.05.04 Hofstade (Aalst)

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.12.31

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • EDV-VTZ: 1955.12.26
 • LDV-LTZ: 1960.12.26
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1968.12.26
 • CPF-FKP: 1977.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Long TAS ??? course - anti-submarine

Voornaamste plaatsingen:

 • F901 Lecointe
 • Rijnescadrille
 • A957 Kamina
 • COMAR OST

Datum van ontslag: 1957.02.01

Datum van uittreden reservekader: 1985.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 306

Van Ransbeeck Roger

Stamnummer: O 95619

° 1936.07.03 Brussel

Taal: N

Verenigingstraat 69 bus 12, 1000 Brussel

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): van D naar S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1960.12.27
 • 1LV-1LZ: 1974.12.26
 • CPC-KVK: 1977.12.26
 • CPF-FKP: 1987.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KMS (Koninklijke Militaire School): 111e Polytechnische promotie (2 jaar)
 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant officier ter lange omvaart
 • EOR (École des Elèves Officiers de Réserve a/b du cuirassé Richelieu, Brest): Chef de Quart
 • Officier de quart dragage
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegcommandant

Voornaamste plaatsingen:

 • M914 Roeselare
 • M917 Charleroi
 • COMAR / ANVERS
 • ADM DIV MVL / ZM / SID
 • ZS1 / IRP

Bevelvoering:

 • ZS1 / IRP

Datum van pensionering: 1991.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 307

Van Schoonbeek Paul

Stamnummer: O 04621

° 1921.05.04 Vlissingen

† 1998.10.31

Taal: N

Geraniumlaan 43, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.05.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1939.03.18
 • 1LV-1LZ: 1952.03.26
 • CPC-KVK: 1956.06.26
 • CPF-FKP: 1963.03.26
 • CPV-KTZ: 1969.03.26

Voornaamste cursussen:

 • Formation Royal Navy
 • Artillerie cursus
 • Minesweeping staff course
 • Officier d'état-major de dragage
 • Collège de défense de l'OTAN, Paris: 39e session

Voornaamste plaatsingen:

 • HMS GARLESTON
 • HMS TOTLAND
 • HMS BUTTERCUP
 • MMS 1020
 • MMS 189
 • RMC / KUST
 • CENFORNAV
 • ADM DIV MVL / ZM
 • COMBENECHAN
 • F910 Victor Billet

Bevelvoeringen

 • F901 Lecointe
 • M906 Breydel
 • A950 VALCKE
 • NAUTISCHE SCHOOL
 • CEDRA
 • F905 De Moor
 • RES DEP ZEB
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • COMLOGNAV

Datum van pensionering: 1977.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1980.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 308

Vanslambrouck Gaston

Stamnummer: O 95620

° 1939.08.03 Antwerpen

Taal: N

Mendonkdorp 13, 9042 Mendonk - Gent

Datum aanvang werkelijke dienst KCS: 1956.08.27

Datum aanvang werkelijke dienst Zeemacht: 1958.09.11

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1960.12.26
 • 1LV-1LZ: 1974.12.26

Voornaamste cursussen

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool Laken): 2de en 1ste Wetenschappelijke
 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Officier ter lange omvaart
 • EOR (École des Elèves Officiers de Réserve a/b du cuirassé Richelieu, Brest): Chef de Quart
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegofficier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant mijnenveger
 • VWV (KIM) en OBO (Zeearend) Den Helder: Officier onderzeebootbestrijding
 • Den Haag: Staftechniek
 • Canada (Halifax): Cursus SQS505
 • Toulon – St Mandrier: Cursus Torpedo
 • Militair Voordrachtgever

Voornaamste plaatsingen:

 • M907 Artevelde
 • M902 Van Haverbeke
 • M928 Stavelot
 • F901 Lecointe
 • NCOST- SQUAD 191
 • M902 Van Haverbeke - M906 Breydel
 • Cenfornav SKOO
 • Cenfornav (info combat)
 • Cenforrnav Nautische School Lombardzijde
 • F913 Westhinder - F912 Wandelaar
 • Belnav ZS1Instr
 • Navcomant
 • Marpers

Bevelvoering:

 • M476 Merksem
 • M485 Andenne
 • M478 Herstal
 • M928 Stavelot
 • M930 Rochefort

Datum van pensionering: 1990.08.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 309

Van Waesberghe Paul

Stamnummer: O 04606

° 1906.05.02 Gent

† 1977.04.01

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.07.14

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1935.09.30
 • CPC-KVK: 1946.02.01
 • CPF-FKP: 1951.09.26
 • CPV-KTZ: 1955.06.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Capitaine au long cours
 • UK Greenwich: artillerie et signalisation
 • UK Lochnivar: dragage de mines

Voornaamste plaatsingen:

 • COM.CONSULTATIEF "MER" AU COMTE ???
 • ATTACHE MILITAIRE LISBONNE MILITAIRE DES 5 PUISSANCES ???

Bevelvoering:

 • COMD BASE DE DEMINAGE
 • CENFORNAV
 • A957 Kamina
 • COMLOGNAV

Datum van pensionering: 1962.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1964.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 310

Ve

Velghe Julien

Stamnummer: O 04894

° 1917.10.15 Beringen

† 2000.09.28 Bruxelles

Taal: F

Lambertmontstraat 480, 1030 Brussel

Datum aanvang werkelijke dienst

Royal Navy Section Belge: 1945.02.23

VRIJWILLIGER ZM: 1950.09.04

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1952.02.01
 • 1LV-1LZ: 1968.03.26
 • CPC-KVK: 1969.06.26

Voornaamste cursussen:

 • Corps Naval: Communication Navale

Voornaamste plaatsingen:

 • ADM DIV MVL / ZM / ZGC
 • A957 Kamina
 • ADM DIV MVL / ZM / ZGN
 • ADM DIV MVL / ZM / SDAZ

Datum van pensionering: 1969.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1975.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 327

Vemer Jacques

Stamnummer: O 04906

° 1928.05.18 Ixelles

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.12.31

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: ARTILLERIE

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • EDV-VTZ: 1955.12.26
 • LDV-LTZ: 1961.03.26
 • 1LV-1LZ: 1967.03.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • Gunnery officers ordnance course

Voornaamste plaatsingen:

 • A954 Gerlache
 • M904 De Brouwer
 • M918 Sint-Niklaas
 • A957 Kamina
 • CENFORNAV

Datum van ontslag: 1957.05.01

Datum van uittreden reservekader: 1973.02.15

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 328

Verboven Marcel

Stamnummer: O 04907

° 1928.01.14 Gierle

† 2015.06.15 Gent

Taal: N

Tarwestraat 125, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1951.12.31

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1969.03.26
 • CPF-FKP: 1976.09.26
 • CPV-KTZ: 1978.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KM (Koninklijke Marine): Aspirant reserve officier
 • Gunnery officers school: Gunnery officer
 • Mijnenveegofficier
 • Mijnenveegcommandant
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • M902 Van Haverbeke
 • MMS 942
 • M903 Dufour
 • A954 Gerlache
 • M912 Lier
 • F910 Victor Billet
 • M901 Lecointe
 • A957 Kamina
 • COMAR / OST
 • COMSERVOST
 • ADM DIV MVL ZM / ZSP OTAN
 • CEDRA
 • NAVCOMPORT OST
 • CENFORNAV
 • ADM DIV MVL ZM / ZS3 OPS
 • COMOPSNAV STAFCHEF

Bevelvoering:

 • M914 Roeselare
 • M907 Artevelde
 • M909 Bovesse
 • F901 Lecointe
 • A960 Godetia
 • F911 Westdiep
 • COMSQUAD 191 (MSO's)
 • COMSQUAD 181 (Fregatten)

Datum van pensionering: 1983.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 329

Vercouter Etienne

Stamnummer: O 95945

° 1939.07.26 Oostende

Taal: N

Leeuwerikstraat 4, 8220 Jabbeke

Datum aanvang werkelijke dienst: 1963.11.01 (KRO)

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit: ELEC

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1966.01.17
 • 1LV-1LZ: 1982.03.27

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • DETLOGNAV / CSC

Datum van pensionering: 1990.10.01 (met VEP voor 3 jaar)

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 330

Vercouter Marcel

Stamnummer: O 04802

° 1916.07.29 Calais (FR)

† 1990.02.19

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1936.06.02 dienstplichtige

Royal Navy Section Belge: 1940.11.12

Van Royal Navy Section Belge naar Zeemacht: 1946.02.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1945.03.01
 • 1LV-1LZ: 1960.03.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • F910 Victor Billet
 • M907 Artevelde
 • BARCOCK
 • A954 Gerlache
 • M902 Van Haverbeke
 • RES DEP ZEEBRUGGE
 • COMLOGNAV
 • A957 Kamina
 • CENFORNAV
 • COMINAV

Datum van pensionering: 1967.10.01

Datum van uittreden reservekader: 1970.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 331

Verhaeghe Herman

Stamnummer: O 95114

° 1934.08.17 Zeebrugge

Taal: N

Kapellestraat 10, 8430 Middelkerke

Datum aanvang werkelijke dienst: 1953.02.03

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): C
 • Specialiteit: NBCD

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.01.26
 • 1LV-1LZ: 1971.03.27

Voornaamste cursussen:

 • Mijnenveegofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • A954 Gerlache
 • F901 Lecointe
 • F905 De Moor
 • M928 Stavelot
 • M926 Mechelen
 • COMLOGNAV
 • M933 Koksijde
 • M917 Charleroi
 • CEDRA
 • ZS3 / NBCD

Bevelvoering:

 • M477 Oudenaarde
 • A958 Zénobe Gramme
 • M902 Van Haverbeke
 • M909 Bovesse
 • M907 Artevelde

Datum van pensionering: 1985.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 332

Verheyden Cyriel

Stamnummer: O 04879

° 1927.12.16 St Gilles Dendermonde

† 1991.08.27

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1949.05.23

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1951.12.31
 • 1LV-1LZ: 1966.12.26
 • CPC-KVK: 1968.09.26
 • CPF-FKP: 1972.09.26
 • CPV-KTZ: 1976.06.26

Militaire brevetten:

 • MAB

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Militair administrateur

Voornaamste plaatsingen:

 • OC / lM
 • ADM DIV MVL ZM / RSC
 • ADM DIV MVL ZM / JLS
 • ADM DIV MVL ZM / ZGN -12
 • ADM DIV MVL ZM / ZS1
 • ADM DIV MVL ZM / JSPL -PRG

Bevelvoering:

 • COMD CRS

Datum van pensionering: 1984.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1986.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 333

Verheyen Edmond

Stamnummer: O 95349

° 1937.10.20 Antwerpen

Taal: N

Palmenstraat 9, 8400 Oostende

Bronte Harbour, Oakville, Ontario, Canada

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Piloot-HELI

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1957.12.26
 • 1LV-1LZ: 1971.12.26

Militaire brevetten:

 • Helikopterpiloot

Voornaamste cursussen:

 • KMS (Koninklijke Militaire School) 95e AW (Alle Wapens)
 • Communication course
 • Maritime warfare
 • Officers standard ABCD course
 • Torpedo anti-submarine course
 • Naval aviation course
 • Navy Direction course
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Officier de dragage
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant de dragueur
 • Light aviation
 • Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • F905 De Moor
 • M932 Nieuwpoort
 • M935 Veurne
 • M909 Bovesse
 • FL HELI KOKSIJDE
 • A961 Zinnia
 • PART BE CINCHAN SO / SNFC

Bevelvoering:

 • M926 Mechelen
 • HELI FLIGHT
 • CINCHAN XC2

Datum van pensionering: 1988.12.31

VEP voor 3 jaar op: 1989.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 334

Verhoest Jozef

Stamnummer: O 95284

° 1935.02.03 Knokke

† 1987.12.17

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1956.10.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1956.12.27
 • 1LV-1LZ: 1970.12.26
 • CPC-KVK: 1972.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • Kandidatuur Staats en Sociale Wetenschappen
 • EAR (École des Élèves Aspirants de réserve, Brest)
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Mijnenveegofficier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant mijnenveger
 • MYBOCURSUS ???
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • CENTR. MARINE VORMING
 • M922 Malmedy
 • M475 Tongeren
 • M485 Andenne
 • M902 Van Haverbeke
 • A957 Kamina
 • M914 Roeselare
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • M909 Bovesse
 • A954 Gerlache
 • ADM DIV MVL ZM / ZSB
 • CENFORNAV
 • COMINAV
 • F911 Westdiep

Bevelvoering:

 • M906 Breydel
 • A961 Zinnia
 • DER
 • COMLOGNAV

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 335

Versele Eddy

Stamnummer: O 96062

° 1943.05.25 Deinze

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1959.08.25

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1964.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • KMS (Koninklijke Militaire School)
 • KM (Koninklijke Marine)

Voornaamste plaatsingen:

 • COMINAV

Heeft de Zeemacht verlaten op 1968.08.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 336

Versele William

Stamnummer: O 46535

° 1921.03.31 Gent

† 1978.06.04

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1945.03.19

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1946.02.26
 • 1LV-1LZ: 1961.03.26

Voornaamste cursussen:

 • École des services financiers: Cours de perfectionnement officiers payeurs

Voornaamste plaatsingen:

 • COMAR OST
 • COMSERVOST

Datum overgang LM naar Zeemacht: 1966.09.09

Datum van pensionering: 1972.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1976.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 337

Vertongen Pierre

Stamnummer: O 95532

° 1936.09.29 Aalst

† 2017.05.07

Taal: N

Oude Damseweg 11, 8340 Damme

Datum aanvang werkelijke dienst: 1953.08.25

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1959.09.26
 • 1LV-1LZ: 1973.09.26

Voornaamste cursussen:

 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • Voorbereidingsschool Onderluitenant: Kandidaat Onderluitenant
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • Detachement Zeemacht Patrouille
 • DEO
 • CENFORNAV
 • COMAR / OST
 • COMRESDEP / ZEB
 • COMINAV
 • COMLOGNAV
 • DETLOGNAV

Datum van pensionering: 1986.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 338

Vervynck Marcel

Stamnummer: O 04620

° 1921.12.31 Gent

† 1977.09.13

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1941.05.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1939.01.01
 • 1LV-1LZ: 1951.12.26
 • CPC-KVK: 1956.06.26
 • CPF-FKP: 1962.03.26
 • CPV-KTZ: 1973.06.26

Voornaamste cursussen:

 • Cours de régularisation
 • Collège de défense de l'OTAN, Paris

Voornaamste plaatsingen:

 • A954 Gerlache
 • CENFORNAV
 • ADM DIV MVL / CI NCHAN

Bevelvoering:

 • MMS 193
 • F905 De Moor
 • F910 Victor Billet
 • M903 Dufour
 • F901 Lecointe
 • CEDRA
 • A957 Kamina
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool)
 • RES DEP ZEEBRUGGE
 • COMINAV

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 339

Vervynck Paul

Stamnummer: O 96528

° 1947.10.05 Oostende

† 1972.09.30

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1967.09.04

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1969.12.26

Voornaamste cursussen:

 • KMS (Koninklijke Militaire School) 107e AW

Voornaamste plaatsingen:

 • M907 Artevelde

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 340

Vieren Maurits (Maurice)

Stamnummer: O 80968

° 1935.08.06 Oostende

† 1996.07.02

Taal: N

Kapucijnenstraat 8, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: ELO

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1955.12.25
 • 1LV-1LZ: 1969.12.26
 • CPC-KVK: 1971.09.26

Militaire brevetten:

 • Licencié en droit maritime et aérien

Voornaamste cursussen:

 • KMS (Koninklijke Militaire School) 108e POL
 • Radio warfare course
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • COMLOGNAV
 • EM / FN ZDT / ELO
 • EM / FN ZDT / ELC

Bevelvoering:

 • DETLOGNAV

Datum van pensionering: 1990.10.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 341

Vincent Antoine

Stamnummer: O 95077

° 1928.04.11 Watermaal-Boitsfort

Taal: F

Route de Vincimont 33 A, 5570 Javingue

Datum aanvang werkelijke dienst: 1946.04.05

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ESNA (École supérieure de navigation d'Anvers): Aspirant au long cours
 • Onderzeebootbestrijding
 • Duikofficier
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Officier de dragage
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • COMAR OST
 • M904 De Brouwer
 • A957 Kamina
 • NAVCOMPORT OST
 • A961 Zinnia
 • F910 Wielingen
 • NAVCLEARMIN
 • CENFORNAV

Bevelvoering:

 • M481 Tournai
 • M928 Stavelot
 • M927 Spa
 • A958 Zénobe Gramme
 • M906 Breydel
 • M907 Artevelde
 • M933 Koksijde

Datum van pensionering: 1979.07.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 342

Vindevogel Jozef

Stamnummer: O 95285

° 1935.01.11 Gent

† 2011.09.01 Merksem-Antwerpen (76jaar)

Taal: N

Bredabaan 570, 2170 Merksem

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: ABCD

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1956.12.27
 • 1LV-1LZ: 1970.12.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen)
 • Firefighting course
 • Basic damage control
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Officier de dragage
 • EGUERMIN (Mijnenbestrijdingsschool): Commandant de dragueur
 • KM (Koninklijke Marine): Staftechniek

Voornaamste plaatsingen:

 • M480 Seraing
 • M914 Roeselare
 • M906 Breydel
 • COMAROST
 • EM / FN ZS3 / 0PS / MOB
 • EM / FN ZS1 / 0RG
 • SG8SERG
 • SGR

Bevelvoering:

 • M474 Turnhout
 • M485 Andenne
 • M908 Truffaut
 • M902 Van Haverbeke
 • ZDO
 • ZSP / ORG
 • ZS1 / 0RG

Datum van pensionering: 1985.01.15

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 343

Vollemaere August

Stamnummer: O 04653

° 1904.02.11 Oostende

† 1988.08.04 Oostende

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1924.10.28 milicien

Dienstnemer Royal Navy Section Belge: 1941.02.10 vrijwilliger

Van Royal Navy naar Zeemacht: 1946.02.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1940.10.23
 • EDV-VTZ: 1945.10.23

Voornaamste cursussen:

 • Zeevaartschool Oostende: Mecanicien 2e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • M907 Artevelde
 • M906 Breydel
 • F901 Lecointe

Datum van pensionering: 1955.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 344

Vreeken Charles

Stamnummer: O 04877

° 1929.05.07 Den Helder

Taal: N

Schumanlaan 4, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

Datum aanvang werkelijke dienst: 1950.08.01

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Verbindingen

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1950.12.31
 • 1LV-1LZ: 1965.12.26
 • CPC-KVK: 1968.03.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Aspirant ter lange omvaart
 • KM (Koninklijke Marine): Reserve aspirant
 • Mijnenveegcommandant
 • KM (Koninklijke Marine): Verbindingsofficier
 • Officier analist in beheers informatica

Voornaamste plaatsingen:

 • A954 Gerlache
 • F905 De Moor
 • CMR / OST
 • M903 Dufour
 • M904 De Brouwer
 • COMCEDRA
 • COMAR / OST
 • COMAR / ANT
 • A957 Kamina
 • ADM DIV MVL ZM / JS1 PERS
 • ADM DIV MVL ZM / CVILV

Bevelvoering:

 • M910 Diest
 • COMFLOT 219
 • M475 Tongeren
 • M929 Heist
 • M478 Herstal

Datum van pensionering: 1980.07.01

Datum van uittreden reservekader: 1987.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 345

Vreys Henri

Stamnummer: O 28931

° 1905.08.13 Lommel

† 1957.04.04

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1921.08.14

 • Korps (D,T,S): S
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1928.12.26
 • 1LV-1LZ: 1945.09.26
 • CPC-KVK: 1948.06.26
 • CPF-FKP: 1952.12.26
 • CPV-KTZ: 1956.06.26

Militaire brevetten:

 • BEM (Breveté d'état-major)

Voornaamste cursussen:

 • Pupillenschool, Aalst
 • KCS (Koninklijke Cadettenschool)
 • KMS (Koninklijke Militaire School)
 • Infanterieschool
 • Krijgsschool

Voornaamste plaatsingen:

 • 7AI
 • 14A
 • HK / 4 I.D.
 • 6L
 • ADM DIV MVL / ZM / DIR. INSTRUCTION ET DE L'ENTRAINEMENT

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 346

Vyncke Roger

Stamnummer: O 95646

° 1929.02.26 Gistel

† 2004.09.19

Taal: N

Meeuwenlaan 18 bus 9, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1948.03.15

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: MEC

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1961.06.26
 • 1LV-1LZ: 1975.06.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas
 • Mijnenveegofficier

Voornaamste plaatsingen:

 • M909 Bovesse
 • CENFORNAV
 • COMLOGNAV
 • COMCEDRA
 • COMSERVOST
 • ADM DIV MVL / ZM / ZDT / C

Datum van pensionering: 1980.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1984.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 347

W

Wanlin Danny

Stamnummer: O 96626

° 1951.07.06

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst:

 • Korps (D,T,S): D

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1972.09.26
 • EDV-VTZ: 1976.09.26

Overgang naar de luchtmacht: 1977.11.10

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 348

Waterschoot Antoine (Antoon)

Stamnummer: O 04675

° 1913.02.24 Lokeren

† 2015.02.12

Taal: N

Datum aanvang werkelijke dienst: 1933.09.15 (milicien)

Wederdienstnemer: 1946.03.19 (van staatsmarine naar Zeemacht)

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: Mecanicien

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1946.07.19
 • 1LV-1LZ: 1961.09.26

Voornaamste cursussen:

 • HZSA (Hogere Zeevaartschool Antwerpen): Mecanicien 1e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • A957 Kamina
 • M907 Artevelde
 • ZEEBRUGGE
 • COMLOGNAV BEMANNINGSDEPOT

Datum van pensionering: 1964.04.01

Datum van uittreden reservekader: 1967.04.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 349

Wattron Roland

Stamnummer: O 04839

° 1929.10.15 Saint-Mard, Virton

† 2023.07.24 Oostende (93ans)

Taal: F

Tarwestraat 3, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1950.08.11

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1953.12.31
 • 1LV-1LZ: 1967.12.26
 • CPC-KVK: 1970.03.26
 • CPF-FKP: 1976.12.26
 • CPV-KTZ: 1980.12.26

Voornaamste plaatsingen:

 • F910 Victor Billet
 • M922 Malmedy
 • A957 Kamina
 • ADM DIV MVL / ZS3 OPS
 • PART BE SACLANT

Bevelvoering:

 • M483 Ougrée
 • M916 Bastogne
 • CENPERS
 • NADIV
 • SQUAD 191
 • F913 Westhinder
 • NAVCOMOST
 • SQUAD 181

Datum van pensionering: 1985.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1988.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 350

Y

Yans Pierre

Stamnummer: O 95527

° 1939.01.04 Fexhe-Glins

Taal: F

Datum aanvang werkelijke dienst: 1957.09.16

 • Korps (D,T,S): D
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit:

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1959.12.26
 • EDV-VTZ: 1963.12.26

Voornaamste cursussen:

 • ERM TA (École Royale Militaire, Toutes Armes): 97e prom
 • HMS (Her Majesty Ship) Venture, Canada: Officier Pont
 • Officier de dragage

Voornaamste plaatsingen:

 • F901 Lecointe
 • M916 Bastogne
 • M413 Ougrée
 • M908 Truffaut

Datum van ontslag: 1967.01.01

Datum van uittreden reservekader: 1973.02.15

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 351

Z

Zonnekeyn Fernand

Stamnummer: O 04684

° 1908.12.13 Vlissingen

Taal: N

Dokter Verhaeghestraat 3, 8400 Oostende

Datum aanvang werkelijke dienst: 1928.12.10 dienstplichtige

Van Min. Verkeerswezen naar Zeemacht: 1946.06.01

 • Korps (D,T,S): T
 • Kader (A,C,T): A
 • Specialiteit: MEC

Bevordering in actief en reservekader:

 • 2EV-2VZ: 1943.12.01
 • EDV-VTZ: 1946.12.01

Voornaamste cursussen:

 • Mecanicien 2e klas

Voornaamste plaatsingen:

 • F910 Victor Billet
 • M907 Artevelde
 • Zeekorps Werkhuizen
 • COMLOGNAV
 • A961 Zinnia

Datum van pensionering: 1959.01.01

Bron: Jaarboek-1991-Falise, pg 352

LEGENDE

 • Attentie !!!!!
  Alleen diegenen die gepensioneerd / overleden waren in 1991 zijn vermeld in het "Jaarboek 1991 Falise".
 • Hierboven vindt u de interactieve digitale versie van alle fiches. Zo nodig werden de gegevens aangevuld en gecorrigeerd, naar best vermogen. Er werden geen nieuwe fiches gemaakt, alhoewel er misschien enkele ontbreken, bijvoorbeeld die van Lee Lanoo.
 • In het originele "Jaarboek 1991 Falise" werden de fiches ASCII-betisch geklasseerd, wat opzoekingen soms moeilijk maakt. In deze herwerkte versie van 2016 zijn de fiches alfabetisch geklasseerd. Onderaan elke fiche wordt de bron vermeld met het oorspronkelijk paginanummer. Twee fiches hebben een dubbele bron-verwijzing: De Cleyn en Vandemoortele.
 • Het verschil tussen alfabetische en ASCII-betische klassering wordt geïllustreerd aan de hand van een rekenblad (spreadsheet) en is te zien op een filmpje in
    YouTube  https://youtu.be/YrbcYh4hR2U duur=1:35
 • Een uitgebreid overzicht van de correcties aan het jaarboek vindt u hier:
    YouTube  https://youtu.be/v6hGuvfN_yc duur=17:36
  Deze correctiewerken hebben ruim een jaar geduurd met de zeer gewaardeerde hulp van onder anderen: Jean-Pierre Falise, Willy Herteleer, Jean-Pol Hosdain, Bruno Deboeure, Rik Cuyvers, Michel Marlier, Valere De Witte, Maur Bentein, Jef Vandenberghe...