Organigram en contacten / Organigramme et contacts

Attentie : vermijd het gebruik van de automatische vertaling (zie video)
Attention : évitez d'utiliser la traduction automatique (voir vidéo)

YouTube